Clustermanager Zorg bij Het Parkhuis (reactietermijn verstreken)


OrganisatieHet Parkhuis is een veelzijdige zorgorganisatie voor langdurige zorg, waar kwaliteit van leven voorop staat. Daarnaast ontwikkelt het Parkhuis zich tot hét expertisecentrum voor dementie, Korsakov en gerontopsychiatrie in Dordrecht en omgeving. Het Parkhuis verbetert zich voortdurend en zoekt actief de samenwerking op met cliënten, familie en andere sectoren.
Ruim 650 betrokken medewerkers en 350 bevlogen vrijwilligers, die hun werk met volle overtuiging uitvoeren, begeleiden ruim 340 verblijfcliënten en 200 thuiswonende cliënten.

Het Parkhuis streeft er nadrukkelijk naar de meest gewilde zorgaanbieder te zijn, een organisatie waar de zorgvraag van de cliënt centraal staat en beantwoord wordt, waar men zich thuis voelt, waar trots zegeviert en waar het fijn werken is. De kernwaarden Respectvol, Betrouwbaar, Hartverwarmend, Bekwaam en Gastvrij zijn hierin leidend.

In de sterk veranderende omgeving vaart het Parkhuis een duidelijke eigen koers: een organisatie waar de mens centraal staat; waar je de beste zorg krijgt en waar je als medewerker volop kansen krijgt voor ontplooiing.
Het Parkhuis heeft professionele medewerkers in dienst die zich verbinden aan de kernwaarden, die gericht zijn op het bewerkstelligen van een constructieve verbinding tussen: cliënt – zorgverlener – partner/familie. Het dienstverleningsbeleid is gericht op gastvrijheid en servicelening zowel binnen als buiten de mogelijkheden van de WLZ. Kwaliteit van leven staat voorop; zorg en behandeling zijn ondersteunend.

Het veranderingsproces binnen het Parkhuis, waarbij de organisatie platter is geworden en verantwoordelijkheden lager in de organisatie belegd worden, is momenteel in gang. De opgave waar het Parkhuis nu voor staat is om de ingezette veranderingen verder te bestendigen. Momenteel wordt de functie clustermanager zorg ingevuld door een interimmanager en de wens is om de invulling een definitief karakter te geven.

Kijk voor meer informatie op de website van het Parkhuis: www.hetparkhuis.nl.

Functieomschrijving

Als clustermanager Zorg ben je lid van het MT en integraal verantwoordelijk voor de optimale kwaliteit en het volume van zorg, behandeling en begeleiding en het leefklimaat. Onder deze integrale verantwoordelijkheid valt ook de personeelszorg en het middelenbeheer.
Je combineert de harde kant (bedrijfsvoering en zwarte cijfers) met de zachtere kant van de voorliggende veranderkundige opdracht naar zelforganiserende teams. Je begeleidt, faciliteert, leert en inspireert de zorgmanagers, de manager Expertiseteam, de manager Extramuraal Team, twee medewerkers van het Cliënten Service Bureau en de twee Specialistisch Verpleegkundigen Geriatrie en Gerontologie om hieraan (op locatieniveau) vorm te geven.
Verder draag je zorg voor een werkomgeving waarbinnen de zorgmanagers en professionals geïnspireerd en gemotiveerd worden om een optimale bijdrage te leveren aan de organisatiedoelen ten aanzien van klanten, zorgprocessen, bedrijfsvoering, markt- en organisatieontwikkeling, inzetbaarheid van personele formatie en vakdeskundigheid. Je zorgt voor adequate invulling van de cliëntenmedezeggenschap en voor een klimaat waarbinnen vrijwilligers en mantelzorgers zich betrokken voelen bij de zorg en dienstverlening.
De clustermanager houdt zich voortdurend op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de sector, vertaalt deze naar de gevolgen voor de organisatie en komt met relevante beleidsvoorstellen.

Functie-eisen

Je bent een ervaren manager met een verbindende en ambitieuze visie op toekomstbestendige zorg en verbind je aan de organisatie, de medewerkers en de cliënten. Je weet draagvlak te creëren op grond van visie, positief voorbeeldgedrag en overtuigingskracht. Je bent iemand die op inspirerende en enthousiasmerende wijze (samen)werkt en mensen meeneemt, zowel intern als extern. Je hebt een coachende leiderschapsstijl en geeft, samen met de zorgmanagers en professionals, vorm en inhoud aan de opdracht die voorligt.
Verder heb je ervaring met het vormgeven van complexe transitieprocessen en weet dat innovatieve slagkracht en heldere kaders hiervoor kritische succesfactoren zijn. Je kan met vermeende tegengestelde belangen probleemloos omgaan. Je bent iemand met een onafhankelijke en positief kritische houding, goed politiek gevoel en een optimistische levenshouding. Je geeft vertrouwen, verbindt en sluit goed aan bij het organisatieontwikkelingsproces en vertoont hierin voorbeeldgedrag. Je laat in woord en daad zien wat eigenaarschap is.
Je bent gewend te communiceren met verschillende doelgroepen en je laat je niet snel van je stuk brengen. Je hebt een uitstekend cijfermatig inzicht en werkt op WO niveau. Je hebt een zorgachtergrond en al meerdere jaren werkervaring opgedaan als leidinggevende in de zorg.

Arbeidsvoorwaarden

Het Parkhuis is een kleinschalige organisatie met grote ambities, waar de lijnen kort zijn, de onderlinge verstandhoudingen goed en men staat voor elkaar, en tezamen voor hartverwarmende zorg. Het betreft een fulltime functie, inschaling FWG 75 CAO VVT.

Standplaats

Dordrecht

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen