Lid Raad van Bestuur ad interim bij Cosis (reactietermijn verstreken)


Organisatie


Cosis is de fusiestichting waarin de stichtingen Promens Care en NOVO zijn samengegaan, Cosis staat voor de kracht van samen. Cosis biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking in de regio Groningen en Drenthe. Midden in de samenleving, dicht bij de mensen die ze helpen en vanuit de samenwerkingsdriehoek cliënt, persoonlijk netwerk en professional. In actieve samenwerking met andere ketenpartners op zowel lokaal, regionaal alsook provinciaal en landelijk niveau, om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening op cliëntniveau integraal te optimaliseren.

Functieomschrijving

De inhoud van de opdracht
Cosis werkt vanuit de bedoeling: “Wij helpen kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven. Samen maken we kleine stappen”. De organisatie erkent de trends in de sector die leiden tot maatschappelijke veranderingen die een duurzame impact hebben op de organisatie. Hiertoe heeft zij haar strategie herijkt, hetgeen heeft geleid tot ‘de bedoeling’. De bedoeling is een doorgaand proces, waarvan de contouren zijn uitgewerkt in een meerjarenbeleidsagenda.

In 2017 is een start gemaakt met het uitvoeren van de meerjarenbeleidsagenda. Voor de periode 2017-2020 is een viertal speerpunten uitgewerkt. 2018 staat in het teken van de laatste meter: het verder vergroten van de cliënttevredenheid, het borgen van vakmanschap en zelfondernemerschap en het verhogen van de medewerker tevredenheid. In verband met het vertrek van het huidige lid Raad van Bestuur en ter overbrugging van de selectieperiode voor de definitieve opvolging is Cosis op zoek naar een tijdelijke interim bestuurder om samen met de voorzitter Raad van Bestuur hier handen en voeten aan te geven.

Van het interim lid raad van bestuur wordt verwacht dat hij/zij complementair is aan de voorzitter Raad van Bestuur en naadloos instapt op de rijdende trein. Hierin volgt de interim bestuurder de lijn en visie van de organisatie en gaat uit van een goede samenwerking en altijd met het oog op het borgen van de continuïteit van cliëntenzorg. Daarnaast ondersteunt de interim bestuurder bij het implementeren van het nieuwe ECD, het aanbrengen van samenhang binnen de geboden WLZ zorg en het uitwerken van een vastgoed strategie. De interim bestuurder is goed onderlegd op zorginhoudelijk gebied en vanuit deze invalshoek is hij/zij mede verantwoordelijk voor de portefeuille het vertrekkend lid Raad van bestuur met twee accenten op vastgoed en zorg.

Functie-eisen

Kennis, ervaring en deskundigheidseisen

 • Academisch werk- en denkniveau gecombineerd met integrale (meerjarige) bestuurlijke ervaring in een organisatie voor de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek, aangevuld met uitgebreide ervaring op het gebied van zorginhoud en vastgoed;

 • Is zowel bedrijfseconomisch sterk als organisatorisch sterk en kan zich de inhoud snel eigen maken;

 • Is bekend met en kan zich prima verplaatsen in de cultuur en gebruiken van de regio;

 • Aantoonbare bestuurlijke kennis en ervaring met de Wlz, het sociaal domein/WMO en de Jeugdwet;

 • Heeft oog voor het borgen en afmaken van processen naast een overstijgende en analytische blik;

 • Geeft ruimte waar het kan en sturing waar nodig, hakt knopen door zonder de verbinding te verliezen, durft focus aan te brengen en te prioriteren.


Persoonskenmerken
 • Is empathisch, weet wat er leeft en speelt en houdt de verbinding;

 • Is taakgericht, maar tevens transparant en makkelijk benaderbaar;

 • Doorzettingsvermogen en overtuigingskracht op basis van aansprekende argumenten en implementatiekracht;

 • Je hebt een coachende leiderschapsstijl en werkt actief samen om vorm en inhoud te geven aan de opdracht die voorligt;

 • Je zet medewerkers in hun kracht door te sturen op eigenaarschap en legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie;

 • Organisatiesensitiviteit, kunnen omgaan met weerstand en tegengestelde belangen en dynamiek in organisatie kunnen doorgronden;

 • Je communiceert helder en to-the-point. Beschikt over diverse advies-, beïnvloedings- en onderhandelingsvaardigheden;

 • Je bent gewend proactief te werken en te adviseren.

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats: ASSEN
Duur opdracht: 3 dagen per week, tenminste tot 31 december 2018 en zo veel langer als nodig is i.v.m. met de komst van het te werven vaste lid Raad van Bestuur.

Standplaats

ASSEN

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen