Zorgmanager PAAZ / Medische Psychologie bij Bravis Ziekenhuis (reactietermijn verstreken)


OrganisatieHet Bravis ziekenhuis is op 1 januari 2015 ontstaan na een fusie tussen het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal. Het Bravis ziekenhuis levert een breed pakket aan medisch specialistische basiszorg in de regio West-Brabant en het oosten van Zeeland. Het levert de zorg volgens het motto “samen word je beter”, waarin samenwerking zowel intern als extern een belangrijke pijler is. Het uitgangspunt hierbij is dat veel gezondheidswinst behaald kan worden als er meer en beter samengewerkt wordt tussen zorgverleners onderling, in het ziekenhuis en daarbuiten, en met de patiënt. Daar waar goed wordt samengewerkt, wordt goed gecommuniceerd en informatie soepel uitgewisseld.

Kijk voor meer informatie over Bravis ziekenhuis op www.bravisziekenhuis.nl.

Functieomschrijving

De kliniek (24 bedden) en dagbehandeling (2 keer 9 stoelen) is gevestigd op de ziekenhuislocatie Bergen op Zoom en de poliklinische psychiatrie en medische psychologie op beide ziekenhuislocaties, namelijk Bergen op Zoom en Roosendaal. De Zorgmanager PAAZ /medische psychologie geeft samen met 2 medisch managers leiding en sturing aan de beide zorgeenheden binnen de beleidskaders van het ziekenhuis, met als resultaat een hoge mate van patiënttevredenheid en medewerkerstevredenheid en een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. De positionering is onder de Zorggroepmanager, waaraan gerapporteerd wordt. Totaal werken er 53 fte en bedraagt de budgetverantwoording € 3,3 miljoen. De zorgmanager geeft leiding aan twee teamleiders. Op de PAAZ werken 5 psychiaters, 2 psychologen. De Medische Psychologie bestaat uit 11 psychologen, 4 diagnostisch medewerkers en 3 secretaresses.

De PAAZ en Medische Psychologie streeft naar continuering en ontwikkeling op het gebied van:

 • Versterking van de ziekenhuispsychiatrie;

 • Verstevigen positionering medische Psychologie

 • Versterking van de ketenzorg, binnen en buiten het ziekenhuis;

 • Modernisering van werkprocessen en verbeteren van efficiëntie;

 • Bijdrage leveren aan een betere en doelmatige gezondheidszorg;

 • Inspelen op toekomstige ontwikkelingen (lateralisatie);

 • Samenwerken en in verbinding staan met patiënten en zorgverleners.

Functie-eisen

“Ben jij de daadkrachtige en verbindend manager die de kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan en de juiste koers komt zetten voor de PAAZ en medische psychologie binnen het Bravisziekenhuis?”

Functie-eisen

 • Bedrijfskundig goed onderlegd en ruime leidinggevende ervaring in een zeer complexe omgeving met een dynamisch krachtenveld;

 • Ervaring met duaal management; innovatieve en stevige slagkracht, standvastig, lef en het benoemen van heldere kaders zijn hiervoor kritische succesfactoren;

 • Op inspirerende wijze en door voorbeeldgedrag medewerkers meenemen in veranderingsprocessen;

 • Coachend van teamleiders in hun rol van eigenaarschap;

 • Verbinder en goed zelf oplossend vermogen;

 • Brug kunnen slaan naar (medische) professionals; met oog voor de medewerkers en het organisatiebelang;

 • Aansluiting kunnen vinden met interne stakeholders (artsen/collega’s bedrijfsvoering en met dienstverleners zoals ICT, HR, Inkoop) en externe stakeholders waaronder zorgverzekeraars;

 • Scherp oog voor mogelijkheden van vernieuwing en innovaties En deze ook daadwerkelijk weten te implementeren;

 • Projectmatig kunnen werken (organisatie overstijgende projecten) ervaring in veranderprocessen.

 • Kunnen vertalen beleid naar inrichting en resultaten.


Persoonskenmerken
 • Zakelijk, resultaatgericht, ondernemend;

 • Betrokken, nuchter en veerkrachtig;

 • Zich staande kunnen houden in krachtenveld van verschillende professionals;

 • Heeft er lol in om vele ballen in de lucht te houden en aanjager te zijn;

 • Bij voorkeur op academisch / HBO+ niveau opgeleid;

 • Is bewezen effectief in een complexe professionele omgeving met vele stakeholders;

 • Kan goed omgaan met een grote mate van zelfstandigheid;

 • Samenwerkingsgericht;

 • Vertrouwen gevend, integer en open communiceren.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt ingeschaald in FWG 65 van de cao Ziekenhuizen. De standplaats is Bergen op Zoom en Roosendaal. Er wordt een jaarcontract geboden met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

Standplaats

Bergen op Zoom en Roosendaal

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen