Coachend Leidinggevende Rivas - Locaties De Alblashof en De Schutse (reactietermijn verstreken)


OrganisatieBen jij die leidinggevende met een uitgesproken visie op mensgerichte zorg?
Vind je dat er nog veel te winnen valt in hoe deze zorg wordt vormgegeven?
Dan is Rivas op zoek naar jou!


Wat is Rivas voor organisatie?
Rivas Zorggroep biedt als innovatieve ketenorganisatie kwalitatieve en veilige woon- en verpleeghuiszorg, thuiszorg, ziekenhuiszorg en jeugdgezondheidszorg in Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht. Circa 4.500 medewerkers, 94 medisch specialisten en bijna 1.600 vrijwilligers bieden hun bewoners, patiënten en cliënten goed geregelde zorg. Dichtbij volgens een hartelijke, persoonlijke en kleinschalige aanpak. Dit alles vanuit hun passie voor hun cliënten én hun vak vanuit de overtuiging dat zorg mensenwerk is en dus belevings- en mensgericht moet zijn.
De missie van Rivas is de zorg die de cliënt wenst, direct en goed te regelen en de cliënt te helpen gezond te blijven. De vijf waarden binnen Rivas om deze missie te realiseren zijn Veiligheid, Hoffelijkheid, Uitstraling, Plezierig werken en Doelmatigheid en effectiviteit.

Het domein Langdurige zorg omvat alle woon- en verpleeghuiszorg van Rivas Zorggroep. Bij Rivas vinden bewoners een nieuw thuis. Hier gaat het leven zoals de bewoner dat gewend was zoveel mogelijk door. Zorg wordt bij Rivas geboden volgens de principes van Planetree. Het is de basis voor het denken en handelen van al hun medewerkers. Met Planetree wordt continu gewerkt aan het welzijn van de cliënten en verbetering van de zorg. Rivas wil de zorg steeds veiliger, hoffelijker, toegankelijker, doelmatiger en professioneler maken. Het kwaliteitssysteem JCI helpt hierbij. Rivas heeft als eerste ketenorganisatie wereldwijd het keurmerk van Joint Commission International (JCI) gekregen. (www.rivas.nl)

Functieomschrijving

De Alblashof
In verpleeghuis De Alblashof in Alblasserdam vinden bewoners die niet meer zelfstandig kunnen wonen een nieuw thuis. In totaal wonen in De Alblashof zestig bewoners, verdeeld over kleine woongroepen. Vijftig bewoners zijn dementerend en tien bewoners hebben een lichamelijke beperking. Ook biedt De Alblashof zorg in de laatste levensfase. Om ervoor te zorgen dat Rivas ook in de toekomst uitstekende en eigentijdse zorg kan blijven leveren op deze locatie, wordt verpleeghuis De Alblashof in 2018 gerenoveerd. Bewoners zijn tijdelijk verhuisd naar een locatie in Papendrecht. Eind 2018 worden de bewoners weer terug verhuisd.

Wonen in De Alblashof
De bewoners leven volgens de principes van kleinschalige zorg. Kleinschalige zorg is zorg die geboden wordt in een huiselijke en herkenbare omgeving aan mensen met dementie. Zij wonen in kleine woongroepen. Met elkaar vormen zij een zo gewoon mogelijk huishouden en de bewoners kunnen zelf zoveel mogelijk hun dagelijks leven inrichten zoals zij dit wensen. Er wordt rekening gehouden met de gewoontes, normen en waarden van bewoners. De gewoontes en rituelen die bewoners al hadden voordat zij naar het verpleeghuis verhuisden, worden waar mogelijk behouden.

Locatie en sfeer
Deze locatie van Rivas Zorggroep is gevestigd aan de rand van het centrum in Alblasserdam. Naast het verpleeghuis is een park met een kinderboerderij. De Alblashof staat in een woonwijk en maakt zo onderdeel uit van de Alblasserdamse samenleving. In De Alblashof heerst een open sfeer. Familie en naasten zijn altijd welkom. Medewerkers, familie en vrijwilligers creëren met elkaar een rustige en huiselijke omgeving voor de bewoners.

De Schutse
Bewoners die vanwege een lichamelijk beperking niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, vinden in woonzorgcentrum De Schutse in Gorinchem een nieuw thuis. In totaal zijn in De Schutse 57 zorgappartementen. Deze zijn ook geschikt voor echtparen. Bewoners wonen zo zelfstandig mogelijk in hun eigen appartement. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van een gezamenlijke ruimte. Alle zorg en/of ondersteuning die nodig is, bevindt zich binnenshuis. Samen met de bewoner en de familie bekijken we welke zorg nodig is.

Locatie en sfeer
Deze locatie van Rivas Zorggroep ligt midden in een woonwijk en vlakbij een groot winkelcentrum. De Schutse is een spil in de wijk. Dagelijks zijn er activiteiten waar alle bewoners aan kunnen deelnemen. Verder kunnen bewoners, naar eigen keuze, gezamenlijk van de maaltijden genieten. Ook bewoners uit de wijk kunnen aanschuiven tijdens het eten of tijdens de activiteiten.

Wat wordt er van je verwacht als leidinggevende?
Als leidinggevende geef je integraal leiding aan teams en ben je verantwoordelijk voor de gehele locatie. Intern leg je verbinding met je collega's Rivas-breed om (keten)zorg op de wensen en behoeften van iedere cliënt te laten aansluiten. Met je team stel je consequent de cliënt centraal, besteed je aandacht aan het creëren en onderhouden van een plezierige en professionele werkomgeving. Je coacht het team naar een cultuur waarin zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap van de verschillende werkprocessen centraal staan. In de ontwikkeling van het team ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven en zorg in balans met de zakelijke randvoorwaarden. Je valt hiërarchisch onder de directeur van het Domein Langdurige Zorg.

Functie-eisen

Wat is je specifieke opdracht?
In een steeds krapper wordende arbeidsmarkt moet er creatiever gekeken worden naar slimme manieren om samen de zorg te organiseren, maar ook te ontlasten. Behoud van de mensgerichte zorg, werkend vanuit de gewoonten van onze bewoners is en blijft de ambitie van Rivas. Het vasthouden van deze ambitie in tijden van veranderingen is al een stevige taak. Samen met familie en vrijwilligers verder verbeteren en vernieuwen is belangrijk onderdeel van de opdracht.

Wie ben je?
Je bent een manager met vele talenten en ondersteunt de Planetree-principes. Je kunt goed luisteren en hebt een groot inlevingsvermogen. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent goed in staat te relativeren. Omdat je als leidinggevende van deze locatie zelfstandig te werk gaat, is het belangrijk dat je creatief, flexibel, initiatiefrijk en vasthoudend ingesteld bent. Je bent een krachtig en besluitvaardig leider die de externe veranderingen weet te vertalen en een plek weet te geven in de organisatie. Oftewel, je bent een leider met een duidelijke visie op de (ouderen)zorg. Daarnaast ben je iemand die in staat is om te werken in netwerken en een duurzame relatie weet op te bouwen met mensen en organisaties in de nabije omgeving. Je bent een boegbeeld, communicatief, zichtbaar en toegankelijk voor iedereen. Je geeft vertrouwen, verbindt en sluit goed aan bij het organisatie-ontwikkelingsproces en vertoont hierin voorbeeldgedrag. Ook ben je gewend te communiceren met verschillende doelgroepen en sta je stevig in je schoenen. Je hebt een uitstekend cijfermatig inzicht en werkt op minimaal HBO niveau. Je hebt een zorgachtergrond en kennis van wet- en regelgeving. Ook heb je al meerdere jaren werkervaring opgedaan als leidinggevende in de zorg, bij voorkeur in de VVT. Voor locatie De Alblashof geldt dat ervaring met verbouwingen en/of verhuizingen nog extra mooi is meegenomen.

Arbeidsvoorwaarden

Bij Rivas kun je rekenen op goede, algemene en secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze leidinggevende functie wordt gewaardeerd volgens de CAO VVT, afhankelijk van je opleidingsniveau en werkervaring. Je bouwt automatisch pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. Ook is het mogelijk je (en jouw gezin) via Rivas Zorggroep collectief te verzekeren voor ziektekosten. Daarnaast kun je gebruik maken van de werkkostenregeling. Dit betekent dat je zelf aanvullende arbeidsvoorwaarden kunt kiezen. Onder bepaalde voorwaarden kun je een gedeelte van je brutosalaris, vakantie-uren, vakantiegeld of eindejaarsuitkering gebruiken. In ruil daarvoor kun je bijvoorbeeld voordelig een fiets, laptop of telefoon kopen, je pensioen aanvullen of extra reiskosten compenseren.

Standplaats

Alblasserdam/Gorinchem

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen