Lid Raad van Toezicht voor raedelijn (reactietermijn verstreken)


OrganisatieRaedelijn is een adviesbureau. Zij werken samen met professionals, zorgpartners, gemeenten, zorgverzekeraars en inwoners aan gezondheid. Zij geeft concreet invulling aan samenwerking tussen zorg, gezondheid en welzijn in Midden-Nederland. Uitgangspunt daarbij is dat de mens passende zorg ervaart en eigen regie over zijn gezondheid heeft. Raedelijn is in 2005 opgericht om de eerstelijnszorg te versterken. De komende jaren koerst raedelijn af op intensief partnerschap met partijen in het veld om tot vernieuwingen en duurzame oplossingen te komen, waarbij de gezondheid van de inwoner voorop staat.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van raedelijn zoekt, vanwege het verstrijken van de termijn van benoeming, een nieuw lid. De raad bestaat uit ten minste drie leden. De Raad van Toezicht van raedelijn werkt vanuit “governance nieuwe stijl”, houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en denkt actief mee over de toekomst en positionering van raedelijn. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar. Daarnaast zijn er circa vier extra bijeenkomsten in het kader van strategie, permanente educatie, remuneratie en contact met personeel. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die de jaarlijkse beleids- en verantwoordingscyclus volgt.

Functie-eisen

De Raad van Toezicht zoekt een collega, die gevoel heeft voor het voortdurend veranderende (zorg)landschap waarin raedelijn zich beweegt en visie heeft op ontwikkelingen rond het nieuwe organiseren, samenwerken en netwerken. Iemand die de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg en sociaal domein kent en daar affiniteit mee heeft. Een toezichthouder die verstand heeft van samenwerking in allianties, kennis heeft van het (politieke) krachtenveld waarbinnen men beweegt en op kritische, onafhankelijke wijze mee kan denken over de uitdagingen van raedelijn om hier haar positie in te nemen. Die in staat is om vanuit ondernemerschap naar de maatschappelijke ontwikkelingen te kijken, en hierover de juiste dialoog weet aan te gaan met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Een ervaren toezichthouder, die vanuit de juiste distantie bijdraagt.
Bekendheid met de regio Midden-Nederland heeft toegevoegde waarde.

Het nieuwe lid van de RvT van raedelijn:

  • Is verbonden met de kernwaarden en het werkterrein van raedelijn; begrijpt de betekenis van het politieke debat en de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende rol en toegevoegde waarde van raedelijn hierin;

  • Heeft een heldere en toekomstbestendige visie op governance en draagt bij aan de ontwikkeling van de Raad van Toezicht, vanuit openheid, transparantie en deskundigheid;

  • Vervult de rol van inspirerend sparring partner naar collega RvT-leden en de RvB;

  • Reflecteert op eigen handelen als RvT-lid en op het functioneren van de gehele raad;

  • Is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling; stelt zich daarbij professioneel en zelfbewust op;

  • Heeft een gezonde dosis kritisch vermogen en heeft plezier in het toezichthouden.


Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is ruim binnen de geldende richtlijnen van WNT-2. De honorering van een lid bedraagt € 4.000,- per jaar.

Standplaats

Utrecht

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen