Directeur Pleegzorg bij William Schrikker Pleegzorg (reactietermijn verstreken)


Organisatie

William Schrikker Pleegzorg richt zich op hulp aan kinderen bij wie sprake is van een beperking (van kind of bij ouder) in combinatie met ernstige problemen in opvoeding of ontwikkeling en waar het inzetten van een vorm van pleegzorg noodzakelijk is.

Eén op de 400 kinderen in Nederland ontvangt hulp van een William Schrikker Stichting. Deze stichtingen, waaronder William Schrikker Pleegzorg, maken deel uit van het concern Partners voor Jeugd. Deze organisatie heeft circa 1100 medewerkers en werkt vanuit het motto ‘Er zijn als het moet’.
Partners voor Jeugd is een landelijk werkende organisatie binnen de brede jeugdhulpverlening.

Functieomschrijving

Op korte termijn is Partners voor Jeugd op zoek naar een directeur William Schrikker Pleegzorg. Deze directeur is tevens eindverantwoordelijk voor William Schrikker Zorg & Wonen; deze stichting biedt residentiële zorg aan in de vorm van opvang in gezinshuizen (18 kinderen). Hij/zij werkt vanuit Amsterdam waar de ondersteunende activiteiten worden uitgevoerd. Neemt deel aan concernoverleg met directies en bestuur. Legt verantwoording af aan de portefeuillehouder in het tweehoofdig bestuur.

Directe uitdagingen:

 • Verbeteren bedrijfsvoering. Kaders helder en strak neerzetten. Meenemen managementteam in deze verandering;

 • Invoeren resultaatgerichte zorg per 2018;

 • Groei en structurering van Zorg & Wonen;

 • Borging en continue verbetering kwaliteit.


Doelstellingen Directeur:
 • Geeft leiding aan een landelijk werkende organisatie, bestaande uit 5 clustermanagers, 100 fte’s en verantwoordelijk voor € 20 mln.;

 • Het initiëren van duurzame verbindingen tussen mensen en organisaties;

 • Profileren als kennispartner waarbij het kind centraal staat zowel intern als extern;

 • Verantwoordelijk voor nakoming van gemaakte afspraken en kwaliteitsborging;

 • Zakelijke structurering van de bedrijfsvoering in werkprocessen binnen de jeugdzorg alsmede contractering, subsidieaanvragen en zorginkoop.

Functie-eisen

Karakteristieken Directeur:

 • WO / HBO plus met managementervaring in een complexe (eind) verantwoordelijke functie;

 • Ondernemend, daadkrachtig, bedrijfsmatig kunnen denken en gericht op resultaat;

 • Verbindend en toegankelijk;

 • Passie voor de pleegzorg;

 • Natuurlijk overwicht

 • Bouwer en ontwikkelaar;

 • Kennis en ervaring met politieke – en bestuurlijke verhoudingen en politiek en bestuurlijk sensitief.

Arbeidsvoorwaarden

Schaal 14 cao Jeugdzorg. Maximaal salaris € 110.000 bruto per jaar.

Standplaats

Amsterdam

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen