Directeur Jeugdbescherming / Jeugdreclassering bij Partners voor Jeugd (reactietermijn verstreken)


OrganisatieEén op de 400 kinderen in Nederland ontvangt hulp van een William Schrikker Stichting. Deze stichtingen, waaronder William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, maken deel uit van het concern Partners voor Jeugd. Deze organisatie heeft circa 1100 medewerkers en werkt vanuit het motto ‘Er zijn als het moet’. Partners voor Jeugd is een landelijk werkende organisatie binnen de brede jeugdhulpverlening.
William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS JB&JR) is de grootste werkmaatschappij van Partners voor Jeugd en werkt voor een bijzondere doelgroep. Zij biedt hulp en ondersteuning aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en/of kinderen van ouders met een beperking.
WSS JB&JR biedt, als gecertificeerde instelling, in heel Nederland gespecialiseerde jeugdhulp. Dit betreft zowel de maatregelen in het kader van ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering als de uitvoering van vrijwillige begeleiding.
Onlangs is er een directeur JB/JR benoemd en WSS JB&JR is nu op zoek naar een tweede directeur JB/JR. Totaal zijn er 4 directeuren; zij vormen het directieteam en hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de werkmaatschappij WSS JB&JR. Hij/zij werkt deels vanuit Amsterdam waar in het centraal kantoor van Partners voor Jeugd de ondersteunende activiteiten worden uitgevoerd en werkt deels in de regio (Rotterdam en Gelderland). Neemt deel aan concernoverleg met overige directies en bestuur. Legt verantwoording af aan de portefeuillehouder in het tweehoofdig bestuur.

Functieomschrijving

“Een directeur met hart voor jeugdzorg, die bezieling en zakelijkheid optimaal verbindt”

Doelstellingen Directeur:

 • Leiding geven vanuit het directieteam aan een landelijk werkende organisatie, bestaande uit ruim 600 fte’s en verantwoordelijk voor € 70 mln.;

 • Verantwoordelijk voor de regio’s Rotterdam en Gelderland;

 • Initiëren van duurzame verbindingen tussen met externe samenwerkingspartners;

 • Verder bevorderen van de interne samenwerking tussen mensen en organisatieonderdelen;

 • Op basis van natuurlijk overwicht aansturen van processen van kwaliteitsborging en -verbetering;

 • Verantwoordelijk voor contractering, subsidieaanvragen en zorginkoop.


Directe uitdagingen:
 • Zeggenschap en verantwoordelijkheid lager in de organisatie onder brengen;

 • Implementatie en borging van kwaliteitsverbetering en innovatieve projecten;

 • Expertise Jeugdreclassering en adolescentenstrafrecht (ook bij jongeren met een beperking) in de regionale keten versterken;

 • In beeld brengen en uitdragen van resultaten en toegevoegde waarde vanuit specialisme;

 • Verdere inrichting en vormgeving afdeling zorgadministratie en aansluiting bij berichtenverkeer met alle gemeenten in Nederland;

 • ICT implementeren nieuw registratieprogramma.

Functie-eisen

Karakteristieken Directeur:

 • WO werk- en denkniveau met managementervaring in een complexe (eind) verantwoordelijke functie;

 • Leidinggevende ervaring in een gedecentraliseerde organisatie;

 • Goed bekend met bedrijfskundige en organisatorische processen in relatie tot jeugdzorg en het juridisch kader rondom Rechterlijke uitspraken;

 • Ervaring met contractering, subsidieaanvragen en zorginkoop;

 • Ondernemend, daadkrachtig, bedrijfsmatig kunnen denken en gericht op resultaat;

 • Verbindend, vernieuwend en toegankelijk;

 • Politiek en bestuurlijk sensitief;

 • Passie voor de (jeugd)zorg en gedreven;

 • Energiek, oplossingsgericht en een teamplayer.

Arbeidsvoorwaarden

Schaal 14 cao Jeugdzorg. Maximaal salaris € 110.000.

Standplaats

Amsterdam en regio's Rotterdam &Gelderland

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen