Manager Bedrijfsvoering Vrouw, Kind en Urologie - Treant Zorggroep (reactietermijn verstreken)


Organisatie
Treant Zorggroep levert ziekenhuiszorg en langdurige zorg vanuit 3 ziekenhuislocaties en 17 centra voor wonen en zorg. Samen met andere zorgpartners wordt zorg geleverd dicht bij huis als het kan en verder weg als nodig is. Ruim 300.000 inwoners van de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal kunnen bij Treant terecht voor de best mogelijke zorg. Binnen Treant werken 260 medisch specialisten en 6.300 medewerkers die zich dagelijks inzetten om deze zorg mogelijk te maken.

De ziekenhuisgroep werkt hard om eind 2018 een financieel gezonde organisatie met een duidelijke positionering te zijn.
Voor het realiseren van deze doelstelling zijn wij op zoek naar een ondernemende manager bedrijfsvoering Vrouw, Kind en Urologie (VKU) met lef en ambitie.

Functieomschrijving

Treant Zorggroep heeft gekozen voor een organisatiestructuur bestaande uit drie hiërarchische niveaus, namelijk: raad van bestuur, managers en hoofden. Je bent allereerst verantwoordelijk voor je resultaatverantwoordelijke eenheid (RvE). Daarnaast lever je een bijdrage aan strategische projecten (Treant breed). Je stelt (in nauw overleg met de medisch manager) het jaarplan en begroting voor je RvE op en realiseert deze.
Naast de lijnverantwoordelijkheid is het verder implementeren van het fusieproces (harmoniseren, standaardiseren, versterken van de samenwerking) en het bouwen van sterke, stabiele RvE’s jouw belangrijkste opdracht. Samen met je collega RvE-managers draag je bij aan het totaalresultaat van Treant. Je ziet kansen, verzilvert ze en je bent ondernemend.
We verwachten een proactieve houding van je, waarin je oplossingsgericht werkt. Dit betekent concreet dat je van nature de ruimte neemt om zaken voor elkaar te krijgen, mensen om je heen daarin actief opzoekt en snapt wanneer je de raad van bestuur hierbij betrekt.

Functie-eisen

In de functie manager bedrijfsvoering Vrouw en Kind & Urologie ben je samen met de medisch managers verantwoordelijk voor 3 RvE’s: Kindergeneeskunde, Gynaecologie & Verloskunde en Urologie. Je geeft direct leiding aan 8 hoofden en indirect aan ongeveer 266 fte.
Je bouwt, samen met de medisch managers, verder aan een duidelijk profiel van het specialisme op de drie ziekenhuislocaties. Keuzes op thema’s als gezinsgerichte zorg, verdere ontwikkeling van de bovenregionale functie van urologie en de onderlinge samenwerking- en capaciteitsvraag van de artsen kindergeneeskunde staan hierbij nadrukkelijk op de agenda.

Persoonlijkheid
Je bent een ondernemende, zelfstandig acterende manager met het vermogen om de organisatie op een hoger plan te tillen. Je bent vastberaden om de vastgestelde koers te varen. Je neemt hierin het voortouw en weet samen met anderen de doelstellingen te realiseren. Direct communiceren, helderheid over verwachtingen en verantwoordelijkheden en het aanspreken hierop zijn voor jou vanzelfsprekend. Daarnaast beschik je over een gezonde dosis humor, empathie en relativeringsvermogen.

Resultaatverwachting

 1. Integrale verantwoordelijkheid voor de (financiële) resultaten van de RvE’s;

 2. Direct aansturen van het ‘niet medisch’ personeel;

 3. Bijdragen aan organisatie brede visieontwikkeling;

 4. Samenwerken met collega s’ op alle niveaus; met de raad van bestuur, collega managers, hoofden (zowel care als cure) en met externe partijen;

 5. Bijdragen aan een duurzaam en financieel gezond Treant; RvE overstijgend en (strategisch) ziekenhuis en zorgcentra breed;

 6. Opstellen van een jaarplan voor de totale portefeuille inclusief begroting en realisatie hiervan.


Functie-eisen/kwaliteiten
 1. Academisch werk- en denkniveau met integrale (meerjarige) management ervaring in bij voorkeur de cure sector, aangevuld met uitgebreide ervaring op het gebied van bedrijfsvoering;

 2. Ervaring in het vertalen van zowel zorginhoudelijke-, beleidsmatige- als marktontwikkelingen in strategische plannen en beleid;

 3. Bij voorkeur ervaring met (onderdelen van) de genoemde RvE’s;

 4. Veranderingen kunnen doorvoeren en resultaten kunnen boeken;

 5. Communicatief vaardig, zowel in woord als geschrift;

 6. Handen uit de mouwen kunnen steken, proactief en vasthoudend.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gewaardeerd in FWG 75 conform de CAO Ziekenhuizen en is een fulltime functie.

Standplaats

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen