Manager bedrijfsvoering bij Malkander (reactietermijn verstreken)


OrganisatieStichting Malkander is de brede welzijnsorganisatie in de gemeente Ede.
Met ongeveer 80 mensen die vooral in de wijken en deels op het centrale kantoor werkzaam zijn, werkt zij aan het versterken van de (eigen) kracht van inwoners en samenleving. Duurzaam goede ondersteuning organiseren voor die inwoners staat daarbij centraal. Daarnaast werkt de organisatie hard aan de opdracht om haar toegevoegde waarde en positie, in de keten van het sterk in beweging zijnde sociaal domein, te verankeren.

Dochteronderneming van de stichting is de Holding Spelenderwijs die in de gemeente Ede 15 peuterspeelzalen, 3 voorscholen en 9 buitenschoolse opvanglocaties heeft. Bij Spelenderwijs zijn ca. 120 mensen werkzaam. Voor Spelenderwijs ligt het accent in de komende periode op de gevolgen van de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen en organisatie breed proactief ondernemerschap.

Kijk voor meer informatie over Malkander op http://www.malkander-ede.nl.

Functieomschrijving

De manager bedrijfsvoering ressorteert hiërarchisch onder de bestuurder, participeert in het management team, geeft leiding aan de stafmedewerkers van financiën, HR, communicatie, informatisering, secretariaat, receptie en facilitaire zaken. Hij/zij functioneert als specialist en adviseur inzake bedrijfsvoerings- en bedrijfseconomische zaken zowel intern alsmede met externe professionals / stakeholders en is verantwoordelijk voor een budget € 800.000,-.
De resultaatgebieden zijn:

 • Leveren van hoogwaardige en doelmatige ondersteuning van het bedrijfsbureau;

 • Modernisering van werkprocessen en verbeteren van efficiëntie;

 • Op inspirerende wijze en door voorbeeldgedrag medewerkers meenemen in veranderingsprocessen;

 • Inspelen op toekomstige ontwikkelingen;

 • Samenwerken en in verbinding staan met medewerkers en externe stakeholders.

Functie-eisen

Bedrijfskundig goed onderlegd en ruime leidinggevende ervaring;

 • Ervaring met vastgoedwereld, ICT, financiën;

 • Scherp oog voor mogelijkheden van vernieuwing en innovaties én deze ook daadwerkelijk weten te implementeren;

 • Brug kunnen slaan naar professionals;

 • Ervaring met inkoop en onderhandelen voor contracten;

 • Besef om één van de belangrijkste dienstverleners binnen de gemeente Ede te zijn;

 • Aansluiting kunnen vinden met management en medewerkers en externe stakeholders waaronder de gemeente en (ver)huurders.Persoonskenmerken
 • Zakelijk, ondernemend en mensgericht;

 • Gedreven en veerkrachtig;

 • Heeft er lol in om vele ballen in de lucht te houden;

 • Bij voorkeur op academisch niveau opgeleid;

 • Is bewezen effectief in een complexe professionele omgeving met vele stakeholders;

 • Kan goed omgaan met een grote mate van zelfstandigheid;

 • Samenwerkingsgericht;

 • Vertrouwen gevend en open.Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt ingeschaald in schaal 11 CAO Welzijn (tussen € 3.044,- en € 5.641,- bruto per maand). Er wordt een jaarcontract geboden met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

Standplaats

Ede

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen