Directeur voor Connect4Care (reactietermijn verstreken)


OrganisatieConnect4Care – een samenwerkingsverband van, voor en door zorgverleners in de regio Noord-Holland Zuid – is op zoek naar een directeur. Connect4Care positioneert zich als een onafhankelijk platform voor ICT en informatie-uitwisseling. Zo’n 30 zorgaanbieders zijn nu aangesloten bij Connect4Care, zoals verenigingen van huisartsen en ziekenhuizen. Doel van Connect4Care is het neerzetten van een effectief en veilig systeem voor digitale gegevensuitwisseling tussen cliënt/patiënt en zorgaanbieders en zorgaanbieders onderling.

Connect4Care kent 3 hoofdactiviteiten met een eigen overlegstructuur:

 • Regionaal Platform voor Strategie en Beleid, georganiseerd in de programmaraad,

 • Regionale Projecten voor Innovatie en Ontwikkeling, georganiseerd in coalities,

 • Regionale Diensten voor beheer en exploitatie, georganiseerd in de beheerorganisatie C4C.


Connect4Care levert ook netwerkdiensten aan zorgaanbieders. Denk aan infrastructuur (besloten glasvezelnetwerk), connectiviteit (o.a. VPN, local tail) en securitydiensten (zoals e-spam, DDOS). Daarnaast richt het zich op diensten op het gebied van zorgcommunicatie, zoals e-verwijzen, e-overdracht, regioportaal en EDI-berichtendienst. Stichting Digitale Snelweg Kennemerland (SDSK), een samenwerkingsverband van 8 regionale zorgorganisaties, levert het besloten netwerk. Connect4Care biedt op haar beurt personele ondersteuning en faciliteiten voor de bedrijfsvoering van SDSK.

Organisatie en financiering
Connect4Care is een non-profit organisatie , die in 2014 voortkwam uit Stichting Digitale Snelweg Kennemerland. Het bestuur van Connect4Care bestaat uit een afvaardiging van bestuurders van de aangesloten zorgorganisaties. De basisfinanciering bestaat uit de contributie van deelnemende instanties (leden).
In de programmaraad deelt een bredere vertegenwoordiging met elkaar de ICT-strategie
en -beleid en wordt de gezamenlijke agenda bepaald.
Financiering en ontwikkeling van strategie, implementatieprojecten of nieuwe (expertise)diensten vinden plaats op projectbasis en in coalitieverband.

Functieomschrijving

De directeur van Connect4Care beweegt op het niveau van bestuur, en directeuren en managers van de betrokken zorgorganisaties. Samen met hen ontwikkelt hij of zij een visie en strategie om te komen tot op elkaar aansluitende digitale uitwisseling van gegevens. In projecten worden de plannen hiervoor uitgevoerd onder leiding van Connect4Care.

De directeur van Connect4Care is het gezicht naar buiten en weet de juiste mensen met elkaar te verbinden. Een goede verbinding met de expertise en diensten van Connect4Care en tussen de deelnemende zorgorganisaties staat daarbij voorop. Daarnaast is het de taak van de directeur om subsidies aan te spreken om coalitiepartijen te ondersteunen bij het financieren van regionale projecten hierbij valt te denken aan o.a. ZonMw en het ministerie VWS.

Intern bouwt de directeur de organisatie verder uit en stuurt deze aan. Daarbij werkt hij of zij samen met de programmamanager Zorgcommunicatie (ZC) en de managers Beheer van de zorgcommunicatie- en netwerkdiensten. De directeur zorgt tevens voor een gestructureerd, transparant en efficiënt verloop van de werkzaamheden.

De uitdaging
De ontwikkelingen op het gebied van ICT en digitale beveiliging gaan razendsnel. Zicht hebben op het veranderende digitale landschap is dan ook nodig om succesvol te zijn. De directeur van Connect4Care is in staat om platforms voor de deelnemende zorgaanbieders te ontwikkelen en draagvlak op bestuurlijk niveau te creëren.

Kerntaken van de directeur
Strategie en beleid

 • Ontwikkelt strategie en beleid met (input vanuit) de verbonden organisaties.

 • Creëert draagvlak bij het bestuur en de programmaraad.

 • Faciliteert en stimuleert betrokken bestuurders om samen leidend te zijn in het proces van digitalisering op regionaal bestuurlijk niveau. Doel is dat de bestuurders zich ‘regionaal’ eigenaar voelen.

 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van bestuursbesluiten en opvolging van de agenda uit de programmaraad.

 • Bewaakt de identiteit en kwaliteit van de organisatie, en heeft durf om te vernieuwen.

 • Organiseert periodieke evaluaties en monitort of het aanbod van C4C (nog) aansluit bij de vraag.

 • Kan slim laveren in een dynamisch zorg- en ICT-landschap.

Externe relaties
 • Vertegenwoordigt/is het gezicht van C4C in contacten met de deelnemende zorginstanties, leveranciers, RSO’s, overheid, maatschappelijke organisaties, etc.

 • Bouwt aan externe relaties en netwerken en zet C4C op de kaart.

 • Doet acquisitie en verzorgt de public relations.

Interne organisatie
 • Zorgt voor de coördinatie binnen de organisatie.

 • Zorgt dat er een adequaat organisatie- en personeelsbeleid is.

 • Borgt inzet van de juiste mensen/expertise in relatie tot strategie/beleid.

 • Ziet toe op een goede informatievoorziening van medewerkers over relevante ontwikkelingen.

 • Onderhoudt interne contacten op hoofdlijnen met medewerkers en deelnemers en volgt afspraken op.

 • Houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Leveranciers- en contractmanagement
 • Voert onderhandelingen en besprekingen uit naam van de stichting.

 • Bevordert samenwerkingsverbanden en signaleert relevante ontwikkelingen.

 • Borgt signaleringsubsidies en organiseert/faciliteert als dit Connect4Care plannen verder helpt.

 • Is verantwoordelijk voor leverancier- en contractmanagement.

 • Is verantwoordelijk voor exploitatie van netwerk- en zorgcommunicatiediensten.

Bedrijfsvoering (C4C en SDSK)
 • Ziet toe op tijdige samenstelling begroting en jaarrekening, ter goedkeuring door het bestuur.

 • Ziet toe dat het budget van de organisatie wordt bewaakt en onderneemt actie bij dreigende tekorten.

 • Rapporteert over planning en uitvoering van de C4C-strategie en het beleidsplan aan het bestuur.

 • Organiseert en is secretaris van de bestuursvergaderingen.

 • Bewaakt de identiteit en kwaliteit van de organisatie, en durft ook hierin te vernieuwen.

Functie-eisen

 • Ondernemend, innovatief daadkrachtig en bevlogen,

 • Enkele jaren relevante werkervaring in managementfuncties en ervaring met het aansturen van professionals,

 • Ervaring met bestuurlijke samenwerkingsverbanden (in de zorg) en belangenbehartiging,

 • Affiniteit met ICT en een visie op uitwisseling van digitale gegevensuitwisseling,

 • Verbindend,

 • Goede sociale, communicatieve en schriftelijke vaardigheden,

 • Gevoel voor bestuurlijke, politieke en ambtelijke verhoudingen,

 • Academisch werk- en denkniveau,

 • Een faciliterende houding,

 • Juridisch onderlegd of ervaring met contractmanagement,

 • Kennis van zorgprocessen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een parttime functie; 32-36 uur per week, met een marktconform salaris afhankelijk van kennis en ervaring.

Standplaats

Hoofddorp

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen