Onafhankelijk voorzitter van bestuur van Stichting Topcare (reactietermijn verstreken)


OrganisatieVanuit de overtuiging dat de zorg en behandeling van chronisch zieke mensen in Nederland nog beter kan, bundelden de zorgorganisaties Atlant Zorggroep, Lelie zorggroep en Topaz in 2009 hun krachten in het initiatief Topcare. Ook De Waalboog en Vivium Zorggroep sloten zich in deze pioniersfase al aan bij het initiatief. Op 28 mei 2013 richtten deze 5 zorgorganisaties Stichting Topcare op.
Het doel van Stichting Topcare is de zorg binnen de verpleeghuissector voor Topcare cliëntengroepen (ziekte van Huntington, syndroom van Korsakov, gerontopsychiatrie en geriatrische revalidatie) en hiermee de kwaliteit van leven van de cliënten, continu te verbeteren.

Om dit doel te bereiken zet Stichting Topcare zich in voor het ontwikkelen van een onderzoekscultuur in de langdurige zorg: systematische kennisontwikkeling en effectiviteitsmeting door onderzoek. Wat werkt wel en wat werkt niet? Om zorgorganisaties hierbij te ondersteunen, informeert en adviseert Stichting Topcare zorgorganisaties.
Onderscheidend is de wijze waarop onderzoeksinitiatieven, vanaf de werkvloer en daarmee dus dicht bij de cliënt, door de zorgprofessionals zelf worden aangedragen. Dit draagt bij aan een klimaat waarin ruimte ontstaat om te leren en kennis te delen.

Zorgorganisaties die voldoen aan de Topcare criteria op het gebied van onder andere onderzoek, kennisdeling en samenwerking met cliënten, mantelzorgers en andere zorgverleners in de keten, ontvangen het Topcare predicaat: waarborg voor de beste zorg.
Een predicaat dat aanzet tot verdere ontwikkeling, want in 2018 toetst een onafhankelijke commissie of de afdelingen de nodige vooruitgang hebben geboekt volgens aanzienlijk zwaardere groeicriteria. Als alles goed is, herbevestigt deze tweede toets de Topcare status.

In 2018 vinden de ontwikkelvisitaties plaats waarmee de huidige Topcare centra opnieuw worden getoetst aan de Topcare toetredingscriteria en de ontwikkelcriteria. Daarmee kunnen ze aantonen dat de connectie tussen de zorgpraktijk en onderzoek binnen de organisatie is verankerd en wordt het Topcare predicaat behouden.

In de tussentijd zullen meer zorgorganisaties, waaronder aspirant-deelnemer Noorderbreedte, zich aansluiten bij Topcare. Topcare zal zich ook focussen op het uitbreiden van het Topcare aandachtsgebied, met andere aandoeningen en behandelspecialismen; zo heeft Avoord zich aangesloten voor de doelgroep Dementie. In samenwerking met elkaar wordt continu gewerkt aan innovatie en verbetering en het leveren van topzorg!

Functieomschrijving

Stichting Topcare staat onder leiding van een bestuur waarin alle deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd. De voorzitter van dit bestuur is per definitie niet werkzaam bij een van de Topcare deelnemers en daarmee onafhankelijk.

Door het aangekondigde vertrek van de huidige voorzitter is een vacature ontstaan voor een onafhankelijk voorzitter voor het bestuur van Stichting Topcare.

Stichting Topcare is vanuit een pioniers- en consolidatiefase in een fase van groei en versteviging gekomen. Zo ligt er de komende periode een focus op versteviging van de positie en het overkoepelende belang van Topcare als beweging binnen de VVT sector, intensivering van de onderlinge samenwerking en verder verstevigen van de positie bij externe stakeholders.
Daarnaast speelt samenwerking met relevante partijen met wie Stichting Topcare zich gezamenlijk inspant voor het verbeteren van kwaliteit en doelmatigheid een belangrijke rol.
De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van een directeur en de voorzitter, waarbij van de voorzitter van het bestuur een faciliterende rol wordt verwacht.

De voorzitter is het boegbeeld van de organisatie en speelt een verbindende rol tussen Topcare en de samenwerkingspartners. Dit zijn o.a. actieve kennisnetwerken en kenniscentra, de Academische Verpleeghuisnetwerken, universiteiten en hogescholen, maar ook de zorgverzekeraars, beroepsverenigingen en het ministerie van VWS.

Functie-eisen

U hebt uitgebreide bestuurlijke ervaring als voorzitter. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs een zorgorganisatie te zijn, maar u dient wel duidelijke affiniteit met de verpleeghuissector te hebben evenals met leren en ontwikkelen, (praktijkgericht) onderzoek, innovatie en kwaliteit.
Door uw authentieke, stevige persoonlijkheid, bent u een natuurlijk boegbeeld en ambassadeur van Stichting Topcare. Door uw toegankelijkheid en uw verbindend vermogen legt u makkelijk nieuwe relaties, bestendigt u bestaande contacten en zoekt u naar gezamenlijkheid.

Stichting Topcare is op zoek naar een onafhankelijk voorzitter die:

  • bevlogen, innovatief, ondernemend en betrokken is;

  • over een innerlijke drive beschikt om de kwaliteit van zorg te vergroten;

  • over een uitgebreid (politiek) netwerk beschikt, relevant voor deze functie;

  • kan schakelen in de driehoek zorg – (bestuurlijke) strategie - wetenschappelijk onderzoek

  • geen conflicterende belangen heeft met eventuele (neven)functies;


Arbeidsvoorwaarden

In verband met de ANBI-status van Stichting Topcare ontvangt het bestuur geen beloning. Wel worden reis- en onkosten vergoed.

Standplaats

Leiden

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen