Bestuurssecretaris bij de Swinhove Groep (reactietermijn verstreken)


OrganisatieSwinhove Groep is een organisatie die vele vormen van zorg en dienstverlening biedt aan oudere en/of kwetsbare inwoners van Zwijndrecht en omstreken. Zo levert Swinhove Groep zorg bij mensen die thuis wonen (thuiszorg, dagopvang), bij mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen (eerstelijns verblijf, (geriatrische) revalidatiezorg, respijtzorg, logeeropvang, zorghotel) en bij mensen die in één van de vijf Swinhove Groep locaties in de gemeente Zwijndrecht wonen (verpleeghuiszorg voor mensen met dementie, somatische verpleeghuiszorg). Daarmee bekleedt de Swinhove Groep een unieke positie in de gemeente Zwijndrecht, waarmee haar inwoners deskundige en kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning binnen handbereik hebben.

De Swinhove Groep ondersteunt kwetsbare ouderen en hun naasten, door middel van professionele zorg en ondersteuning, bij het leven dat zij willen leven, met de waarden en gewoonten die daarin voor hen belangrijk zijn. De Swinhove Groep richt haar aandacht en energie daarin samen met de cliënt en diens netwerk op wat er nog wèl kan en trekt gezamenlijk op daar waar ondersteuning nodig is.

Uitgangspunt in het handelen zijn de kernwaarden: veiligheid, respect & integriteit, hartelijkheid & nabijheid en continue willen leren & verbeteren.

Swinhove Groep erkent dat alle veranderingen in de zorg en de maatschappelijke transitie in het algemeen impact hebben op de organisatie. Dit vraagt voortdurende aandacht en actieve beleidsondersteuning, welke nu beperkt aanwezig is.
Om deze reden is besloten een bestuurssecretaris te benoemen. Iemand die voorbereidend, beleidsondersteunend werkt, zowel voor de RvB als de RvT, participeert in het managementteam en die als sparringpartner voor de bestuurder acteert. Het betreft hier een nieuwe functie in de organisatie.

Functieomschrijving

Als bestuurssecretaris val je direct onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Je ondersteunt en adviseert de raad van bestuur en de raad van toezicht op bestuurlijk-juridisch terrein bij de uitvoering van de bestuurlijke taken, bij het aansturen en bewaken van processen rondom beleidsdocumenten en bij interne- en externe communicatie. Je participeert in het managementteam en neemt deel aan het MT-overleg. Je bent primair verantwoordelijk voor het proces van consistente voorbereiding, borging van standpunten en besluiten vanuit het MT-overleg en je bewaakt de PDCA cyclus. Inhoudelijk draag je bij aan beleidsvoorbereiding op strategisch niveau en vertegenwoordig je - zowel intern als extern - de bestuurder. Ook treed je op als regievoerder van diverse projecten.

Functie-eisen

 • Adviseert zowel de RvB als de RvT met betrekking tot beleid, kwaliteit en ontwikkeling;

 • Verzorgt analyses en voorbereidende beleidsontwikkeling;

 • Stuurt en bewaakt de beleidsuitvoering en -verantwoording, onderdelen van de PDCA cyclus;

 • Aansturen van professionals waaronder klachtenfunctionaris, bestuurssecretariaat en kwaliteitsmedewerker;

 • Proactief meedenken en ondersteunend op strategisch niveau;

 • Mede voorbereiden en uitwerken van vergaderingen, bewaken en opvolgen van gemaakte afspraken en besluiten en het realiseren van diverse (jaar-) documenten.


Functie-eisen en kerncompetenties
 • WO werk- en denkniveau; qua opleiding bij voorkeur bestuurskunde of gezondheidswetenschappen;

 • Ervaring in vergelijkbare functie is noodzakelijk;

 • Kennis van en ervaring met de regelgeving binnen de ouderenzorg en de ontwikkelingen daarin;

 • Kennis van de Governance Code;

 • Stevige sparringpartner voor RvB en de RvT en kritisch kunnen meedenken over bestuurlijke vraagstukken en mede vormgeven van de bestuurlijke besluitvormingsprocessen;

 • Je gaat makkelijk het gesprek aan; een stevige persoonlijkheid met relativeringsvermogen en politieke sensitiviteit;

 • Proactief en zelfstandig kunnen werken, daadkracht, nauwgezet en een goede dosis energie en het leuk vinden om een nieuwe functie verder mee vorm te geven;

 • Je beschikt over realisatiekracht en probleemoplossend vermogen;

 • Empathisch vermogen en overtuigingskracht.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een nieuwe functie voor 28-32 uur per week, gewaardeerd in FWG 70 van de CAO VVT. In eerste instantie wordt een contract van een jaar aangeboden. De intentie wordt uitgesproken te verlengen voor onbepaalde tijd.

Standplaats

ZWIJNDRECHT

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen