Teamleider Jeugd Haarlemmermeer - MeerWaarde Welzijn


Organisatie

Welke ambitieuze en inspirerende teamleider zet sociaal werk jeugd binnen Haarlemmermeer stevig op de kaart?
MeerWaarde is een welzijnsorganisatie met 100 medewerkers (75fte) en circa 550 vrijwilligers. Hun belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat inwoners zich wel bevinden, zich prettig en gelukkig voelen. Zij helpen actief door dichtbij de mensen te zijn. Ze zoeken mensen op, wijzen ze de weg, geven ze inzicht, leren vaardigheden, reiken handvatten en tools aan en bieden maatwerk als zij daar voor open staan. Ook verbinden ze mensen met elkaar en bouwen aan duurzame, informele netwerken. Samen met hun vrijwilligers en partners werken ze aan een samenleving die prettig is voor alle inwoners. Dit doen ze vanuit ons motto: zelf, samen, sterker!

Sociaal werk jeugd (12+) van MeerWaarde richt zich op de plekken waar de jeugd zich bevindt; op straat, thuis, op school of in jeugdcentra. Deze outreachende, gebiedsgerichte en multidisciplinaire aanpak richt zich op wat jongeren nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen in relatie tot leeftijdgenoten, ouders en inwoners in Haarlemmermeer. Meerwaarde stimuleert en begeleidt jongeren individueel en in groepsverband om zichzelf positief te ontwikkelen door o.a.:

 • Oplossingen te zoeken bij problemen

 • Met hen te spreken over effecten van negatief gedrag en hen te helpen bij ombuiging naar positief gedrag

 • Hen te stimuleren tot maatschappelijke bewustwording

 • Hen te helpen bij het vergroten van zelfvertrouwen door o.a. in te zetten op talentontwikkeling

 • Hen te steunen bij het fungeren als maatje of rolmodel.

Functieomschrijving

Wat ga je doen?
De uitdaging van de functie teamleider jeugd ligt in het inspirerend, coachend en resultaatgericht aansturen van een team van sociaal werkers met aandachtsgebied jeugd, die werken in een multidisciplinair gebiedsteam. De teamleider jeugd rapporteert aan de algemeen manager.

De teamleider jeugd:

 • Ontwikkelt mede beleid op het gebied van jongerenwerk, voert dit beleid uit en stuurt op het behalen van de teamdoelstellingen binnen het gestelde budget (tijd, geld).

 • Is ondernemer, betrekt nieuwe ontwikkelingen bij het aanpassen of vernieuwen van het aanbod;

 • Rapporteert periodiek over resultaten, personeel, kwaliteit en financiën;

 • Is sparringpartner en adviseur van het management en collega’s;

 • Werkt met betrekking tot beleidsthema’s en op uitvoerend niveau proactief samen met ketenpartners zoals politie, straatcoaches, stichting Maatvast en de gemeente;

 • Draagt zorg voor het registratiesysteem dat effectieve output en outcome oplevert en weet dit te vertalen naar adviezen en acties;

 • Onderhoudt het netwerk en breidt dit uit, met als doel het verstevigen van de positionering van de organisatie en haar dienstverlening;

 • Bewaakt de visie, missie, doelstellingen en werkwijze van de organisatie;

 • Geeft uitvoering aan het HR beleid en stuurt adequaat op kwalitatieve en kwantitatieve personeelsplanning.

Functie-eisen

 • HBO+ werk- en denkniveau; analytisch ingesteld en in staat om het overzicht te bewaren.

 • Minimaal twee jaar ervaring als leidinggevende in een vergelijkbare functie.

 • Kennis van en ervaring met de ontwikkelingen in gemeentelijk (subsidie)beleid in het betreffende domein.

 • Heeft een visie op ontwikkelingen in het betreffende domein en overige relevante domeinen en kan fungeren als deskundige, betrokken en toegankelijke sparringpartner voor management en collega’s.

 • Is iemand die analyseert, toetst en mensen aanspreekt op resultaten en gedrag.

 • Heeft oog voor kwaliteitsverbetering.

 • Is maatschappelijk ondernemer: creëert visie en draagvlak, houdt de lange termijn voor ogen en schakelt subtiel tussen maatschappelijke belangen en het organisatiebelang.

 • Beschikt over lef, daadkracht en een grote mate van flexibiliteit.

 • Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en schriftelijke Uitdrukkingsvaardigheid.

 • Beschikt over sterke organisatie sensitiviteit, weet wat er speelt in de interne organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een plezierige en stimulerende werkomgeving waar we ruimte bieden om jouw kennis in te zetten en verder te ontwikkelen.

 • Een contract voor de periode van een jaar, met optie op verlenging.

 • Arbeidsvoorwaarden conform cao Sociaal Werk, salarisschaal 10 (minimaal € 2.889,-maximaal € 4.333 ,- bruto bij een fulltime dienstverband).

Standplaats

Solliciteren

Voor de werving en selectie van deze functie werkt Meerwaarde samen met Movimento. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gisela Veldkamp of Monique Smit van Movimento op 030- 7115611. Jouw sollicitatie ontvangen wij uiterlijk 11 juli a.s. bij voorkeur uitsluitend via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento: www.movimento-zorg.nl. De selectieprocedure bestaat uit een selectiegesprek bij Movimento en aansluitend zal de interne procedure bij Meerwaarde worden doorlopen. Een ACT-meting maakt deel uit van de selectieprocedure. Overlegging van een positieve verklaring omtrent het gedrag is een vereiste.

Klik hier om te solliciteren

Delen