Interim Projectleider Cliëntenparticipatie 's Heeren Loo (reactietermijn verstreken)


Organisatie

Projectleider die medezeggenschap gaat omzetten in samenwerking!

De samenwerking in de driehoek cliënt-verwant-zorgprofessional is de basis van de koers die ‘s Heeren Loo heeft uitgezet voor 2018-2021. Hiertoe zijn de nodige aanpassingen in de organisatiestructuur gedaan. ’s Heeren Loo heeft de ambitie om de medezeggenschap van cliënten en verwanten zodanig te organiseren dat de samenwerking tussen zorgprofessional- cliënt- en verwant verder geoptimaliseerd wordt. En heeft de ambitie om dit zodanig innovatief op te zetten dat ze een voorbeeldfunctie voor andere zorgaanbieders zijn. Nu is deze medezeggenschap nog georganiseerd in centrale een regionale cliëntenraden.

Functieomschrijving

Voor het vernieuwen van de organisatie van de samenwerking met cliënten en verwanten is de organisatie op zoek naar een projectleider die dit proces kan begeleiden. Opdrachtgever voor dit project is de portefeuillehouder van de raad van bestuur en de voorzitter van de cliëntenraad.

Functie-eisen

Van de projectleider wordt verwacht:

  • Werkt het concept projectvoorstel in samenspraak met stakeholders verder uit in een definitief projectplan;

  • Heeft ervaring en expertise op het gebied van cliënten- en verwantenparticipatie in zorgorganisaties;

  • Is in staat om met verschillende belangen om te gaan.

  • Spreekt de taal van zorgprofessionals, cliënten, verwanten en managers en is in staat deze te verbinden;

  • Is in staat vernieuwende en innovatieve voorstellen te doen voor het organiseren van de beoogde samenwerking tussen cliënt/verwant en de zorgorganisatie en hiervoor draagvlak te creëren;

  • Is bereid om zich te committeren voor een periode van ongeveer 2 jaar. De inschatting is dat dit een parttime invulling betreft. Dit wordt in overleg verder bepaald;

  • Werkt vanuit Amersfoort zowel centraal als regionaal op locatie.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet: 2 dagen per week

Standplaats

Amersfoort

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen