Lid Raad van Toezicht financieel bedrijfseconomisch profiel voor Odion (reactietermijn verstreken)


OrganisatieMet zorg het gewone leven ondersteunen, dat is waar Odion voor staat.
Odion biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking in Zaanstreek-Waterland en Kennemerland. Dagelijks zetten ruim 660 medewerkers zich vol passie in om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking als volwaardig burger aan de samenleving kunnen deelnemen. Een respectvolle bejegening, gelijkwaardigheid en het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt zijn basisvoorwaarden in de ondersteuning. De ondersteuning is gebaseerd op hun wensen en mogelijkheden. Aandacht voor relaties, focus op eigen regie en het benutten van ieders talent zijn dan ook trefwoorden binnen Odion.
De cliënten van Odion zijn nauw betrokken en denken mee over keuzes die Odion maakt en voor hen van belang zijn. Medezeggenschap en daarmee de zeggenschap van cliënten zit diep in de wortels van Odion.

Momenteel vindt er bij Odion een bestuurswisseling plaats; na jarenlange besturing door Henk Steen is per 1 april jl. Annemarie van dalen als nieuwe bestuurder aangesteld.

Functieomschrijving

De RvT van Odion is op zoek naar een nieuw lid. Complementair aan de zittende leden zoekt men naar een toezichthouder met financieel bedrijfseconomische achtergrond, die de missie en visie van Odion onderschrijft en graag een bijdrage leeft aan deze mooie organisatie.
De RvT van Odion bestaat uit vijf leden, met een grote diversiteit in achtergrond en expertise, maar met een eenduidig commitment naar de organisatie toe.

Functie-eisen

Functie-eisen toezicht:

 • Heeft visie op en inzicht in de maatschappelijke en politieke gedachten vorming over de ontwikkeling van de gezondheidszorg en de strategische en praktische consequenties daarvan op de korte en langere termijn voor Odion;

 • Kan informatie over ontwikkelingen in de zorg op strategisch gehalte taxeren;

 • Kan (financiële) beleidsdocumenten doorgronden en analyseren;

 • Is goed op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving WLZ en WMO, c.q. aanpalende beleidsterreinen;

 • Heeft inzicht in bestuur en management van organisaties in de gezondheidszorg;

 • Kan hoofd- van bijzaken onderscheiden.


Functie-eisen regeling besturing:
 • Heeft inzicht in omvang en inhoud van het takenpakket van de bestuurder;

 • Kan controle uitoefenen op de interne regels met betrekking tot begrotings- en budgetteringssystematiek en de Planning & Control;

 • Heeft inzicht in de ontwikkeling van de financiering van de gezondheidszorg in het algemeen en de implicaties daarvan voor Odion.


Algemene functie-eisen:
 • Heeft een academisch denk- en werkniveau op financieel-economisch gebied bij voorkeur op een van de beleidsterreinen van de gezondheidszorg;

 • Heeft financieel (bedrijfseconomische) kennis / ervaring met de zorgfinancieringsstructuur en financiële processen van het zorgbedrijf en wet en regelgeving langdurige zorg en WMO;

 • Kan vanuit helikopterview financiële ontwikkelingen interpreteren en heeft inzicht in de strategische implicaties daarvan voor Odion op de langere termijn;

 • Heeft inzicht in de zorgsector, in de zorgverlening en in maatschappelijke ontwikkelingen binnen wonen, welzijn en zorg;

 • Heeft affiniteit met de zorg, zorginstellingen en innovatie van zorgsystemen;

 • Is bekend met strategische financieel gerelateerde IT vraagstukken en implementaties daarvan;

 • Affiniteit met zorgvastgoedvraagstukken is een pré;

 • Is maatschappelijk betrokken;

 • Is bereid om de doelstelling van Odion actief te onderschrijven;

 • Kan in een collegiaal team functioneren;

 • Is bereid om de (individuele) klankbordfunctie voor de bestuurder te vervullen;

 • Is woonachtig/werkzaam in Noord-Holland bij voorkeur in het adherentiegebied, de regio’s Zaanstreek/Waterland en Kennemerland;

 • Is bekend met het RvT model en te werken volgens de principes van de Zorgbrede Governance Code (Health Care Governance).

Arbeidsvoorwaarden

De leden ontvangen een vergoeding die in overeenstemming is met WNTen de richtlijnen van de NVTZ.

Standplaats

Purmerend

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen