Zorgmanager SEH bij Bravis Ziekenhuis (reactietermijn verstreken)


OrganisatieZorgmanager SEH Bravis ziekenhuis Roosendaal en Bergen op Zoom.

“Ben jij de daadkrachtige manager die de kwaliteit van dienstverlening rondom patiëntenzorg hoog in het vaandel heeft staan en deze vormgeeft op een dynamische plek binnen het Bravis ziekenhuis?”

De organisatie
Het Bravis ziekenhuis is op 1 januari 2015 ontstaan na een fusie tussen het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal. Het Bravis ziekenhuis levert een breed pakket aan medisch specialistische basiszorg in de regio West-Brabant en het oosten van Zeeland. Het levert de zorg volgens het motto ‘Samen word je beter’. De kern van de positionering is samenwerking. Het uitgangspunt hierbij is dat veel gezondheidswinst behaald kan worden als er meer en beter samengewerkt wordt tussen zorgverleners onderling, in het ziekenhuis en daarbuiten, en met de patiënt. Daar waar goed wordt samengewerkt, wordt goed gecommuniceerd en informatie soepel uitgewisseld.

Kijk voor meer informatie over Bravis ziekenhuis op https://www.bravisziekenhuis.nl.

Functieomschrijving

De Spoedeisende hulp is gevestigd op de ziekenhuislocaties Bergen op Zoom en Roosendaal. De Zorgmanager SEH geeft samen met de medisch manager leiding en sturing aan de zorgeenheid binnen de beleidskaders van het ziekenhuis met als resultaat een hoge mate van patiënt tevredenheid en medewerkerstevredenheid en een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. De Zorgmanager SEH werkt nauw samen met en legt verantwoording af aan de zorggroepmanager. Totaal werken er ca. 100 medewerkers op de SEH waarvan 2 teamleiders, 13 SEH-artsen, arts-assistenten, verpleegkundig specialisten, physician assistants, SEH-verpleegkundigen en secretaresses/receptionistes met een budget van zo’n € 6 mln.

De SEH streeft naar continuering en ontwikkeling op het gebied van:

 • Leveren van hoogwaardige en doelmatige zorg;

 • Modernisering van werkprocessen en verbeteren van efficiëntie;

 • Bijdrage leveren aan een betere en doelmatige gezondheidszorg;

 • Inspelen op toekomstige ontwikkelingen (lateralisatie);

 • Samenwerken en in verbinding staan met patiënten en zorgverleners.

Functie-eisen

Functie eisen

 • Bedrijfskundig goed onderlegd en ruime leidinggevende ervaring in een complexe omgeving;

 • Collegiaal en verbindend. Samen met de medisch manager en 2 teamleiders ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de SEH;

 • Ervaring met een logistieke- en productie-omgeving;

 • Scherp oog voor mogelijkheden van vernieuwing en innovaties én deze ook daadwerkelijk weten te implementeren;

 • Brug kunnen slaan naar (medisch) professionals;

 • Projectmatig kunnen werken (organisatie overstijgende projecten);

 • Aansluiting kunnen vinden met interne stakeholders (artsen/collega’s bedrijfsvoering en met dienstverleners zoals ICT, HRM, Inkoop) en externe stakeholders.

 • Affiniteit met processen, inrichting zorg en processen ICT.


Persoonskenmerken
 • Zakelijk, ondernemend en ambitieus;

 • Gedreven, nuchter en veerkrachtig;

 • Zich staande kunnen houden in krachtenveld van verschillende professionals;

 • Heeft er lol in om vele ballen in de lucht te houden en aanjager te zijn voor het team SEH;

 • Academisch / HBO+ niveau opgeleid;

 • Is bewezen effectief in een complexe professionele omgeving met vele stakeholders;

 • Kan goed omgaan met een grote mate van zelfstandigheid;

 • Samenwerkingsgericht;

 • Vertrouwen gevend en open.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt ingeschaald in FWG 65 van de cao Ziekenhuizen. De standplaats is Bergen op Zoom en Roosendaal. Er wordt een jaarcontract geboden met een uitzicht een vast dienstverband bij goed functioneren.

Standplaats

Bergen op Zoom en Roosendaal

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen