Directeur-bestuurder bij Mariënstede (reactietermijn verstreken)


OrganisatieStichting Mariënstede is de overkoepelende organisatienaam waaronder Stichting Mariënhoven en Stichting Vughterstede vallen. Vughterstede biedt verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg. Ook levert zij thuiszorg, huishoudelijke hulp en diensten aan thuiswonende ouderen in de gemeente Vught. Stichting Mariënhoven exploiteert en verhuurt aanleunwoningen nabij de twee woonzorgcentra. In en vanuit de in Vught gevestigde woonzorgcentra Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth worden zorg en diensten geboden door 425 medewerkers en ruim 300 vrijwilligers aan meer dan 800 ouderen.

Bij Stichting Mariënstede staat betrokkenheid centraal: de organisatie heeft oog voor haar bewoners en hun wensen en behoeften. In samenspraak met de bewoners en betrokken familieleden wil zij op een professionele manier bijdragen aan een aangenaam leven thuis of in een van de woonzorgcentra.

De dienstverlening gaat uit van het devies “elkaar iets te bieden hebben” waarbij het waarborgen van kwaliteit centraal staat. Dat dit wordt gewaardeerd blijkt wel uit het feit dat de drie in 2015 toegekende gouden keurmerken in 2016 opnieuw zijn behaald.

Competentiezorg & Competentiemanagement
Mariënstede werkt vanuit de kernwaarden; samenspraak, betrokkenheid en kwaliteit. De leidende competenties voor alle medewerkers van Stichting Mariënstede zijn zelfontwikkeling, samenwerken en aanpassingsvermogen. Om dit extra kracht bij te zetten, is een programma uitgerold onder de naam Competentiezorg & Competentiemanagement.
Competentiezorg is er vooral op gericht om aan ouderen een waardig en betekenisvol verblijf inclusief participatie te bieden. Competentiemanagement geeft antwoord op de vraag welke competenties medewerkers en vrijwilligers nodig hebben om competentiezorg mogelijk te maken.

Functieomschrijving

De nieuwe bestuurder zal een actieve bijdrage leveren aan de positionering van Stichting Mariënstede in Vught en omgeving. Hij/zij is een strategisch denker die financieel goed onderlegd is en veel affiniteit heeft met onderwerpen als vastgoedontwikkeling en technische vernieuwing. De bestuurder is in staat om de strategische personeelsplanning/-ontwikkeling naar een hoger plan te tillen en daarmee een grote bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van competentiezorg en competentiemanagement.

Mariënstede vraagt om een dienend leider; iemand die zich dienstbaar opstelt ten opzichte van de mensen op de werkvloer en gericht is op hun facilitering en persoonlijke groei. Een leider die werkt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid en vanuit een heldere taak en opdracht. Hij/zij voelt zich gedreven om als boegbeeld van de organisatie een voorbeeld te zijn van dienend leiderschap. .

Persoonlijkheid
Mariënstede is op zoek naar een bestuurder met een open, transparante en ingetogen persoonlijkheid die in staat is om rust te brengen en stabiliteit te waarborgen. Er is behoefte aan een authentieke bestuurder met genoeg empathisch vermogen om de organisatie vloeiend naar een hoger plan te tillen: iemand die innovatie brengt, maar daarbij niet op de troepen vooruit loopt. Betrokkenheid is hierbij heel belangrijk, de nieuwe bestuurder laat zich vaak zien en zorgt ervoor dat hij/zij te allen tijde aangesloten blijft bij alle interne ontwikkelingen.

Functie-eisen

Resultaatverwachting

 • Integrale verantwoordelijkheid voor de (financiële)resultaten van de organisatie;

 • Het consolideren van de organisatie, waarbij de (financiële) balans en stabiliteit moeten blijven bestaan; o.a. middels het binnenbrengen van (Europese) subsidiegelden;

 • Het zorgdragen voor de verdere doorontwikkeling en operationalisering van de strategische visie gebaseerd op het beleidsdocument Stichting Mariënstede 2017-2020;

 • Het vertalen van marktontwikkelingen in dienstverleningsconcepten voor de huidige en toekomstige doelgroepen van Stichting Mariënstede;

 • Het profileren en positioneren van Stichting Mariënstede in de juiste netwerken;

 • Staat open voor innovaties op gebied van ICT ;

 • Het in samenwerking met het management en medewerkers verder implementeren van Compententiezorg & Competentiemanagement.


Functie-eisen
 • Bedrijfskundig, commercieel en financieel goed onderlegd vanuit opleiding en werkervaring;

 • Afgeronde opleiding op post-HBO of Academisch niveau;

 • Academisch werk- en denkniveau gecombineerd met integrale (meerjarige) bestuurlijke ervaring in de (ouderen)zorg, aangevuld met uitgebreide ervaring op het gebied van financiën, vastgoed en bedrijfsvoering;

 • Heeft een goed netwerk in de regio en is in staat om regionaal de zichtbaarheid te vergroten;

 • In staat richting te geven aan het financiële beleid en is ervaren op het gebied van actuele subsidieregelingen;

 • Ervaring in het vertalen van zowel zorginhoudelijke-, beleidsmatige- als marktontwikkelingen in strategische plannen en beleid;

 • Visie, onder andere op het gebied van samenwerking en vastgoedontwikkeling en -financiering.

Arbeidsvoorwaarden

Beloning is conform de kaders van WNT-2. Mariënstede zoekt een bestuurder die zich voor langere tijd aan de organisatie wil verbinden.

Standplaats

VUGHT

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen