Manager Bedrijfsvoering Kaak, KNO, Oog, Orthopedie, Dermatologie en Plastische Chirurgie bij Treant (reactietermijn verstreken)


OrganisatieTreant Zorggroep levert ziekenhuiszorg en langdurige zorg vanuit 3 ziekenhuislocaties en 17 centra voor wonen en zorg. Samen met andere zorgpartners wordt zorg geleverd dicht bij huis als het kan en verder weg als nodig is. Ruim 300.000 inwoners van de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal kunnen bij Treant terecht voor de best mogelijke zorg. Binnen Treant werken 260 medisch specialisten en 6.300 medewerkers die zich dagelijks inzetten om deze zorg mogelijk te maken.

De ziekenhuisgroep werkt hard om eind 2018 een financieel gezonde organisatie met een duidelijke positionering te zijn. Het huidige jaar is ook wel het jaar van de verandering genoemd en om dit te bereiken is een ombuigingsoperatie in gang gezet. De komende jaren zal de verandering verder vorm krijgen en aan moeten gaan sluiten bij de regiovisie waarin ziekenhuiszorg van hoge kwaliteit in de regio zuidoost Drenthe op de lange termijn geborgd is.
Voor het realiseren van deze doelstellingen hebben de managers bedrijfsvoering een belangrijke rol. In verband met het vertrek van de huidige manager zijn wij op zoek naar een ondernemende manager bedrijfsvoering met lef en ambitie voor de afdelingen Kaak, KNO, Oog, Orthopedie, Dermatologie en Plastische Chirurgie.

Functieomschrijving

Treant Zorggroep heeft gekozen voor een organisatiestructuur bestaande uit drie hiërarchische niveaus, namelijk: raad van bestuur, managers en hoofden. Je bent allereerst verantwoordelijk voor je resultaatverantwoordelijke eenheid (RvE). Daarnaast lever je een bijdrage aan strategische projecten (Treant breed). Je stelt (in nauw overleg met de medisch manager) het jaarplan en begroting voor je RvE op en realiseert deze.

Naast de lijnverantwoordelijkheid is jouw belangrijkste opdracht het verder vormgeven van het proces van harmoniseren, standaardiseren, versterken van de samenwerking over de 3 locaties heen, het succesvol laten samenwerken van de vakgroepen en het bouwen van sterke, stabiele RvE’s met een gezonde financiële huishouding. Samen met je collega RvE managers en medisch managers lever je je bijdrage aan het totaalresultaat van Treant. Je ziet kansen, verzilvert ze en je bent ondernemend.

We verwachten een proactieve houding van je, waarin je oplossingsgericht werkt en focust op het daadwerkelijk realiseren van resultaten, zowel financieel als zorg-inhoudelijk. Je bent iemand die van nature de ruimte neemt om zaken voor elkaar te krijgen, je doorziet verschillende scenario’s en bent gewend om op basis van argumenten besluiten te nemen. Daarbij heb je altijd aandacht voor emoties die dit met zich mee kan brengen en je betrekt de mensen om je heen daarin actief. Je neemt je eigen verantwoordelijkheid en hebt een natuurlijke sensitiviteit voor het tijdig betrekken van samenwerkingspartners in de organisatie en weet op de juiste momenten de raad van bestuur te informeren. Lef, doorpakken, ondernemerschap en de regie in handen nemen, zijn termen die jou aanspreken en je vindt het een uitdaging om echt iets neer te zetten.

De functie
In de functie Manager Bedrijfsvoering ben je samen met de 6 Medisch Managers verantwoordelijk voor de eerder genoemde afdelingen, die zijn ondergebracht in de volgende drie RvE’s:

 1. Kaak, KNO;

 2. Oog, Orthopedie;

 3. Dermatologie en Plastische Chirurgie.

Je geeft direct leiding aan 4 hoofden en indirect aan 95 FTE (= 126 medewerkers)en bouwt samen met de Medisch Managers en hoofden verder aan professionalisering en harmonisatie van de vakgroepen over de drie ziekenhuislocaties. Eenduidige klantbediening op een herkenbare Treant-wijze staat nadrukkelijk op de agenda. Evenals zorg voor voldoende, kwalitatief opgeleid personeel.
Je maakt onderdeel uit van het team managers bedrijfsvoering Cure, bestaande uit 8 managers bedrijfsvoering ondersteund door de managers van de ondersteunende diensten. Gezamenlijk is het team verantwoordelijk voor het onderdeel Cure van Treant Zorggroep.

Functie-eisen

Persoonlijkheid
Je bent een ondernemende, zelfstandig acterende sr. manager met zorgkennis, die met de kracht van verbinding en empathisch vermogen de organisatie vloeiend naar een hoger plan weet te tillen. In communicatie ben je (glas)helder, vastberaden de vastgestelde koers te varen. Je neemt hierin het voortouw richting alle gremia en weet op verbindende wijze de doelstellingen te realiseren. Directheid in communicatie, helderheid over verwachtingen en verantwoordelijkheden en het aanspreken hierop zijn voor jou vanzelfsprekend. Daarnaast beschik je over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

Resultaatverwachting

 • Efficiënte bedrijfsvoering en aansturing van de RVE’s

 • Integrale verantwoordelijkheid voor de (financiële)resultaten van de RvE’s;

 • Bijdragen aan organisatie brede visieontwikkeling, ombuigingsplannen en uitvoering daarvan;

 • Het verbinden op alle niveaus; met de RvB, tussen de RvE’s, tussen cure en care en binnen de RvE met de hoofden;

 • RvE overstijgend en (strategisch) ziekenhuis en zorgcentra breed bijdragen aan een duurzaam en financieel gezond Treant;

 • Opstellen van een jaarplan van de totale portefeuille inclusief begroting en realisatie hiervan.


Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau met integrale (meerjarige) management ervaring in bij voorkeur de cure sector, aangevuld met uitgebreide ervaring op het gebied van bedrijfsvoering;

 • Ervaring in het vertalen van zowel zorginhoudelijke-, beleidsmatige- als marktontwikkelingen in scenario’s en/of strategische plannen en beleid;

 • Veranderkundig en het vermogen om echt resultaten te boeken;

 • Communicatief, zowel in woord als geschrift;

 • Flexibel en dichtbij, doch koersvast.

Arbeidsvoorwaarden

De Functie wordt gewaardeerd in FWG 75 conform de CAO Ziekenhuizen. Treant kent prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een fulltime functie.

Standplaats

Emmen

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen