Manager Centrum Behandelaren bij Amstelring (reactietermijn verstreken)


OrganisatieBen jij de positieve manager die behandelaren laat floreren en weet te inspireren? Heb jij een sterke visie op het slim inzetten van behandelaren op locaties?
Weet jij als geen ander de rollen van inspirator, verandermanager en ondernemer vanuit het cliëntperspectief te combineren en ben je deskundig op het gebied van de bedrijfsvoering?
Dan is Manager Centrum Behandelaren bij Amstelring een interessante functie voor jou!


Amstelring richt zich op verpleeghuiszorg, wijkverpleging, dagbesteding, thuisbegeleiding en zorg voor mensen met een lichamelijke beperking in de regio Amsterdam, Amstelland en Meerlanden. Ruim 3.700 medewerkers bieden zorg, behandeling en ondersteuning aan ruim 2.100 bewoners en 5.000 cliënten die thuis wonen.

De visie van Amstelring
Amstelring vindt goede zorg, fijn werken en financieel gezond zijn heel belangrijk. Onze visie is met elkaar zorg dragen voor kwaliteit van leven op basis van gelijkwaardigheid, met respect voor ieders rol. Om deze visie te bereiken, gebruiken we de principes van het Rijnlandse gedachtegoed voor de aansturing. Dit start met vertrouwen in het vakmanschap van de professional. Deze vakmensen werken in zelforganiserende teams die het hart van de locaties en wijken vormen. De zorgteams en managers Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) worden optimaal gefaciliteerd vanuit de principes: dichtbij, ontzorgen, faciliteren en vereenvoudigen.

Bijna alle organisatieonderdelen van Amstelring werken inmiddels vanuit het principe van zelforganisatie. Als laatste sluit nu ook de organisatiestructuur van behandelaren aan bij dit principe. Hiertoe wordt de huidige BehandelGroep het komende jaar getransformeerd tot Centrum Behandelaren.

Centrum Behandelaren
Het Centrum Behandelaren (zelfstandige RVE) zet behandelaren in op de 23 locaties van Amstelring, in de wijk en binnen enkele andere organisaties. In onderlinge afstemming en op basis van ontwikkelingen binnen cliëntgroepen en programmalijnen wordt de inzet van behandelaren op een locatie of binnen een afdeling bepaald, waar de manager van de locatie integraal verantwoordelijk voor is. Het Centrum Behandelaren is een ondersteunende dienst voor de locaties en legt in een Dienstverleningsovereenkomst de werkafspraken met de locaties vast. Binnen het Centrum Behandelaren werken zo’n 280 medewerkers (180 fte) die onderdeel van het primaire zorgproces zijn, incl. enkele personen werkzaam in de ondersteuning.

Binnen het Centrum Behandelaren werken professionals op medisch (waaronder specialisten ouderengeneeskunde), paramedisch en psychosociaal gebied, verenigd in vakgroepen. Zij hebben hun eigen autonomie en verantwoordelijkheid binnen hun eigen vak. De behandelaren vallen hiërarchisch onder de manager van het Centrum Behandelaren en worden functioneel aangestuurd door de manager van de locatie waar zij worden ingezet.

De transformatie naar Centrum Behandelaren vraagt een cultuuromslag. De aanwezige samenwerking tussen behandelaren en zorgteams wordt verder uitgebreid, de wijze van afstemming met locaties zal veranderen en de management- en ondersteuningsstructuur wordt anders ingericht. Het Centrum Behandelaren moet het komende jaar stevig worden neergezet en verankerd binnen Amstelring. Eén van de speerpunten hierbij is de behandelaren en kleinschalige zorgteams nog beter interdisciplinair te laten samenwerken, ieder vanuit zijn eigen rol en op basis van wederzijdse gelijkwaardigheid.

Functieomschrijving

Als manager van het Centrum Behandelaren geef je vorm aan de huidige transformatie en toekomstige organisatieontwikkelingen. Je werkt aan de invoering van de nieuwe werkwijze, stelt een bedrijfsplan op en richt een optimale ondersteuning in, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht met de centrale ondersteunende diensten. Je stelt samen met de locaties een capaciteitsplan op en hebt een aanjagende rol in optimalisatie van administratieve werkprocessen. Je zorgt voor een positieve werkcultuur en zorgt dat dit is verankerd binnen Amstelring en de locaties. Nauwe afstemming en samenwerking met andere RVE managers binnen Amstelring is hiervoor van groot belang.

In jouw functie ben je integraal verantwoordelijk voor kwaliteit van de behandeling, personeelsmanagement en het financieel resultaat van de RVE. Je legt het eigenaarschap van de bedrijfsvoering zoveel mogelijk bij de teams zelf, maar bent als manager natuurlijk eindverantwoordelijk. De zorgbehoefte en de eigen regie van cliënten zijn de leidraad voor je handelen. Bij het opstellen van programmalijnen heb je een directe of indirecte (inzet van behandelaren) rol. Je hebt als leider een grote mate van zelfstandigheid. Je rapporteert rechtstreeks aan een lid van de Raad van Bestuur.

Jij kent de kwaliteiten en ambities van de behandelaren en weet hun kracht te benutten zodat zij in teamverband optimaal kunnen presteren. Je biedt een luisterend oor wanneer het gaat om behoeften en belangen van de behandelaren. De teams zijn nog volop in ontwikkeling naar zelforganisatie. Je bent in staat hen daarin te motiveren en richting, ruimte en support te geven volgens Rijnlandse principes, met oog voor de koers van Amstelring. Wanneer nodig ben jij de sparringpartner van de behandelaren.

Je hebt een goed oog voor de dynamiek van de zorgsector. Dat komt van pas als je denkt aan druk op tarieven en daarnaast de extra gelden voor het realiseren van specifieke kwaliteitseisen. Je bent in staat het Centrum Behandelaren intern en extern te ‘verkopen’, netwerken te organiseren en de diensten uit te bouwen samen met inhoudelijke behandelaren. Je gebruikt deze vaardigheid ook om een toekomstbestendig Centrum Behandelaren neer te zetten met passende bedrijfsvoering. Grote uitdaging is de huidige krapte op de arbeidsmarkt, waardoor je zoekt naar creatieve oplossingen voor efficiënte inzet van de beschikbare behandelaren.

Daarnaast heb je inhoudelijke kennis en ervaring van de bedrijfsvoering in brede zin (financiën, zorgproductie, HRM, ICT, facilitair, kwaliteit en verzorgen van managementinformatie op deze gebieden).

Functie-eisen

  • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau.

  • Je bent een enthousiaste, inspirerende, vernieuwende en verbindende leider en gesprekspartner op strategisch en operationeel niveau.

  • Je hebt meerjarige aantoonbare kennis van en ervaring met bedrijfsvoering en personeelsmanagement van behandelaren in vergelijkbare zorgomgevingen.

  • Je bent veranderkundig onderlegd, zodat je (werk)processen op het gebied van zorg en organisatie, kwaliteit, HRM, marketing en financiën kunt inrichten, innoveren en realiseren.

  • Je hebt kennis van Rijnlands organiseren.

  • Jouw stijl van leidinggeven is consequent gericht op het versterken van vakmensen in teams en van de teams zelf. Dat vraagt om een breed palet van managementvaardigheden en coaching. Je geeft het voorbeeld als het gaat om probleemoplossend werken. Je bent je zeer bewust van je voorbeeldrol. Je bent authentiek en congruent en dat is merkbaar in je communicatie.

  • Je hebt een neus voor nieuwe kansen in de markt van zorg, behandeling en ondersteuning van de inwoners van Amsterdam en omgeving. Jouw toegevoegde waarde is dat je samen met betrokkenen kansen uit kunt werken van business case tot concrete meerwaarde voor (potentiële) cliënten.

  • Je staat open voor feedback en bent bereid om te blijven leren.

  • Je werkt flexibel op verschillende locaties van Amstelring in de regio Amsterdam, Amstelland en Meerlanden. Een eigen vervoermiddel is hiervoor nodig.

Arbeidsvoorwaarden

Amstelring biedt je een uitdagende baan in een werkomgeving die volop in ontwikkeling is, zowel qua zorgconcepten, qua teamontwikkeling als fysieke omgeving. In eerste instantie wordt een tijdelijk dienstverband voor 36 uur geboden voor een jaar, met optie tot verlenging. Er is ruimte voor opleidingen, cursussen en bezoek van congressen. Daarnaast kan je rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, pensioenregeling, fietsplan, reiskostenvergoeding en aantrekkelijke personeelskortingen op verzekeringen, theaters en concerten.

Standplaats

Amsterdam

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen