Directeur Veilig Thuis bij GGD Gelderland-Zuid (reactietermijn verstreken)


OrganisatieGGD Gelderland-Zuid is de gemeentelijke gezondheidsdienst van 14 gemeenten in de regio’s Nijmegen en Rivierenland. Het werkgebied omvat ruim 536.000 inwoners en de organisatie heeft circa 430 medewerkers in dienst.

De GGD bewaakt, bevordert en beschermt de gezondheid van de inwoners in de regio. Zij helpen hen met het maken van gezonde keuzes om klachten en ziektes te voorkomen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar de kwetsbare groepen. De GGD is er voor iedereen en werkt van -9 maanden tot 100 plus. De GGD heeft kwetsbare groepen in beeld en organiseert extra ondersteuning of zorg als dit nodig is.

De organisatie slaat letterlijk bruggen voor een gezond Gelderland-Zuid. Om de focus, strategie en ambities voor de komende jaren te verwezenlijken werkt zij samen met gemeentelijke opdrachtgevers, welzijn-, sport- en zorgorganisaties en de veiligheidspartners in de regio.

Veilig Thuis Gelderland-Zuid
Door het samenvoegen van het advies- en meldpunt kindermishandeling en het steunpunt huiselijk geweld in de regio Nijmegen en Tiel ontstond Veilig Thuis. Zowel burgers als professionals kunnen bij Veilig Thuis terecht voor advies, ondersteuning of het melden van (vermoedens van) alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis neemt de melding aan, beoordeelt deze en organiseert vervolgens de hulp die nodig is. Speciale aandacht binnen deze tak van de GGD Gelderland-Zuid gaat uit naar de groep kwetsbare jonge en oude mensen.

Functieomschrijving

De afgelopen jaren is hard gewerkt om van 4 organisatie-onderdelen één Veilig Thuis te maken en is de organisatie hard gegroeid. De eisen die aan Veilig Thuis worden gesteld zijn hoog. Uitbreiding van taken en de intensieve samenwerking met ketenpartners, maken een (continue) doorontwikkeling van werkprocessen noodzakelijk. De aard van de meldingen vraagt om zorgvuldig en professioneel handelen, vaak ook in acute situaties.

Als Directeur Veilig Thuis hou je het hoofd koel, zorg je voor rust en stabiliteit zodat medewerkers in vertrouwen kunnen werken. Je geeft leiding en opereert in een sterk veranderende, variërende, uitdagende en innovatieve omgeving in een politiek-bestuurlijke context. De Directeur Veilig Thuis opereert onder eindverantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid.

Primaire taken

 • Integraal leiding geven aan het team van ongeveer 70 professionals en hierbij op een coachende wijze sturing geven aan het primaire proces;

 • Het verder uitbouwen en borgen van een prettige werksfeer van waaruit de medewerkers worden uitgedaagd om mee te denken aan innovaties en proactief kunnen reageren;

 • Een belangrijke inbreng bij het formuleren van het strategisch beleid en dit beleid vervolgens vertalen in tactische en operationele doelen zonder de implementatie en uitvoering hiervan uit het oog te verliezen;

 • Het signaleren van relevante trends en ontwikkelingen op het vakgebied en het adviseren van de directie hierin;

 • Verantwoordelijk voor de personele, organisatorische en materiële aspecten van beheer en bedrijfsvoering van Veilig Thuis;

 • Het ondernemen van acties om de bedrijfsvoering verder te verbeteren, middelen te beheren en verantwoordelijk voor budgetten en begrotingen;

 • Het vertegenwoordigen van Veilig Thuis in het externe krachtenveld en het maken van afspraken omtrent samenwerking;

 • Zijn van eerste aanspreekpunt voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur voor wat betreft Veilig Thuis;

 • Actief bijdragen aan de verbinding tussen Veilig Thuis en de andere afdelingen van de GGD, zoals de jeugdgezondheidszorg en bijzondere zorg;

 • Bereid om piketdienst te vervullen (piket crisis coördinatie).

Functie-eisen

 • Ervaren manager/directeur, bij voorkeur binnen een Veilig Thuis-organisatie, gesloten Jeugdzorg of Justitiële Jeugdzorg;

 • Kennis van het gedwongen kader binnen de GGZ;

 • Inhoudelijk op de hoogte van landelijke ontwikkelingen en actuele wet- en regelgeving op het gebied van Veilig Thuis en de transformatie die daar plaatsvindt;

 • Bekend met het (regionale) netwerk van hulpverlening, politie en justitie en gemeenten;

 • Ervaring met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkwijzen en veranderingen;

 • Heldere visie op leiderschap in een complex veranderende omgeving;

 • In staat nieuwe kansen in het werkveld te vertalen en te implementeren en de belangen van de organisatie hierbij te behartigen;

 • Enthousiast en resultaatgericht;

 • Organisatiesensitief, omgevingsbewust, verbindend leiderschap, ondernemingszin;

 • Academisch werk- en denkniveau.

Arbeidsvoorwaarden

De functie van Directeur Veilig Thuis is gewaardeerd in schaal 14 van de salaristabel gemeenteambtenaren en is minimaal € 4.770,- en maximaal € 6.574,- bruto per maand, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring (HR21 functie: strategisch manager II). Het betreft een aanstelling voor één jaar. Bij gebleken geschiktheid is het mogelijk een vaste aanstelling te krijgen. De rechtspositie is gebaseerd op de CAR-UWO. De standplaats is Nijmegen.

Standplaats

Nijmegen

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen