Manager Bedrijfsontwikkeling bij Norschoten (reactietermijn verstreken)


OrganisatieWil jij meebouwen aan de toekomst van deze organisatie, actief op het gebied van gespecialiseerde ouderenzorg? Ben jij de verbindende (verandermanager) met drive voor de zorg, een flinke dosis energie, lef, warme zakelijkheid en probleemoplossend vermogen?

De organisatie
De algemeen christelijke zorgorganisatie Norschoten is een expertisecentrum op het gebied van gespecialiseerde verpleeghuiszorg. Dit alles met het doel ‘zorg-op-maat’ te verlenen aan cliënten uit het verzorgingsgebied. Norschoten exploiteert meerdere verpleeg- en dagbehandelingslocaties alsmede een revalidatiecentrum. Zij biedt een breed scala aan van woon-, behandel-, begeleiding- en zorgfuncties voor langdurige zieken en ouderen, revalidanten, terminale cliënten en cliënten met een psychiatrische aandoening binnen de gemeenten Barneveld, Kootwijkerbroek, Putten, Garderen, Elspeet en Scherpenzeel.

Norschoten hanteert het kwaliteitssysteem HKZ. Vanuit de behoefte aan inhoudelijke kwaliteitsontwikkeling werken medewerkers volgens de ‘Presentiebenadering’ (Andries Baart). Bij presentie staat de relatie voorop: zien wat de ander beweegt, elkaar begrijpen en aansluiten bij wat de ander nodig heeft: ‘Zorg verlenen van hart tot hart’.

Momenteel is Norschoten sterk in ontwikkeling. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden komen lager in de organisatie te liggen, financiële en bedrijfsmatige deskundigheid van het middenkader wordt versterkt en verbinding tussen de ondersteunende diensten moeten worden gerealiseerd. Het is van belang dat deze veranderingen op slagvaardige wijze worden geïmplementeerd. Hiertoe worden structuur- en cultuurinterventies gepleegd.

Norschoten is een prettige, informele organisatie, met enthousiaste medewerkers (300 fte), en volop in beweging. Momenteel is men op zoek naar een manager bedrijfsontwikkeling om het managementteam te versterken en de gewenste transitie, mee vorm te geven.

Functieomschrijving

Leidend bij de inrichting van de organisatie is het primair proces gezien vanuit het perspectief (regie en zeggenschap) van de cliënt en de medewerker. Dit heeft geleid tot een nieuwe structuur met korte lijnen waarin integrale resultaatverantwoordelijkheid centraal staat. De ondersteunende functies hebben hierbij een structurele adviserende, faciliterende en verbindende rol vanuit servicegerichtheid en partnership en kenmerken zich door hoge kwaliteit, effectiviteit en efficiency. De bedrijfsvoering en sturingsinformatie worden goed afgestemd op de praktijk van het primair proces. In de nieuwe structuur wordt het integraal afstemmen met elkaar en het handelen vanuit een organisatie breed bewustzijn beter geborgd.

Doel van deze functie is zorg te dragen dat de zelfverantwoordelijke teams en daarbinnen de zorgrelatie tussen cliënt en medewerker, zich vanuit de ondersteunende organisatieonderdelen, optimaal gefaciliteerd voelen in het klantgericht werken en hierbij partnerschap ervaren. Met zo min mogelijk bureaucratische belasting, ondersteuning dichtbij en maatwerk voor de cliënt. Dit vraagt veranderkwaliteiten van de manager bedrijfsontwikkeling. De uitdaging die voorligt, is om het sturen op resultaten en het monitoren daarvan te versterken binnen de organisatie, processen optimaal in te richten en een gedragsverandering te bewerkstelligen binnen de ondersteunende diensten. De kern van deze gedragsverandering is verantwoordelijkheid en eigenaarschap vergroten. De medewerkers stimuleren in proactiviteit, het vergroten van het vermogen om de vraag van de klant te kunnen ontrafelen, in het groter geheel te plaatsen en samen met collega’s te zoeken naar de beste oplossing. Als MT-lid is de manager bedrijfsontwikkeling een kritische gesprekspartner, een strategisch denker en teamlid die zich verantwoordelijk voelt voor het groter geheel en beleid weet te vertalen naar efficiënte processen ter realisatie hiervan.

Functie-eisen

Kennis, ervaring en deskundigheidseisen

 • Identificeert zich met en handelt in overeenstemming met de zorgvisie, gebaseerd op de Christelijke geloofsovertuiging.

 • Opleiding op HBO+/WO-niveau aangevuld met een bedrijfskundige opleiding;

 • Bewezen management kwaliteiten en ervaring met integrale verantwoordelijkheid in een complexe omgeving;

 • Brede kennis van de bedrijfsvoering in een complexe (zorg)organisatie;

 • Kennis van en ervaring met veranderingsprocessen en aansturen van transities.

 • Sterke affiniteit met de zorg


Persoonskenmerken
 • Zelfstandigheid met eigen inzicht;

 • Doorzettingsvermogen en overtuigingskracht op basis van aansprekende argumenten;

 • Organisatiesensitiviteit, kunnen omgaan met tegengestelde belangen;

 • Snelle processen kunnen doorzien, strategische denkkracht;

 • Heldere visie op organisatie- en gedragsverandering;

 • Verbindend, netwerker, ondernemerschap en proactief;

 • Kunnen delegeren en controleren zonder doorslaan naar beheersing;

 • Ordelijk en systematisch kunnen werken;

 • Luistervaardig en de juiste vragen kunnen stellen; zich goed mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken;

 • Betrouwbaar en integer.

Arbeidsvoorwaarden

De functie manager bedrijfsontwikkeling is gewaardeerd in FWG 70 CAO VVT. Het betreft een functie voor 32 uur per week met als standplaats Barneveld. Norschoten biedt een dienstverband in eerste instantie voor de duur van een jaar.

Standplaats

BARNEVELD

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen