Concerncontroller voor GGD Hart voor Brabant (reactietermijn verstreken)


OrganisatieGGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke gezondheidsdienst voor 25 gemeenten in Midden-Brabant en Noord-Brabant en zet zich dagelijks in om de ruim 1 miljoen inwoners zo gezond en veilig mogelijk te laten opgroeien en leven. Om dit te realiseren, werkt GGD Hart voor Brabant actief samen met gemeenten en partners in de regio. Samen beschermen en bouwen zij aan een gezonde omgeving. GGD Hart voor Brabant staat bekend als een eigentijdse GGD, die aanpakt met lef en resultaat. Flexibel in contact met de omgeving; zichtbaar en nabij!

Het bestuur van de GGD Hart voor Brabant bestaat uit een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Het algemeen bestuur van de GGD bestaat uit 25 leden, veelal de wethouders volksgezondheid van de aangesloten gemeenten. Het dagelijks bestuur bestaat uit 7 leden en komt ongeveer zeven keer per jaar bijeen.

De dagelijkse leiding van de GGD is door het bestuur gemandateerd aan een managementteam van 3 personen onder voorzitterschap van de directeur publieke gezondheid. In het managementteam hebben zitting: een sectormanager regio’s, een sectormanager leefomgeving en een sectormanager bedrijfsontwikkeling. Het MT wordt ondersteund door een directiesecretaris en door de concerncontroller.

Voor de functie van concerncontroller bestaat momenteel een vacature en daarom zijn we op zoek naar een ervaren concerncontroller die energie krijgt van het verhaal achter de cijfers.

Meer informatie over de organisatie GGD Hart voor Brabant vindt je hier.
Klik hier voor de Missie en Visie.

Functieomschrijving

Je hebt als concerncontroller een belangrijke en onafhankelijke positie in de organisatie en participeert in het MT als er belangrijke financiële agendapunten zijn. Je maakt deel uit van het team Financiën en control, dat onderdeel is van de sector Bedrijfsontwikkeling en stuurt de financieel adviseurs functioneel aan op hun eigen taakgebieden.

Je bent verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering en ondersteunt het MT bij het vertalen van de financiële, strategische en organisatiedoelstellingen naar de begroting en managementrapportages en toetst of de te realiseren beleidsdoelstelling ook daadwerkelijk worden gehaald. Over beleids- en beheers aspecten, die van belang zijn voor het in control zijn van de organisatie, breng je advies uit.
Daarnaast adviseer je het AB, het DB, de directeur en het MT gevraagd en ongevraagd over financiële vraagstukken en doe je jaarlijks een voorstel aan de directeur voor de PCDA-cyclus voor het volgende jaar.

Om proactief te kunnen anticiperen op relevante ontwikkelingen en de bijbehorende (bedrijfsmatige) risico’s is het van groot belang om zowel een interne als externe focus te hebben.
Je bent het centrale aanspreekpunt voor de externe accountant en Het Servicecentrum (HSC). Het HSC is het interne administratiekantoor dat ondersteuning levert aan de GGD West Brabant, de GGD Noord-Oost Gelderland, de GGD Hart voor Brabant en de RAV.

Functie-eisen

• Je combineert een relevante opleiding, voorkeur heeft een RC opleiding, met ervaring als (concern)controller en beschikt over actuele kennis op je vakgebied;
• Je bent goed bekend met bedrijfskundige, veranderkundige en organisatorische processen en hebt bij voorkeur affiniteit met de zorg, het sociale of het publieke domein;
• Je hebt ervaring met het inrichten van de controlfunctie in een grotere organisatie;
• Je hebt feeling met IT en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en BI;
• Je bent ondernemend en ziet klantgericht en vernieuwend werken als een kans om de planning en control cyclus verder te ontwikkelen;
• Je bent zichtbaar, benaderbaar, een verbinder, die tegelijkertijd inhoudelijk tegenwicht kan bieden;
• Je beschikt over uitstekende analytische kwaliteiten: scherpe analyses maken, regio overstijgende onderwerpen beoordelen en tot feitelijk onderbouwde voorstellen inbrengen ter besluit gaat je goed af;
• Je kunt goed structureren, ziet kansen en bedreigingen en vertaalt deze naar nieuwe mogelijkheden voor de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie, gewaardeerd in schaal 13 van de salaristabel gemeenteambtenaren en is minimaal € 4.490,- en maximaal € 5.984,- bruto per maand, afhankelijk van opleiding en werkervaring. Het betreft een aanstelling voor één jaar. Bij gebleken geschiktheid, is het mogelijk om een vaste aanstelling te krijgen.

Standplaats

'S HERTOGENBOSCH

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen