Manager kennis- en behandelcentrum bij Norschoten (reactietermijn verstreken)


OrganisatieDe organisatie
De algemeen christelijke zorgorganisatie Norschoten is een expertisecentrum op het gebied van gespecialiseerde verpleeghuiszorg. Dit alles met het doel ‘zorg-op-maat’ te verlenen aan cliënten uit het verzorgingsgebied. Norschoten exploiteert meerdere verpleeg- en dagbehandelingslocaties evenals een revalidatiecentrum. Zij biedt een breed scala aan van woon-, behandel-, begeleiding- en zorgfuncties voor ouderen en langdurige zieken, revalidanten, terminale cliënten en cliënten met geronto- psychiatrische problematiek binnen de gemeenten Barneveld, Kootwijkerbroek, Putten, Garderen, Elspeet en Scherpenzeel.

Norschoten hanteert het kwaliteitssysteem HKZ. Vanuit de behoefte aan inhoudelijke kwaliteitsontwikkeling werken medewerkers volgens de ‘Presentiebenadering’ (Andries Baart). Bij presentie staat de relatie voorop: zien wat de ander beweegt, elkaar begrijpen en aansluiten bij wat de ander nodig heeft: ‘Zorg verlenen van hart tot hart’.
Momenteel is Norschoten sterk in ontwikkeling. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden komen lager in de organisatie te liggen, financiële en bedrijfsmatige deskundigheid van het middenkader worden versterkt en de verbinding tussen de ondersteunende diensten moet worden gerealiseerd. Het is van belang dat deze veranderingen op slagvaardige wijze worden geïmplementeerd. Hiertoe worden structuur- en cultuurinterventies gepleegd.
Norschoten is een prettige, informele organisatie, met enthousiaste medewerkers (300 fte) en is volop in beweging. Momenteel is men op zoek naar een manager kennis- en behandelcentrum (hierna manager KBC) om het managementteam (MT) te versterken en de gewenste transitie verder meer vorm te geven.

Functieomschrijving

Als manager KBC geef je direct leiding aan alle medische en paramedische professionals van Norschoten en aan de teamleider revalidatie. Een diverse en bevlogen club, die met elkaar de visie van Norschoten realiseert, in nauwe samenwerking met de zorgprofessionals. Je bent een belangrijke, verbindende schakel, zowel in het team van professionals als tussen dit team en de zorgteams. Je bent als manager KBC inhoudelijk onderlegd en verbindt organisatiedoelstellingen tussen cliënt, professional en zorgverlener.
Als organisatorisch manager vervul je een ondersteunende, faciliterende en coachende rol naar de medewerkers van je team. Je maakt deel uit van het managementteam en stuurt samen met de manager zorg en welzijn het primaire proces aan.

De manager KBC heeft de belangrijke strategische opgave om de behandelteams mee te nemen in de volgende transitiefase naar zelforganisatie, flexibilisering, resultaatgericht en innovatief werken. Je bent een manager die zakelijkheid en ondernemen in de zorg combineert met oog en hart voor de cliënt. Je kracht is om met passie en betrokkenheid professionals te inspireren om het vernieuwingsproces succesvol verder vorm te geven en te borgen.
Het KBC heeft de eerste stappen gezet om te groeien naar een expertisecentrum en meer eenduidig en conform de laatste inzichten te werken. Dit vanuit de gedachte ‘de cliënt centraal’ met als leidraad kwalitatieve en kwantitatieve behandelprogramma’s. Je bent als manager verantwoordelijk om het KBC de positie te geven die past bij de verdere verzwaring van de doelgroepen, de samenwerking in de keten en de ontwikkelingen in de langdurige zorg en (geriatrische) revalidatie. Het is hierbij van belang door te gaan op de ingeslagen weg, de koers vast te houden en ingezette verbeteracties te implementeren en te borgen.

De manager KBC rapporteert direct aan de raad van bestuur, is lid van het MT en is integraal verantwoordelijk voor de positionering, aansturing en resultaten van het KBC. Je hebt strategisch inzicht in zorgprocessen gecombineerd met projectmatige slagkracht en geeft sturing op basis van output. Met een mensgerichte attitude weet je de professionaliteit en talenten van de professionals maximaal aan te wenden en realiseer je de ambitie van Norschoten: een hoogwaardig zorgklimaat.

Daarnaast ben je samenwerkingsgericht en krijgt zaken gerealiseerd bij weerstand. Je kunt (bestuurlijke) verhoudingen inschatten en daarbinnen adviseren, onderhandelen en anticiperen op alle organisatieniveaus. Je communiceert helder, bent vaardig in het uitdragen en toelichten van projectresultaten, zorgt op een natuurlijke en enthousiasmerende manier voor kennisuitwisseling. Je creëert een heldere programma-organisatie en past deze zo nodig aan.
Tevens weet je wat de landelijke ontwikkelingen zijn die er spelen binnen het domein en stuur je op samenwerking in de regio. Je bent iemand die de verbinding zoekt, het KBC op de kaart weet te zetten en deze actief profileert in het externe veld als expertisecentrum.

Functie-eisen

Kennis, ervaring en deskundigheidseisen

 • Identificeert zich met en handelt in overeenstemming met de zorgvisie, gebaseerd op de christelijke geloofsovertuiging.

 • Relevante opleiding op academisch niveau.

 • Bewezen managementkwaliteiten en ervaring met integrale verantwoordelijkheid in een complexe (zorg)omgeving.

 • Kennis van en ervaring met veranderingsprocessen, aansturen van transities en management van complexe en multidisciplinaire projecten.

 • Aantoonbaar succesvol in het (aan)sturen van teams en professionals plus de doorontwikkeling en innovatie van zorgpaden, behandelportfolio en positionering in de markt.


Persoonskenmerken
 • Zelfstandigheid en een gezonde dosis lef.

 • Doorzettingsvermogen, overtuigingskracht op basis van aansprekende argumenten en implementatiekracht.

 • Organisatiesensitiviteit, kunnen omgaan met weerstand en tegengestelde belangen en dynamiek in organisatie kunnen doorgronden.

 • Strategische denkkracht en een brede overstijgende blik.

 • Verbinder, netwerker

 • Ondernemende, proactieve houding

 • Luistervaardig en de juiste vragen kunnen stellen; zich goed mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken.

 • Betrouwbaar en integer

 • Humor en reflecterend vermogen

Arbeidsvoorwaarden

De functie manager KBC is gewaardeerd in FWG 70 CAO VVT. Het betreft een functie voor 32 uur per week met als standplaats Barneveld. Norschoten biedt een dienstverband aan in eerste instantie voor de duur van een jaar.

Standplaats

BARNEVELD

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen