Manager Zorg en Welzijn bij Norschoten (reactietermijn verstreken)


OrganisatieManager Zorg en Welzijn 3-4 dagen p/w

De organisatie
De christelijke zorgorganisatie Norschoten is een expertisecentrum op het gebied van gespecialiseerde verpleeghuiszorg. Dit alles met het doel ‘zorg-op-maat’ te verlenen aan cliënten uit het verzorgingsgebied. Norschoten exploiteert meerdere verpleeg- en dagbehandelingslocaties alsmede een revalidatiecentrum. Zij biedt een breed scala aan van woon-, behandel-, begeleiding- en zorgfuncties voor langdurige zieken, revalidanten, gehandicapten, terminale cliënten en cliënten met een psychiatrische aandoening binnen de gemeenten Barneveld, Putten, Scherpenzeel, Elspeet en Ede.

Norschoten hanteert het kwaliteitssysteem HKZ. Vanuit de behoefte aan inhoudelijke kwaliteitsontwikkeling werken medewerkers volgens de ‘Presentiebenadering’ (Andries Baard). Bij presentie staat de relatie voorop: zien wat de ander beweegt, elkaar begrijpen en aansluiten bij wat de ander nodig heeft: ‘Zorg verlenen van hart tot hart’. Norschoten neemt deel aan een aantal projecten van Waardigheid & Trots.

Momenteel is Norschoten sterk in ontwikkeling. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden komen lager in de organisatie te liggen, financiële en bedrijfsmatige deskundigheid van het middenkader wordt versterkt en er worden vertaalslagen gemaakt van de maatschappelijke opvattingen naar de ouderenzorg. Het is van belang dat deze veranderingen op slagvaardige wijze worden geïmplementeerd. Hiertoe worden structuur- en cultuurinterventies gepleegd.
Norschoten is een prettige, informele organisatie, met enthousiaste medewerkers (300 fte), en volop in beweging. Momenteel is men op zoek naar een Manager Zorg en Welzijn om het management team te versterken en de gewenste transitie, mee vorm te geven.

Functieomschrijving

Als manager Zorg en Welzijn ben je integraal verantwoordelijk voor de optimale kwaliteit van zorg en welzijn van de cliënten, het leef- en werkklimaat, de personele en materiële inzet en het personeelsbeleid. Je maakt deel uit van het management team, bestaande uit de bestuurder en de manager kennis- en behandelcentrum. Je treedt op als kritisch gesprekspartner inzake de organisatieontwikkelingen en de procesbewaking hiervan.

Je combineert bedrijfsvoering met sociale vaardigheden en je bent de motor om de transitie naar het leggen van de verantwoordelijkheden lager in de organisatie tot stand te brengen. Eigenaarschap en ondernemerschap zijn termen die meer inhoud moeten gaan krijgen. Je begeleidt, faciliteert, leert en inspireert de 11 hoofden Zorg en Welzijn, het hoofd plan, -pool en flexbureau en het cliëntenservicebureau. Je bent in staat om samen met de zorgmanagers en professionals een optimale bijdrage te leveren aan de organisatiedoelen ten aanzien van cliënten, zorgprocessen, bedrijfsvoering, marktontwikkeling, inzetbaarheid van personele formatie en vakdeskundigheid.
Familie, mantelzorgers en vrijwilligers betrek je nauw bij de zorg- en dienstverlening en je hecht veel waarde aan hun medezeggenschap. Je bent en blijft op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de sector. Je vertaalt deze naar de gevolgen voor de organisatie en komt met relevante beleidsvoorstellen.

Functie-eisen

  • Afgeronde opleiding op post-HBO of Academisch niveau;

  • Integrale managementervaring in de zorgsector; bedrijfskundig goed onderlegd;

  • Strategisch vermogen; in staat lange termijn visie te ontwikkelen;

  • Ervaring met het vormgeven van complexe transitieprocessen; innovatieve slagkracht en heldere kaders zijn hiervoor kritische succesfactoren;

  • Geeft als manager vertrouwen en vertoont voorbeeldgedrag. Laat zien wat eigenaarschap en ondernemerschap is; is samenwerkingsgericht;

  • Coachende leiderschapsstijl en in staat samen met de leidinggevenden en professionals, vorm en inhoud aan de lopende organisatie en de geschetste verandering te geven;

  • Identificeert zich met en handelt in overeenstemming met de zorgvisie, gebaseerd op de Christelijke geloofsovertuiging.

Arbeidsvoorwaarden

De functie Manager Zorg en Welzijn is gewaardeerd in FWG 70 CAO VVT. Het betreft een functie voor gemiddeld 4 dagen per week met als standplaats Barneveld. Norschoten biedt een dienstverband in eerste instantie voor de duur van een jaar.

Standplaats

BARNEVELD

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen