Interim Manager Programmabureau ziekenhuis noord Nederland (reactietermijn verstreken)


Organisatie

Ziekenhuis in het noorden van ons land, geaccrediteerd voor ziekenhuiszorg-, verpleeg-, revalidatie-, en ouderenzorg. Samen met andere zorgpartners wordt zo optimaal mogelijk zorg geleverd.

Functieomschrijving

De interim manager programmabureau heeft de opdracht om zowel het bureau te managen alsmede een visie te ontwikkelen en deze te implementeren op de voorliggende vraagstukken.

 • managen van het bureau

 • ontwikkelen van een visie op de taken/dienstverlening van het programmabureau waarin de opstart en uitvoering van projecten

 • advies te formuleren op de verdere ontwikkeling van het programmabureau

 • voorstel doen met betrekking tot de inrichting van het functiehuis van het programmabureau

 • Evaluatie van de huidige lopende programma’s en deze voorzien van nieuwe concrete resultaatafspraken en planning, inclusief contractafspraken met derden.

 • nevenopdracht van de interimmanager programmabureau is de raad van bestuur inhoudelijk te adviseren ten aanzien van strategische keuzes als het gaat om de samenwerking met omliggende ziekenhuizen in het kader van het kernteam/regiovisie.


Functie-eisen

 • Ervaren manager met kennis van organisatiekunde en projectmanagement.

 • Kennis op academisch niveau.

 • Kennis van de zorg en van een zorgorganisatie (ziekenhuis).

 • Kenmerken: getting things done, organisatiesensitiviteit, besluitvaardig, resultaatgericht.

 • Analyticus met een scherp oog voor proces.

 • Heeft een stevige visie op het ondersteunen van innovatieve projecten, informatiemanagement en organisatieverandering en kan deze vanuit een ondersteunende positie ook daadwerkelijk tot uitvoering brengen waarbij de verbinding met het lijnmanagement essentieel is voor een gedragen implementatie.

 • Verbinder en inspirator die in staat is een strakke aansturing te hanteren zonder daarbij de anderen in de organisatie te verliezen. Spreekt medewerkers, zoals de (medisch) managers aan op eigen verantwoordelijkheid.

 • Heeft ervaring in het coachen van medewerkers van het programmanbureau in de rol van leidinggevende en weet hen te inspireren.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet: 4 dagen per week
Duur: 6 maanden en per direct inzetbaar, met mogelijkheid tot verlengen

Standplaats

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen