Bestuurder bij DOCK (reactietermijn verstreken)


OrganisatieDOCK is een innovatie speler in het sociaal domein, die inclusiviteit en participatie in de wijk bevordert. Medewerkers van DOCK helpen mensen hun eigen leven en het leven van anderen te verbeteren. Dat is de kracht van DOCK: ‘de kracht van wij samen’.

De sociaal werkers van DOCK staan midden in de samenleving en kennen de wijk goed. Ze zijn thuis in de wijkcentra, de huizen van de wijk, op straat of op school. Ze werken samen met bewoners, vrijwilligers, professionals en opdrachtgevers, waarbij iedereen kan meedoen. “Want wat je samen doet en waar je samen werkt, ontstaan goede ideeën. En plezier en energie.”
Hiermee draagt DOCK bij aan een dynamische samenleving waarbinnen talenten en kansen van mensen worden benut, iedereen perspectieven heeft en bewoners elkaar ondersteunen.

Door innovatief te blijven, continu mee te bewegen met de steeds veranderende vraag en behoeften van de cliënten en de drijfveer om de beste aanbieder van Wmo-diensten te zijn, is DOCK in de afgelopen jaren hard gegroeid. DOCK bundelt actief de krachten met andere organisaties, gaat veelvuldig samenwerkingsrelaties aan en heeft een toonaangevende positie in de markt.

DOCK heeft de pioniersfase succesvol doorstaan en is uitgegroeid tot één van de belangrijkste spelers in het sociaal domein. DOCK is actief in de regio’s Rotterdam, Amsterdam, Zaanstad, Haarlem en sinds kort ook in Utrecht. DOCK staat bekend om haar innovatieve kracht en gaat uit van het tot stand komen van innovatie door samenwerking. Steeds meer ook met partners van buiten het sociaal domein.
DOCK staat voor kwaliteit. Om voortdurend vooruitstrevend te zijn, werkt de organisatie vanuit de volgende vier principes:

 1. Professionals nemen hun verantwoordelijkheid voor eigen werkinvulling;

 2. Met partners werken we samen aan één opdracht;

 3. We zijn herkenbaar, benaderbaar en betrouwbaar;

 4. We groeien door te delen en te reflecteren.


De huidige bestuurder van DOCK is erin geslaagd de organisatie op inspirerende wijze, met kennis van het werkveld en visie op hoe hier richting aan te geven naar de toekomst, te brengen waar deze nu staat. Wegens zijn aangekondigde vertrek zijn wij op zoek naar een waardig opvolger voor deze waarden gedreven organisatie.

Functieomschrijving

DOCK bevindt zich in een uitdagende fase. De maatschappelijke discussie inzake het sociaal domein is enorm in beweging en als bestuurder van DOCK heb je hier kennis van, weet je deze op een goede wijze te beïnvloeden en maak je zichtbaar deel uit van het maatschappelijk debat.
Je bent een visionair die op zowel landelijk als lokaal politiek niveau meepraat en het verschil maakt. Je neemt positie in het relevante netwerk en registreert kansen en bedreigingen. Als sociaal ondernemer weet je de vertaalslag te maken naar de eigen organisatie en stuur je op voortdurende professionalisering en innovatie op alle niveaus in de organisatie. Je organiseert actieve kennisontwikkeling en –deling.

Als bestuurder stuur je de organisatie integraal aan en heb je sterk oog voor het verbeteren van de bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbinnen de ondersteuningsorganisatie stevig staat, de lijn de toegevoegde waarde van het servicebedrijf ervaart en waarbij wordt samengewerkt volgens heldere SLA’s.

De snelle groei van de organisatie maakt het nadenken over een passende structuur, heldere kaders en efficiënte processen noodzakelijk. De professionalisering van de organisatie betekent ook een cultuuromslag; de kracht van ‘ad hoc’ moet vertaald worden naar de kracht van ‘goed georganiseerd’. Dit proces begeleiden en monitoren behoort tot één van je kerntaken. Voorbeeldgedrag is een vanzelfsprekendheid.

Samen met het directieteam bouw je door aan de professionalisering van de organisatie en denk je na over ontwikkelingen op zowel landelijk als lokaal vlak. Je bent een inspirator, een boegbeeld en maakt je zichtbaar in de organisatie. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Je oriënteert je op bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden, zowel op het gebied van inhoud als onderzoek en wetenschap. Je weet hierbij de pionierskracht van DOCK te behouden en als innovatieve speler het verschil te maken.
Je ziet er de uitdaging in het prachtige bedrijf DOCK, met haar geëngageerde werkers- en pioniersgeest, als een goed georganiseerd bedrijf een stevige positie in de markt te laten behouden. In verbinding, met alle in- en externe stakeholders, ‘de kracht van wij samen’.

Functie-eisen

Resultaatgebieden:

 • Marktpositie als toonaangevende speler en samenwerkingspartner in het sociaal domein behouden. Actief deelnemen aan de maatschappelijke discussie en hierop van invloed zijn;

 • Samenwerken met partijen in de markt, zowel op gebied van inhoud als kennis en wetenschap. Nieuwe samenwerkingsverbanden onderzoeken en kansen en bedreigingen kunnen vertalen naar nieuwe business voor DOCK;

 • Inspirerend leiderschap aan de organisatie DOCK en haar medewerkers. Op verbindende wijze ‘de bedoeling’ van DOCK uitdragen en voor een ieder dichtbij zijn;

 • De organisatie professionaliseren, zodat inhoud en bedrijfsvoering optimaal aansluiten en elkaar versterken; aandacht voor een passende structuur en het beleggen van eigenaarschap;

 • Aandacht voor het cultuurtraject, waarbij professionaliteit binnen kaders tot zijn recht komt.


Vertaald naar kennis, ervaring en competenties van de bestuurder:
 • Inhoud gedreven visionair binnen het sociaal domein;

 • Sociaal ondernemerschap;

 • Netwerker;

 • Samenwerkingsgericht;

 • Integrale bestuurlijke ervaring en kwaliteiten;

 • Kennis van organisatiebesturing en –verandering en hier leiding aan kunnen geven;

 • Een besluitvaardig, daadkrachtig en vasthoudend persoon;

 • Sparring partner;

 • Inspirator.

Arbeidsvoorwaarden

Het honorarium voor de nieuwe bestuurder is ingeschaald conform de CAO Welzijn. Indicatie van het salaris ligt rond 135.000,- bruto per jaar, afhankelijk van achtergrond en ervaring.

Standplaats

Rotterdam

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen