Lid raad van toezicht (portefeuille: kwaliteit & zorginhoud) voor Amstelring (reactietermijn verstreken)


OrganisatieAmstelring, een vooraanstaande speler in regio Amsterdam biedt verpleging, verzorging, begeleiding en zorg thuis voor ouderen en mensen met lichamelijke beperkingen. De stichting heeft ruim 3000 medewerkers en een omzet van ca. € 240 miljoen.
De Stichting werkt volgens het raad van toezicht-model, de raad van bestuur vormt een collegiaal bestuur.

Amstelring maakt zich hard voor het voelbaar maken van de menselijke maat voor cliënten en familie en biedt zorgprofessionals op deze wijze groot plezier in hun werk. De visie van Amstelring is: waardevolle zorg bieden voor cliënten, door betrokken medewerkers, tegen een betaalbare prijs, vanuit de waarden 'aandacht', 'betrouwbaar' en 'samen'. Samen zorgdragen voor kwaliteit van leven op basis van gelijkwaardigheid, met respect voor ieders rol. Dit is samengevat in drie thema’s: goede zorg, leuk werk en financieel gezond.

Afgelopen jaren is een nieuwe koers ingezet met als doel verbetering van de kwaliteit van de zorg, een hogere tevredenheid van cliënten en medewerkers en borging van goede financiële resultaten. Belangrijkste kenmerken van deze koerswijziging zijn een sterke decentralisatie, extramuralisering, het introduceren van zelforganiserende teams en het slim en sober organiseren van de ondersteunende diensten, oftewel het eenvoudig organiseren van mensgerichte zorg. Het Rijnlands denken is stevig verankerd in alle geledingen van de organisatie.

Functieomschrijving

De raad van toezicht participeert actief in de nieuwe besturingsfilosofie en ondersteunt de raad van bestuur volgens de Rijnlandse principes. De huidige raad van toezicht bestaat uit Hans Klein Breteler (VZ), Anky Atzema (VVZ), Lucas Lombaers en Frank Verhoef.

In 2017 zijn twee vacatures in de raad ontstaan. Daarom is Amstelring op zoek naar twee nieuwe leden voor de raad van toezicht, die de ingezette koers van de organisatie kunnen ondersteunen en het Rijnlands leiderschap onderschrijven. Toezichthouders met stevigheid en statuur, die bij kunnen dragen op het gebied van de veranderkunde (kennis van het Rijnlandse gedachtegoed), kwaliteit van zorg (een zorginhoudelijk profiel) en vastgoed/huisvesting of combinaties van deze expertises.

Portefeuille kwaliteit en zorginhoudelijke kennis
Amstelring zoekt een toezichthouder, die het Rijnlands denken en de gekozen koers van de organisatie onderschrijft en als zorgprofessional over inhoudelijke kennis van het werk beschikt.
U kent de actuele eisen die aan zorgprofessionals gesteld worden, heeft een visie op kwaliteit van zorgverlening en het centraal stellen van de cliënt en kennis van het werken in zelforganiserende teams.
Door uw kennis en ervaring bent u in staat om als klankbord en gesprekspartner te fungeren op met name het gebied van zorginhoudelijke ontwikkelingen.

Functie-eisen

Algemene kenmerken en verwachtingen ten aanzien van de nieuwe leden
De raad van toezicht en de raad van bestuur van Amstelring zijn te kenmerken als deskundig, stevig, kritisch en reflectief. Amstelring zoekt daarom nieuwe leden die getuigen van persoonlijke stevigheid en toezichthoudende ervaring, die op een juiste wijze kunnen in- en toevoegen. Die inhoudelijk support geven, zich goed inleven en daarmee in staat zijn op kritische wijze het proces te volgen door te bevragen.

Binnen de raad van toezicht stuurt men aan op een gezonde diversiteit in de samenstelling: man/vrouw, autochtoon/allochtoon, leeftijd en aanvullende competenties. Voor het vervullen van deze functies zijn we op zoek naar kandidaten die over een ruim netwerk beschikken waar de organisatie in voorkomende gevallen een beroep op kan doen. Van ten minste één van de kandidaten verwacht men lokale verbondenheid.

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats

AMSTERDAM

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen