Leden voor de CCR van Woonzorggroep samen


OrganisatieWoonzorggroep Samen is dé partner bij het ouder worden in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon.
De woonzorggroep helpt de cliënten de kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden of soms zelfs te verbeteren. Samen met de cliënten en hun naasten wordt altijd naar de beste oplossing gezocht, want samen kun je immers meer!

Woonzorggroep Samen biedt intra- en extramurale zorg (VVT), revalidatie, behandeling en diverse andere diensten op het gebied van welzijn. Vanuit 20 locaties, te weten een verpleeghuis, meerdere zorgcentra en woonzorg-complexen levert Woonzorggroep Samen met ca. 1.600 medewerkers en 850 vrijwilligers zorg en diensten aan zo’n 1.500 cliënten.

Recent is een nieuwe voorzitter geworven voor de centrale cliëntenraad (CCR) van Woonzorggroep Samen. Om meer vorm en inhoud te kunnen geven aan cliëntmedezeggenschap zullen leden van de cliëntenraad voortaan op basis van inhoudelijke kennis en ervaring worden geworven en niet meer vanuit vertegenwoordiging van een locatie plaatsnemen in de CCR. Dit indachtig de nieuwe medezeggenschapsstructuur 2018.
Om concreet vorm te geven aan deze wijze van moderne medezeggenschap van cliënten zoekt Woonzorggroep Samen momenteel vier nieuwe leden voor de CCR.

Functieomschrijving

De CCR stelt boven alles de cliënt centraal en adviseert de organisatie gevraagd en ongevraagd. Als lid van de CCR behartigt u diens belangen, zonder die van medewerkers en/of de organisatie uit het oog te verliezen. Vanuit uw inhoudelijke kennis beoordeelt u nieuw beleid op cliëntbelang en vertaalt u concrete onderwerpen vanuit cliëntbelang naar algemeen beleid. U representeert de CCR en vertegenwoordigt deze in- en extern, bijvoorbeeld in overleg met het zorgkantoor en binnen Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg. Binnen de CCR wordt in de naleving van de medezeggenschapsregeling en het functioneren van de raad op een collegiale en oplossingsgerichte wijze samengewerkt.

De tijdsinvestering voor een lid van de CCR is ongeveer twee dagdelen per maand.

De leden van de CCR worden geïnstalleerd door de zorgorganisatie in overleg met de voorzitter van de CCR. Hierbij wordt gestreefd naar invulling op de volgende zorginhoudelijke portefeuilles:

- Langdurige zorg;
- Thuiszorg;
- Revalidatie en behandeling;
- Welzijn, services en diensten;
- Informele zorg.

Functie-eisen

U brengt zorginhoudelijke kennis mee met betrekking tot ten minste één van de hierboven genoemde zorginhoudelijke portefeuilles. Beleidsmatige en bestuurlijke ervaring, evenals aanvullende kennis van ICT of financiën zijn een pre.

U bent kritisch, besluitvaardig, integer en van onbesproken gedrag. Verder onderschrijft u de strategie en kernwaarden van Woonzorggroep Samen. U hebt oog voor bestuurlijke verhoudingen, beschikt over
voldoende tijd om de functie te kunnen uitoefenen bent flexibel ten aanzien van eventuele extra overlegmomenten en woont bij voorkeur in het verzorgingsgebied.

Kwalificaties en functie-eisen:

  • U bent enthousiast om zich in te zetten voor het verder ontwikkelen van de zorg van cliëntperspectief en de verdere professionalisering van de cliëntvertegenwoordiging binnen Woonzorggroep Samen;

  • U heeft maatschappelijke belangstelling, affiniteit met de zorg in brede zin en kennis van (ten minste) één van de hierboven genoemde kennisgebieden;

  • U heeft zicht op de regionale en landelijke ontwikkelingen in de ouderenzorg;

  • U beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en bent in staat om deze op diverse niveaus in te zetten en schakelt makkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau;

  • U bent niet werkzaam bij of in opdracht van Woonzorggroep Samen en uw overige werkzaamheden vormen geen conflicterend belang met een positie als lid CCR bij Woonzorggroep Samen;

  • U gaat op een integere wijze om met vertrouwelijke informatie.

Arbeidsvoorwaarden

De functie Lid van de CCR is bezoldigd met een maximale vergoeding van € 600,- per jaar. Vanuit de nieuwe CCR wordt een vicevoorzitter benoemd met daarbij een maximale vergoeding van € 900,- per jaar.

Standplaats

Schagen

Solliciteren

Bij de invulling van deze vacature werkt Woonzorggroep Samen met Movimento. Voor vragen kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk op 030 7115611. Wij ontvangen uw reactie graag via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Reageren kan tot en met 7 oktober a.s.

Op 8 en 9 oktober vinden telefonisch interviews door Movimento plaats.
Aansluitend wordt de procedure bij Woonzorggroep Samen doorlopen.
Het streven is om de procedure voor 1 november 2018 af te ronden en de voltallige CCR per januari te laten aantreden.

Klik hier om te solliciteren

Delen