Inhoudelijk leidinggevend orthopedagoog generalist/GZ-psycholoog voor Frion (reactietermijn verstreken)


OrganisatieInhoudelijk leidinggevend orthopedagoog generalist/GZ-psycholoog die stuurt op kwaliteit
Frion is ambitieus, ontwikkelt, investeert en breidt uit!

De organisatie
Frion is specialist in de verstandelijk gehandicaptenzorg en ontwikkelt aanbod voor complexe zorgvragen. Bijna 1000 cliënten maken gebruik van de ondersteuning die Frion biedt. Ruim 900 betrokken professionals en 350 vrijwilligers zetten zich voor hen in. Het werkgebied is de regio Noordwest-Overijssel. Frion streeft ernaar dat de cliënt zo veel mogelijk verantwoordelijkheid neemt voor beslissingen en over de uitvoering daarvan, rekening houdend met het niveau van de cliënt. De begeleiders werken in resultaatverantwoordelijke teams. Deze teams hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaten. Teams krijgen ondersteuning om kwaliteit van zorg en een effectieve bedrijfsvoering te waarborgen. De orthopedagoog heeft een belangrijke positie in deze ondersteuning van kwaliteit in zorg en begeleiding.

Functieomschrijving

De professionals in de groep Behandelcoördinatie zoeken extra collega’s.
Als orthopedagoog/psycholoog draag je in de rol van behandelcoördinator verantwoordelijkheid voor beeldvorming, diagnostisch onderzoek en behandel je cliënten met meer complexe psychische, gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Je verantwoordelijkheden hierbij zijn het inschatten van risico’s, het bewaken van wettelijke kaders en de kwaliteit van zorg en het regisseren van behandeling door derden. Met als doel psychische en gedragsproblemen te voorkomen dan wel te verminderen.
Je bewaakt de kwaliteit van zorg die door de resultaatverantwoordelijke teams wordt geboden. Je begeleidt inhoudelijk teams en individuele medewerkers op het gebied van zorgvragen en zorg/behandelplannen. Je analyseert, bespreekt en verheldert problemen, komt met oplossingen en instrueert teams over de begeleiding van cliënten.
Je geeft gevraagd en ongevraagd gedragsdeskundig advies aan de begeleiders over verbetering van methodiek en aanpak van de zorg. Je voert regie op de inzet van individuele en/of specialistische behandeling.
Je geeft werkbegeleiding aan collega’s in opleiding tot GZ-psycholoog/Orthopedagoog- Generalist. Daarnaast lever je een bijdrage aan ontwikkeling van beleid en scholing binnen het vakgebied.

Begeleiding in opleiding en deskundigheidsbevordering
In de groep Behandelcoördinatie draagt de orthopedagoog generalist of GZ-psycholoog zelfstandig behandelverantwoordelijkheid en geeft de collega’s in opleiding werkbegeleiding. De orthopedagoog generalist/GZ-psycholoog heeft een opleidersrol, is supervisor en draagt zorg voor de educatie op het vakgebied binnen de organisatie. Deze orthopedagoog/psycholoog is op tactisch, strategisch niveau sparringpartner voor de raad van bestuur.

Inhoudelijk leiderschap en eindverantwoordelijk
Frion werkt met resultaatverantwoordelijke teams. Dat vraagt inhoudelijk leiderschap op de inhoud van zorg van de professionals in de groep Behandelcoördinatie. Zij zijn daarnaast eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg binnen Frion. Ook dragen zij zorg voor 24-uurs bereikbaarheid.

Functie-eisen

Je hebt bewezen dat je:

  • in staat bent om zelfstandig de prioriteiten en je aanpak te bepalen en systematisch te werken aan diagnostiek, rapportage of advies;

  • in de contacten met cliënten en hun netwerk behoorlijk wat tact, inlevings- en motiverend vermogen hebt. Dat geldt ook in de adviezen aan teams en individuele begeleiders;

  • teams/begeleiders met enthousiasme kunt overtuigen en motiveren tot kwaliteitsverbetering van de begeleiding en daarmee de kwaliteit van leven van cliënten;

  • goed het evenwicht weet te bewaren tussen professionele afstand en betrokkenheid;

  • in staat bent om zelfstandig te werken binnen een netwerkorganisatie en kunt samenwerken.


Je beschikt over een afgeronde academische opleiding orthopedagogiek of psychologie, aangevuld met een BIG-registratie tot GZ-psycholoog of een registratie NVO OG. Daarnaast is aanvullende kennis en meerdere jaren ervaring met de doelgroep, kennis van psychopathologie en complexe familiesystemen vereist.
Meerdere jaren ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrie is gewenst.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn geregeld conform de CAO Gehandicaptenzorg. Het salaris bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 3.372,- en maximaal € 5.096,- bruto per maand (FWG 65). Het betreft een contract met een omvang van 24 – 36 uur.

Standplaats

ZWOLLE

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen