Strategisch Adviseur HRM RIBW Groep Overijssel (reactietermijn verstreken)


OrganisatieEen netwerker pur sang die een aanjager is van innovatie en vanuit de inhoud teams meekrijgt in de verdere ontwikkeling van goed vakmanschap

Organisatie
RIBW Groep Overijssel (RIBWGO) biedt in 25 gemeenten gespecialiseerde begeleiding aan mensen die psychisch kwetsbaar zijn en hun netwerk. De begeleiding op maat – waar nodig met een plek om te wonen – is gericht op participatie en herstel. RIBW GO biedt beschermd wonen, ambulante hulp aan cliënten die zelfstandig wonen en ondersteuning bij werken en leren. Daartoe werkt ze samen met vele partners in het sociaal domein. De organisatie werkt al jaren volgens het principe van zelforganisatie. Er werken ongeveer 950 medewerkers bij RIBW GO. Door ruim 60 zelforganiserende teams wordt ondersteuning en begeleiding geboden aan 2000 cliënten.

RIBWGO hanteert de volgende visie:

De samenleving, dat zijn wij allemaal. We zijn mensen met ieder onze eigen achtergrond, karakter, ervaringen, beperkingen, talenten, wensen en dromen. Mens zijn en je eigen leven zoveel mogelijk zelf inrichten. Meedoen en meetellen in de samenleving, zoveel en zo goed als dat gaat. Daarvoor willen wij van betekenis zijn.
Vanuit vakmanschap, compassie en ondernemerszin ondersteunen de medewerkers de cliënten bij hun weg naar herstel. Dit doen ze samen. Cliënt en medewerker.
De belangrijke opgaven voor RIBW GO in een turbulente markt met financiële onzekerheden liggen op het vlak van een toenemende concurrentie, een grotere mate van complexiteit van de problematiek van cliënten samen met de krapte op de arbeidsmarkt. Dit dwingt om vernieuwend te werken. De focus op herstelgerichte zorg en toename van de complexiteit vraagt de nodige ontwikkeling van het vakmanschap. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om duurzame inzetbaarheid en een effectieve aanpak van verzuim, instroom, doorstroom en uitstroom. Het recent opgestelde strategisch HR beleid gaat uit van de talenten en mogelijkheden van haar medewerkers en investeert in goed werkgeverschap. De besturingsvisie van zelforganisatie, die inmiddels in het DNA van de organisatie zit, vraagt voortdurende evaluatie en ontwikkeling. Dit besturingsmodel vraagt ook een andere houding van de ondersteunende diensten, die maatwerk per team moeten leveren en services moeten stroomlijnen en afstemmen.
Binnen RIBW GO ontstaat per 1 juni 2018 een vacature voor een strategisch adviseur HRM.


Functieomschrijving

De strategisch adviseur HRM rapporteert direct aan de bestuurder en neemt deel aan het strategisch overleg. Je maakt onderdeel uit van het team HRM. De strategisch adviseur HRM is de aanjager op gebied van strategisch HR beleid en is initiator van en zo nodig kartrekker in organisatie brede projecten. De strategisch adviseur HRM is als boegbeeld actief binnen in- en externe netwerken gerelateerd aan de specialismen van HRM. In de lijn met de strategie van RIBWGO werken de medewerkers onderling nauw samen en zijn klantgericht. De strategisch adviseur HRM geeft daarbinnen ruimte voor eigenaarschap, proactief handelen en het nemen van eigen initiatief. De strategisch adviseur HRM heeft senioriteit en politieke sensitiviteit en is, een stimulerende reisgenoot bij wie medewerkers zich gehoord, gezien en
begrepen voelen. Ook zonder managementpositie weet de strategisch adviseur HRM op effectieve wijze ontwikkelingen aan te jagen en stuurt daarbij op samenwerking en het creëren van een goede werk- en leeromgeving. De kandidaat doorziet dat ook in een organisatie waar gewerkt wordt volgens principes van zelforganisatie, goede sturings- en afstemmingsmechanismen nodig zijn.

Functie-eisen

 • HBO + opleidingsniveau en academisch werk- en denknieau;

 • Strategisch- en analytisch denkvermogen, sterk in het inrichten van processen en collega’s hierin meenemen;

 • Ervaring met en/of visie op zelforganisatie;

 • Ervaring met het initiëren en het begeleiden van organisatie verander processen en leiden van projecten

 • Scherp oog voor mogelijkheden van vernieuwing en innovaties op HR gebied en deze ook succesvol weten te implementeren;

 • Een brede organisatie overstijgende blik;

 • Voeling ontwikkelen en houden met de maatschappelijke context;

 • Ook kandidaten van buiten de zorg worden uitgenodigd te reageren.

Persoonskenmerken
 • Verbinder;

 • Kartrekker en aanjager met een creatieve geest;

 • Een open en daadkrachtig persoon met een goede balans tussen ziel en zakelijkheid

 • Samenwerkingsgericht;

 • Vertrouwen gevend en open;

 • Geduldig en vasthoudend.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt ingeschaald in FWG 65. Het betreft een parttime functie (28-32 uur). Er wordt een jaarcontract geboden met een uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

Standplaats

ZWOLLE

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen