Domeinmanager bij Topaz


Organisatie


SAMEN ZORG JE STERK
Met ruim 50 jaar ervaring in de zorg is Topaz uitgegroeid tot een toonaangevende organisatie in de regio Leiden en Duin- en Bollenstreek met 5 woonzorgcentra, 3 verpleeg- en behandelcentra en een revalidatiehotel. Topaz regelt de zorg voor 1.400 cliënten en inmiddels werken er ruim 1.700 medewerkers en 1.000 vrijwilligers. Topaz neemt de wensen en behoeften van de cliënt voor ogen.
Dat laat ze dagelijks zien door kleur te geven aan het leven, waarbij 3 kernwaarden centraal staan:

 • Welkom;

 • Vakmanschap;

 • Originaliteit.

Topaz heeft medio 2017 een nieuwe structuur ontwikkeld met betrekking tot de manier waarop ze de zorg organiseren. De nieuwe structuur maakt het beter mogelijk om cliënten liefdevolle, hoogwaardige, persoonsgerichte zorg te bieden en aan te sluiten bij wat er voor hen toe doet. Medewerkers kunnen dicht bij de cliënt staan en hebben de ruimte om als persoonlijk eigenaar mee te bewegen in de dagelijkse situatie die zich rond de cliënt voordoet. Een organisatie waar het top-down denken heeft plaatsgemaakt voor zelf organiserend werken.
Ieder mens wil ertoe doen en richting geven aan zijn leven. De Domeinmanager (be)geleidt de beweging om cliënten een waardevol leven in verbinding met anderen te kunnen bieden. De domeinmanager is verantwoordelijk voor verschillende kleinschalige multidisciplinaire teams waar behandelaren onderdeel van zijn. Wegens vertrek van een van de domeinmanagers, is er een vacature ontstaan.

Kijk voor meer informatie over Topaz: www.topaz.nl

Functieomschrijving

De Domeinmanager is onder andere integraal verantwoordelijk voor de eerstelijns behandelprakrijk, de geriatrische revalidatiezorg, het eerstelijnsverblijf en de ontmoetingscentra Hij/zij ressorteert en rapporteert direct aan de bestuurder, participeert in het management team van Topaz en geeft leiding aan ondersteunende functionarissen van het domein.
Hij/zij is integraal verantwoordelijk voor de inrichting, omzet van het domein, de kwaliteit van wonen, zorg, welzijn en behandeling van de cliënt en de daarmee samenhangende complexe problematiek. De domeinmanager is tevens verantwoordelijk voor toegewezen organisatie-brede projecten en proceseigenaar van Topaz-brede onderwerpen.
De domeinmanager is als een boegbeeld actief, zowel intern als extern en snapt, dat bedrijfsvoering hand in hand moet gaan met de zorg. Heeft de opdracht om de eerstelijns behandeldienst verder door te ontwikkelen en het ontmoetingscentrum dementie anders te organiseren in samenwerking met een aantal nieuwe managers. De domeinmanager is tevens verantwoordelijk voor een cultuurtraject rondom cliënt-focus; cliënt zoveel mogelijk zijn/haar zelfstandigheid behouden.
Een mooi inspirerende functie in een organisatie in beweging, waar cliënt de eigen regie heeft!

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau aangevuld met managementervaring in een zorgorganisatie;

 • Ervaring met – en een visie op zelforganisatie / zelf organiserend werken;

 • Ervaring met en kennis van bedrijfsvoering, het initiëren en het begeleiden van organisatieprocessen;

 • Hij/zij heeft aandacht voor politieke verhoudingen;

 • Scherp oog voor mogelijkheden van vernieuwing en innovaties en deze ook daadwerkelijk weten te implementeren;

 • Strategisch- en analytisch denkvermogen, sterk in het aanbrengen van de vorm en structuren en medewerkers hierin kunnen meenemen;

 • Verbinder en de vertaalslag kunnen maken en schakelen tussen verschillende professionals.


Persoonskenmerken
 • Verbinder;

 • Inspirerend leider, pionier en een bruggenbouwer met een creatief brein en faciliterend om er te mogen zijn;

 • Besluitvaardig;

 • Strategisch en samenwerkingsgericht;

 • Vertrouwen gevend en open;

 • Geduld en vasthoudendheid.Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt ingeschaald in FWG 75. Het betreft een fulltime functie. Er wordt een jaarcontract geboden met een uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

Standplaats

Leiden

Solliciteren

Voor de werving en selectie van deze belangrijke – en inspirerende functie, werkt Topaz samen met Movimento. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gisela Veldkamp van Movimento op: 030 711 56 11. Jouw sollicitatie ontvangen wij bij voorkeur via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento. Reageren kan tot en met 25 september a.s.
De gesprekken bij Movimento vinden plaats in week 39 en 40. In week 41 vinden de selectiegesprekken plaats bij de opdrachtgever. Het streven is om de procedure af te ronden voor 1 november 2018.

Klik hier om te solliciteren

Delen