Manager HR bij Vincere-Groep B.V. (reactietermijn verstreken)


OrganisatieVincere Groep B.V. (o.a. Vincere-GGZ) is een netwerk van bedrijven op het gebied van leefstijlzorg, bedrijfszorg en medische zorg. Vanuit 15 vestigingen bedienen ruim 270 medewerkers meer dan 3000 cliënten, 500 werkgevers en hun werknemers.
Vincere-GGZ verslavingszorg is in oktober 2012 gestart en wil gezien worden als de patiëntgerichte verslavingszorginstelling die met haar ketenpartners op efficiënte wijze de best mogelijke effectieve zorg biedt voor haar doelgroepen en baanbrekend is op het gebied van verslavingszorg.
Voor Vincere-GGZ is kwaliteit van de zorg (gewaardeerd met de hoogste cijfers van Nederland) en van de behandelprogramma’s één van de belangrijkste speerpunten. Er is veel aandacht voor de cliënten waarin professionaliteit, bejegening, betrokkenheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid sleutelbegrippen zijn.

In het handelen staan vijf kernwaarden centraal:
- Kwaliteit van zorg en behandeling staan voorop;
- Zorg is efficiënt georganiseerd en evidence-based;
- Professionele bejegening van patiënten met respect voor de eigen verantwoordelijkheid van patiënten;
- Resultaatgericht en kostenbewust;
- Integrale zorg, samenwerken met ketenpartners.

De kernwaarden maken duidelijk waar Vincere-GGZ voor staat. Ze vormen de leidraad bij alles wat Vincere-GGZ doet, geven richting aan het beleid en zijn bepalend voor de organisatiestructuur en identiteit.
De organisatie is financieel gezond en om ook in de toekomst een gezonde en slagvaardige organisatie te blijven, gelooft Vincere in STERK (Samen Toewerken naar Eigen Regie en Kracht). Op deze wijze werken teams toe naar zelfsturing en wordt kennis en ervaring vergroot.
De organisatie is hard gegroeid. Ook voor de komende jaren is er een flinke groeiambitie, die met name door het openen of overnemen van meerdere vestigingen in het binnen- en buitenland gerealiseerd zal worden.
Meer informatie over Vincere-GGZ verslavingszorg is te vinden op: www.vincere-ggz.nl

Functieomschrijving

De manager HR rapporteert direct aan de bestuurder, participeert in het management team en geeft leiding aan medewerkers op de afdeling HR en de planningsafdeling. Hij/zij functioneert als specialist en adviseur rondom HR vraagstukken zowel voor de RvB, Mt-leden en externe stakeholders.
De manager HR moet kunnen schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau, dient zich bewust te zijn van een organisatie die in ontwikkeling is, wenst hier aan mee te bouwen en is continue op zoek naar innovatie. Hij/zij is in staat ideeën om te zetten naar de praktijk in moeilijk, niet voor de hand liggende situaties. De manager HR is sparringpartner en rechterhand van de RvB en neemt op een ondernemersgerichte manier zijn/haar verantwoordelijkheden. De manager HR heeft geen 9 tot 5 mentaliteit, is een teamplayer die op afstand kan sturen en het leuk vindt om af en toe in het buitenland te werken.

Waar kan de HR manager op worden aangesproken?

 • Sparringpartner en gesprekspartner (advisering en ondersteuning) voor Raad van Bestuur en overige MT-leden;

 • Het initiëren van duurzame verbindingen tussen mensen en organisaties;

 • Senioriteit met HR werkprocessen in een groeiende organisatie (Human Capital en HR strategie);

 • Vanuit natuurlijk overwicht zorgen voor nakoming en kwaliteitsborging van gemaakte afspraken;

 • Politiek en Bestuurlijk sensitief;

 • Goed op afstand kunnen werken en leiding geven.

 • Goede plannings- en sturingsvaardigheden;

 • Modernisering van werkprocessen en verbeteren van efficiëntie;

 • Actief inspelen op toekomstige ontwikkelingen;

 • Samenwerken en in verbinding staan met medewerkers en externe stakeholders.

Functie-eisen

 • Ondernemend, veranderkundig sterk en ruime leidinggevende ervaring;

 • Senioriteit binnen HRM;

 • Ervaring in fusies en overnames;

 • Internationale ervaring is een pre;

 • Scherp oog voor mogelijkheden van vernieuwing en innovaties én deze ook daadwerkelijk weten te implementeren;

 • Brug kunnen slaan naar professionals;

 • Ervaring met advisering RvB;

 • Analytisch denkvermogen, sterk in controleren en structuren kunnen aanbrengen;

 • Aansluiting kunnen vinden met interne stakeholders, en de verstaalslag kunnen maken.


Persoonskenmerken
 • Zakelijk, ondernemend en mensgericht;

 • Gedreven en veerkrachtig;

 • Strategisch en analytisch;

 • Heeft er lol in om vele ballen in de lucht te houden;

 • Bij voorkeur op academisch niveau opgeleid;

 • Is bewezen effectief in een complexe professionele omgeving met vele stakeholders;

 • Kan goed omgaan met een grote mate van zelfstandigheid;

 • Samenwerkingsgericht;

 • Vertrouwen gevend en open.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris in overleg en op basis van werkervaring. Er wordt een jaarcontract geboden met een uitzicht een vast dienstverband bij goed functioneren.

Standplaats

Venray

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen