Voorzitter Centrale Cliëntenraad bij Sint Jacob (reactietermijn verstreken)


Organisatie


Stichting Sint Jacob is een ambitieuze zorginstelling met 700 medewerkers en 720 cliënten en revalidanten. De zorg en dienstverlening omvat geriatrische revalidatie, kleinschalige psychogeriatrie, complexe psychogeriatrie en somatiek. Stichting Sint Jacob heeft zeven woonzorglocaties en een modern centrum voor revalidatie. De Raad van Bestuur bestaat uit een bestuurder Zorg & Revalidatie en een bestuurder Bedrijfsvoering. De organisatie is met de beweging “samen waardevol” een ontwikkeling gestart naar meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid binnen de teams.

Elke locatie heeft een eigen cliëntenraad die de lokaal gebonden cliëntenbelangen behartigen. Iedere lokale cliëntenraad vaardigt één lid af naar de Centrale Cliëntenraad (CCR). Binnen de CCR worden onderwerpen besproken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle cliënten en die de bevoegdheden van de lokale cliëntenraden overstijgen. De CCR vergadert met de Raad van Bestuur en de voorzitters van de lokale cliëntenraden. De samenwerking en medezeggenschap is vastgelegd in een bindend convenant.

Functieomschrijving

Als voorzitter van de Centrale Cliëntenraad stelt u de cliënt centraal. U bent in staat diens belangen te behartigen, zonder die van medewerkers en/of de stichting uit het oog te verliezen.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Behartigt de belangen van cliënten stichtingsbreed, zonder de belangen van medewerkers en/of de stichting uit het oog te verliezen;

 • Verantwoordelijk voor de communicatie en contacten met de lokale cliëntenraden;

 • Leidt de vergadering van de CCR, deze vindt 1 x per 6 weken plaats;

 • Beoordeelt in overleg met de CCR nieuw beleid op cliëntbelang en ondersteunt de CCR bij het geven van gevraagd en ongevraagd adviseren;

 • Draagt zorg voor de naleving van het convenant en ziet erop toe dat de CCR zijn taak naar vermogen kan uitvoeren;

 • Werkt constructief samen met de Raad van Bestuur, het Directieteam en de lokale cliëntenraden;

 • Kan de CCR extern vertegenwoordigen.


De voorzitter van de CCR is onafhankelijk en op geen enkele wijze, ook niet via familieleden, aan Stichting Sint Jacob verbonden. De CCR selecteert de voorzitter, de Raad van Bestuur stelt de voorzitter aan.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, financiële kennis is een pré;

 • Brede maatschappelijke belangstelling;

 • Ervaring met belangenbehartiging, bij voorkeur ook bestuurlijke ervaring;

 • Zicht op regionale en landelijke ontwikkelingen in de ouderenzorg;

 • Kennis van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg (WMCZ);

 • Goede communicatieve, sociale en onderhandelingsvaardigheden;

 • In staat om te gaan met vertrouwelijke informatie en vertrouwensfunctie.


U hebt beleidsmatige en bij voorkeur ook bestuurlijke ervaring en interesse. U kunt nieuw beleid beoordelen op cliëntbelang. U hebt een goed ontwikkeld academisch werk- en denkniveau, verkregen uit opleiding of aantoonbare ervaring. U bent in staat de vergaderingen van de CCR te leiden en leden op coachende wijze te stimuleren tot het leveren van zinvolle bijdragen. U bent kritisch, besluitvaardig, integer en van onbesproken gedrag. U onderschrijft de strategie en kernwaarden van Stichting Sint Jacob, committeert zich aan het convenant van de CCR en ziet toe op de naleving daarvan. U hebt oog voor bestuurlijke verhoudingen en bent in staat collegiaal en oplossingsgericht samen te werken. Tot slot bent u 16 uur per maand beschikbaar en woont u in de regio van Stichting Sint Jacob.

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding bedraagt max. € 500,- per maand.

Standplaats

Haarlem

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen