3 leden voor de Raad van Commisarissen bij STRAKX Traumacentra (reactietermijn verstreken)


OrganisatieSTRAKX Traumacentra is een innovatieve, laagdrempelige en in de regio ingebedde organisatie, die Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) biedt binnen de gespecialiseerde ambulante GGZ. De doelgroep wordt gevormd door volwassenen met complexe trauma-gerelateerde psychische problematiek en een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (Kindermishandeling/VCT). Er wordt gewerkt in een Topreferente setting waarbinnen diagnostiek, behandeling, onderzoek en behandelinnovatie samengaan.
Medio 2019 start het eerste STRAKX Traumacentrum in Amstelveen. Doelstelling is stapsgewijs uit te groeien tot meerdere vestigingen met een landelijke bereikbaarheid en een behandelcapaciteit van 100 – 150 cliënten per vestiging. STRAKX Traumacentra is een WTZi erkende zorginstelling en heeft de juridische structuur van een (social enterprise) BV.

Functieomschrijving

Wat is de aanleiding voor de vacature?
In de voorgaande jaren zijn de organisatorische, behandelinhoudelijke en financiële voorwaarden gerealiseerd.
In verband met de beoogde start worden drie leden voor de Raad van Commissarissen (RvC) gezocht. De leden van de Raad van Commissarissen kunnen rekenen op een gedegen voorbereidingsperiode en goede randvoorwaarden.
Als lid van de RvC komt u te werken binnen een innovatieve organisatie met een breed en hoogwaardig professioneel, maatschappelijk en politiek netwerk.
Bestuur en RvC werken met in achtneming van de wettelijke bepalingen en de Governancecode Zorg.

Functie-eisen

Wij zoeken leden van de RvC die, naast bestuurlijke ervaring, aantoonbare commissariaat- en/of toezichthoudende ervaring hebben.
Daarnaast beschikt u over uitstekende communicatieve vaardigheden en heeft u oprechte interesse in de doelgroep van STRAKX Traumacentra, haar missie en visie.
Vanuit een vertrouwensbasis bevordert u een open professionele cultuur.

De profielgebieden van de leden van de RvC kunnen als volgt samengevat worden:

 1. Behandelbeleid, cliënten belang, onderzoek en top referent kader;

 2. Strategische beleids- en organisatiedoelen, organisatieontwikkeling, HRM- en juridische aspecten;

 3. Financiering, planning- en control, bedrijfsresultaten, expansie, zorgverzekeraars.


Belangrijke competenties:
 • Kennis en affiniteit met de start en expansie van een innovatie GGZ-organisatie binnen een complex bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld;

 • Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken;

 • Kennis en ervaring om STRAKX Traumacentra en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen;

 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;

 • Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties;

 • Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid;

 • Bestuurlijke ervaring, evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid;

 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen;

 • Proactieve opstelling, informatie zoeken, dóórvragen, netwerken;

 • Reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag;

 • Teamplayer met gevoel voor humor.

Arbeidsvoorwaarden

Vergaderfrequentie en vergoeding
De Raad van Commissarissen vergadert eenmaal per twee of drie maanden, mede afhankelijk van het ontwikkelstadium van de organisatie. Leden van de Raad van Commissarissen ontvangen vacatiegeld van € 100,- per vergaderuur (incl. BTW) plus reiskosten. Bij groei, een relevante schaalgrootte en financiële ruimte kan de vergoeding conform worden aangepast.

Standplaats

Amstelveen

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen