Regiomanager bij GGD Hart voor Brabant (reactietermijn verstreken)


OrganisatieGGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke gezondheidsdienst voor 25 gemeenten in Midden-Brabant en Noord-Brabant en zet zich dagelijks in om de ruim 1 miljoen inwoners zo gezond en veilig mogelijk te laten opgroeien en leven. Om dit te realiseren, werkt GGD Hart voor Brabant actief samen met gemeenten en partners in de regio. Samen beschermen en bouwen zij aan een gezonde omgeving. GGD Hart voor Brabant staat bekend als een eigentijdse GGD, die aanpakt met lef en resultaat. Flexibel in contact met de omgeving; zichtbaar en nabij!

Het bestuur van de GGD Hart voor Brabant bestaat uit een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Het algemeen bestuur van de GGD bestaat uit 25 leden, veelal de wethouders volksgezondheid van de aangesloten gemeenten. Het dagelijks bestuur bestaat uit 7 leden en komt ongeveer zeven keer per jaar bijeen.

De dagelijkse leiding van de GGD is door het bestuur gemandateerd aan een managementteam van 3 personen onder voorzitterschap van de directeur publieke gezondheid. In het managementteam hebben zitting: een sectormanager regio’s, een sectormanager leefomgeving en een sectormanager bedrijfsontwikkeling. Het MT wordt ondersteund door een directiesecretaris en door de controller.

In de sector regio’s werken 5 regiomanagers, ondersteund door 4 adjunct-managers. Zij vallen hiërarchisch onder de sectormanager regio’s en vormen samen het MT-regio’s. De regio’s verrichten taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg, gezondheidsvoorlichting, collectieve preventie, bemoeizorg en openbare GGZ en de medewerkers zijn voor het merendeel artsen, verpleegkundigen, teamassistenten en gezondheidsvoorlichters/-bevorderaars.

De regiomanagers sturen de uitvoerende teams aan op de ruim 60 locaties in het werkgebied. De regiomanagers zijn ook accountmanager voor de gemeenten en ketenpartners in hun werkgebied. Daarnaast is recent gestart met twee regio-brede programma’s onder aansturing van een (externe) programmamanager: Jeugdgezondheid 2022 en Kwetsbare Burgers.

Meer informatie over de organisatie GGD Hart voor Brabant kun je vinden op https://www.ggdhvb.nl/over-de-ggd/cijfers-en-feiten.

Functieomschrijving

Als Regiomanager ben je lid van het Regio MT en geef je samen met een adjunct-regiomanager leiding aan meerdere teams (80 tot 110 medewerkers) die diensten leveren op het gebied van jeugdgezondheidszorg, gezondheidsvoorlichting, collectieve preventie, bemoeizorg en openbare GGZ.
Je rapporteert over de realisatie van gestelde doelen, de inzet van middelen en de ontwikkelingen binnen jouw teams aan de sectormanager van de regio’s.
Je bent intern verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het werkplan voor de regio en extern ben je het gezicht van de GGD bij de gemeente(n) en ketenpartners. Je onderhoudt contacten met belangrijke stakeholders en vertegenwoordigt de GGD in bijeenkomsten en overleggen.

De GGD coördineert de PSHi (Psychosociale Hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen) bij een grote ramp, een kleinere crisis of een ingrijpende gebeurtenis. De regiomanager draait mee in het rooster van bereikbaarheidsdiensten.

De GGD werkt in een dynamische en veranderende omgeving intensief samen met (lokale) partners. Over organisatiegrenzen heen kijken en afstand doen van bestaande patronen en werkwijzen zijn sleutelwoorden. Dit vraagt veel van de organisatie én de medewerkers. Voor het profiel van de regiomanager betekent dit dat we zoeken naar een manager die medewerkers en teams neemt in de beweging naar het werken in zelfstandige teams, waarin eigenaarschap wordt genomen en resultaatverantwoordelijkheid wordt gedragen. Dat vraagt om een manager die aan de ene kant stevig durft door te pakken anderzijds ook weet te motiveren en te verbinden (zowel intern als extern). Als regiomanager houd je het hoofd koel en zorg je voor rust en stabiliteit, zodat medewerkers in vertrouwen kunnen werken.

Voor de nieuwe regiomanager ligt er een mooie veranderopdracht die enerzijds bestaat uit het op een hoger niveau brengen van de regio en anderzijds uit het vertalen van kansen en ontwikkelingen in de markt in nieuwe mogelijkheden van dienstverlening.


Functie-eisen

• Je beschikt over aantoonbare managementervaring in een organisatie met vergelijkbare omvang;
• Je beschikt minimaal over een afgeronde Hbo-opleiding, aangevuld met een managementopleiding;
• Je hebt affiniteit met de (preventieve) gezondheidszorg, sociaal domein en/of het publieke domein.
• Je hebt ervaring met het begeleiden van teams in een veranderingsproces, waarbij je hen meeneemt, uitdaagt en helpt te ontwikkelen;
• Je bent een hands-on manager die van aanpakken weet, die het leuk vindt om partijen en werkvelden met elkaar in verbinding te brengen en relaties te onderhouden;
• Je bent een netwerker met oog voor nieuwe mogelijkheden voor de regio:
• Je bent een inspirerend en verbindend leider met een stevige persoonlijkheid;
• Je hebt een open karakter, kan goed relativeren, gaat makkelijk het gesprek aan en geeft vertrouwen;
• Je bent politiek- en bestuurlijk sensitief, ondernemend, daadkrachtig en hebt een goede dosis energie;
• Je bent bereid om mee te draaien in het rooster van bereikbaarheidsdiensten.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie, gewaardeerd in schaal 13 van de salaristabel gemeenteambtenaren en is minimaal € 4.490,- en maximaal € 5.984,- bruto per maand, afhankelijk van opleiding en werkervaring. Het betreft een aanstelling voor één jaar. Bij gebleken geschiktheid, is het mogelijk om een vaste aanstelling te krijgen.

Standplaats

'S HERTOGENBOSCH

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen