Teammanager JGZ bij JGZ Zuid-Holland West (reactietermijn verstreken)


Organisatie“Klant centraal, professional de ruimte, de leidinggevende faciliteert”

JGZ Zuid-Holland West (hierna JGZ) adviseert en begeleidt bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren en verleent preventieve medische zorg. JGZ werkt voor de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Het werkgebied van JGZ heeft ruim 500.000 inwoners, onder wie circa 118.000 kinderen. JGZ heeft alle kinderen in beeld: kinderen waar het goed mee gaat én kinderen waar (tijdelijk) zorgen over zijn. JGZ staat naast het kind, de jongere en de ouder en gaat uit van hun eigen kracht. Binnen de organisatie werken circa 260 professionals op 28 locaties. Het grootste deel is werkzaam in het primaire proces als Jeugdarts, Jeugdverpleegkundige, Assistent of Logopedist. De ondersteunende diensten (Bedrijfsvoering en het Expertise Centrum) zijn gevestigd op het hoofdkantoor in Zoetermeer. De professionals zetten zich met veel passie in om kinderen en jongeren een gezonde en veilige basis te geven voor hun verdere leven.

Afgelopen jaar was een goed jaar voor JGZ. Belangrijke speerpunten waren het verlengen van het convenant met de gemeenten in de regio Zuid-Holland West tot 2021 en de ingezette beweging naar meer eigen regie en professionele ruimte. Voor dit laatste is een oproep geplaatst op intranet en hiervoor hebben 12 teams zich spontaan aangemeld om deel te nemen. Er zijn teamcoaches aangesteld om de teams bij deze verandering te helpen en in 2018 wordt hier verder op doorgepakt.
Door de ontwikkeling naar meer eigen regie en meer inzicht in bedrijfsvoering processen is er nu meer wederkerigheid en begrip in én tussen teams en afdelingen. Daarnaast zijn 21 teams in 2018 zelfstandig begonnen met het opstellen van een jaarplan, taken toe te kennen en rollen te verdelen. Al met al is dit een enorme omslag in de werkwijze, waarbij ook aandacht is voor de beleving van werkdruk en het vinden van de balans voor de professionals tussen passie, zorg en zakelijkheid.


Functieomschrijving

JGZ Zuid-Holland West zoekt een nieuwe Teammanager, die op een inspirerende, coachende, motiverende en resultaatgerichte manier leiding geeft aan professionals en teams. Een Teammanager die vanuit ervaring en met een gezonde visie op zelforganisatie de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers en teams stimuleert. De Teammanager stuurt op het creëren van ruimte voor eigenaarschap, het bevorderen van proactief handelen en het nemen van eigen initiatief.
Als Teammanager rapporteer je direct aan de bestuurder en ben je verantwoordelijk voor de resultaten, kwaliteit en veiligheid van meerdere zelforganiserende teams binnen je eigen gebied. Daarnaast heb je als lid van het managementteam een belangrijke inbreng bij het formuleren van strategisch en tactisch beleid van JGZ en eenduidige vertaling hiervan naar de teams, participeer je als relatiebeheerder actief in lokale beleidsnetwerken en onderhoud je contacten met gemeenten en ketenpartners.
De Teammanager is een inspirerend leider, heeft ervaring en senioriteit met zelforganiserende teams, durft op een respectvolle manier te spiegelen en is faciliterend in het creëren van een leeromgeving voor zijn/haar medewerkers. De Teammanager is een trekker in het maken van dwarsverbindingen, kan goed luisteren, samenvatten en doorvragen, is sterk in strategisch handelen en durft verwachtingen helder uit te spreken.

Functie-eisen

 • HBO+ werk- en denkniveau aangevuld met managementervaring;

 • Ervaring met en een visie op zelforganisatie / zelf organiserend werken;

 • Ervaring met en kennis van het initiëren en het begeleiden van organisatieprocessen;

 • Aantoonbare affiniteit met veranderkunde, innovatie en het faciliteren van een lerende omgeving;

 • Scherp oog voor mogelijkheden van vernieuwing en innovaties en deze ook daadwerkelijk weten te faciliteren;

 • Brug kunnen slaan naar professionals;

 • Strategisch en analytisch denkvermogen, sterk in het aanbrengen van vorm en structuren en medewerkers hierin kunnen meenemen;

 • Verbinder en de vertaalslag kunnen maken en schakelen tussen verschillende professionals.


Persoonskenmerken
 • Verbinder, rust en overwicht;

 • Inspirerende en ondernemende leider, bruggenbouwer met een creatief brein en faciliterend voor een lerende omgeving rondom zelforganisatie;

 • Besluitvaardig;

 • Strategisch en samenwerkingsgericht;

 • Vertrouwen gevend en open;

 • Geduld en vasthoudendheid.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in FWG 60, CAO VVT. Zeer binnenkort zal een herijking plaatsvinden van de functie en naar verwachting zal de functie dan zwaarder gewogen worden (FWG65). Kandidaten die momenteel ingeschaald zijn in FWG 65 nodigen we dan ook van harte uit om te solliciteren. Het betreft een fulltime functie. Er wordt een jaarcontract geboden met een uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

Standplaats

Zoetermeer

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen