Manager Hulpverlening bij Juzt (reactietermijn verstreken)


OrganisatieContext
Voor Juzt, een organisatie in de jeugdhulpverlening, vrouwenopvang en opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Breda zijn we op zoek naar een Manager Hulpverlening.

De organisatie zit midden in een transitie, waarbij voor een nieuw organisatiemodel gekozen is. De cliënt en het gezin/systeem dienen optimaal bediend te worden, waarbij de veiligheid en het welzijn van de cliënt het uitgangspunt zijn. Hiertoe dient een werkklimaat gecreëerd te worden waarin veiligheid, kwaliteit en een efficiënte en effectieve inzet van de capaciteit centraal staan. De Manager Hulpverlening is in dit kader bevoegd tot het nemen van beslissingen binnen de kaders van het organisatiebeleid en wet- en regelgeving.

Functieomschrijving

De Manager Hulpverlening is integraal verantwoordelijk voor het gehele primaire proces en stuurt hierbij een drietal clustermanagers aan.
Daarnaast is de manager verantwoordelijk voor een adequate bedrijfsvoering, dit binnen de vastgestelde kaders, richtlijnen en het beschikbare budget.

Wat ga je doen?

  1. Op strategisch niveau de kwaliteit van de zorg waarborgen, zodanig dat de cliënt en het gezin/systeem optimale zorg ontvangen conform het zorgtraject en het daaraan gekoppelde zorgbudget.

  2. Realisatie van een adequate, efficiënte en budgettair verantwoorde bedrijfsvoering, zodanig dat de organisatiedoelen binnen de vastgestelde kaders gerealiseerd worden;

  3. Strategisch beleid voorbereiden en ontwikkelen op basis van de driehoek maatschappij, organisatie en cliënt, waarbij het cliëntproces leidend is;

  4. Strategisch beleid implementeren en bewaken, zodanig dat de voor de organisatieonderdelen geformuleerde doelstellingen zijn behaald;

  5. Organisatieonderdelen integraal aansturen, met aandacht voor de medewerkers, zodat zij geïnspireerd en gemotiveerd blijven en hun resultaten, actiepunten en (persoonlijke) doelstellingen realiseren. Gevraagd en ongevraagd adviseren en signaleren, zodanig dat een optimale bedrijfsvoering en kwalitatief hoogstaand zorgaanbod gewaarborgd is.

Functie-eisen

Wat breng je mee?
Je bent een frisse, kritische, proactieve gespreks- en sparringpartner voor de raad van bestuur, het managementteam en de clustermanagers. Je verbindt je aan de organisatie, haar waarden, doelstellingen en medewerkers. Daarnaast creëer je verbinding en draagvlak op grond van vakkennis, overtuigings- en overredingskracht.
Je geeft op inspirerende, motiverende en coachende wijze richting aan de clustermanagers om zo gedrags- en cultuurverandering te realiseren naar meer zelfstandigheid en ondernemerschap in de teams.
Je bent communicatief, zichtbaar en benaderbaar, geeft ruimte en vertrouwen en daagt uit tot topprestaties.
Je weet de organisatietransitie goed mee vorm te geven met oog voor cliënten, medewerkers en de omgeving. Je bent sterk in conceptueel denken en processturing met concrete resultaatdoelstellingen.

In de regio ben je een representatieve en deskundige ambassadeur en ben je in staat de zichtbaarheid van de organisatie als belangrijke speler te vergroten. Een krachtig en besluitvaardig leider die de externe veranderingen weet te vertalen, te implementeren en te borgen in de organisatie. Dit getuigt van visie, lef en ondernemerschap.
Je bent gewend te communiceren met verschillende doelgroepen en je laat je niet snel van je stuk brengen. Je werkt op WO niveau en je hebt al meerdere jaren werkervaring opgedaan in een tactische en strategische managementfunctie.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie, inschaling vindt plaats conform de CAO Jeugdhulpverlening schaal 13 (maximaal € € 6.074,29 bruto per maand).

Standplaats

Breda

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen