Programmadirecteur bij Fokus (reactietermijn verstreken)


Organisatie

Fokus staat al sinds 1974 voor het zelfstandig wonen en leven van mensen met een ernstige fysieke beperking. Dat maakt Fokus waar door 24-uurs ADL-assistentie (in en om de aangepaste woning) te bieden, op afroep en aanwijzing van de cliënt. De cliënt heeft daarbij de regie in eigen hand.
Dit concept realiseert Fokus door te werken met zelforganiserende teams, die samen met cliënt de dienstverlening vormgeven. De dialoog en afstemming met de cliënt staan daarbij centraal.
Het management en de stafdiensten ondersteunen de zelforganiserende teams hierbij. Iedereen doet mee en levert vanuit de eigen rol, talent en kwaliteiten een actieve en zichtbare bijdrage aan een kwalitatief hoogwaardige en economisch verantwoorde ADL-assistentie en neemt daar de verantwoordelijkheid voor. Daardoor ontstaat maatwerk voor de cliënt, zijn de lijnen kort, worden talenten van medewerkers benut en kan de dienstverlening zo efficiënt mogelijk worden georganiseerd.

Fokus is ambitieus en wil haar dienstverlening toekomstgericht inrichten. Dit wil zij realiseren door te onderzoeken of haar huidige dienstverlening, het aanbieden van ADL-assistentie van hoge kwaliteit, nog voldoende aansluit bij de eisen en wensen van haar cliënten, medewerkers, stakeholders en de arbeidsmarkt om van daaruit een meerjarenstrategie te ontwikkelen. De uitkomsten van dit onderzoek hebben vermoedelijk effect op de dienstverlening, de werkwijze en de inrichting van de organisatie.

Hiernaast zijn er veranderingen op komst op het gebied van Informatievoorziening (IV) en ICT. Er moeten keuzes gemaakt worden op diverse relevante ICT-vraagstukken: van alle facetten rondom ICT-beheer tot en met informatiebeveiliging, van keuzes in het applicatielandschap tot en met digitalisering van processen. Hiervoor is een externe partij aangetrokken.

Functieomschrijving

Fokus zoekt een ondernemende en resultaatgerichte programmadirecteur die een sleutelfunctie zal vervullen in het realiseren van de ambitie van de organisatie om (nog) scherper aan te sluiten bij de eisen en wensen van haar cliënten, medewerkers, stakeholders en de arbeidsmarkt.
Via een programmatische aanpak wil Fokus op korte termijn een aantal grote stappen maken in het ontwikkelen van haar strategie.
Als programmadirecteur zet je daartoe de route uit, in samenwerking met alle betrokkenen.
Fokus is op zoek naar een programmadirecteur die zakelijk, resultaatgericht en analytisch zowel de aandacht richt op het ontwikkelen van een meerjarenstrategie, het realiseren van doelstellingen, als ook actieve aandacht besteedt aan inbedding in de organisatie en vorm geeft aan de verbinding met cliënten, medewerkers en stakeholders.
Een gevarieerde functie, waarbij je stevig in je schoenen staat en vertrouwen uitstraalt.
Fokus is een landelijk opererende organisatie met kantoren in Utrecht en Groningen. Je bent op beide locaties actief. De urenverdeling vindt in overleg plaats.

Functie-inhoud

 • Je bent als programmadirecteur verantwoordelijk voor de uitwerking van de programmaopdracht en gaat na vaststelling door het managementteam aan de slag met de uitvoering. Dit doe je door aansturing van de diverse projecten binnen het programma en het succesvol afronden

 • van deze projecten binnen de gestelde kaders;

 • Je bent primair verantwoordelijk voor het welslagen van dit programma en maakt met jouw kennis, ervaring en leiderschapskwaliteiten het verschil;

 • Je bent namens Fokus het boegbeeld voor dit programma in het hele land en vervult een belangrijke rol bij de totstandkoming en het onderhouden van de samenwerking met cliënten, medewerkers en stakeholders op het gebied van de ontwikkeling van een meerjarenstrategie. Hierbij werk je nauw samen met het MT van de organisatie en de integrale managers op de verschillende plaatsen in het land;

 • Als programmadirecteur draag je zorg voor een systematische inbedding in de bestaande Planning & Control cyclus;

 • In de afronding van de onderzoeksfase van het programma lever je een advies aan ter besluitvorming voor het managementteam (MT) en de medezeggenschap (cliënten en medewerkers) voor inbedding in de organisatie; de opdracht wordt afgerond na implementatie van de gekozen richting in de organisatie;

 • De programmadirecteur rapporteert direct aan de voorzitter raad van bestuur (RvB).

Functie-eisen

 • Je hebt ervaring met het aansturen van relevante veranderprocessen. Je hebt kennis van en ervaring met proces- en projectmatig werken;

 • Je bent een verbindende persoonlijkheid, bent gericht op samenwerking en je hebt oog voor verschillende belangen. Je bent organisatiesensitief en diplomatiek met een goed gevoel voor verhoudingen;

 • Je bent een sterk boegbeeld, hebt de blik op zowel in- en extern gericht en maakt de vertaalslag van wensen van cliënten, medewerkers en stakeholders naar Fokus. Ziet kansen en neemt initiatieven;

 • Je bent een strategisch denker. Je bent vaardig in het ontwikkelen en uitdragen van beleid, nieuwe ideeën of concepten;

 • Je brengt nieuw elan, hebt lef en bent gedreven, resultaatgericht en besluitvaardig;

 • Je bent een stevige gespreks- en sparringpartner voor de RvB, het MT en de medezeggenschap;

 • Je communiceert helder en to-the-point. Beschikt over diverse advies-, beïnvloedings- en onderhandelingsvaardigheden. Je bent gewend proactief te werken en te adviseren;

 • Je beschikt over een positieve instelling, over realiteitszin en relativeringsvermogen;

 • Je hebt een hands-on mentaliteit.

Arbeidsvoorwaarden

Fokus biedt een pioniersfunctie in een bijzondere organisatie met korte lijnen waarin het nemen van initiatief wordt gewaardeerd en gestimuleerd. Het gaat om een aanstelling van 32 tot 36 uur per week voor de duur van het programma (minimaal een jaar).
Inschaling vindt plaats conform cao Fokus schaal 14, met een maximum van € 7.061,- bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur. Daarnaast biedt Fokus goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een NS abonnement 1e klasse, iPhone en PC. Fokus is een voorstander van reizen met Openbaar Vervoer; de kantoren van Fokus zijn daar qua bereikbaarheid op uitgekozen.

Standplaats

Utrecht en Groningen

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen