Bestuurder bij Talma Borgh (reactietermijn verstreken)


OrganisatieTalma Borgh is een kleinschalig zelfstandig woon-zorgcentrum in Apeldoorn. De geschiedenis van Talma Borgh begint in 1933, toen de Friese 'Christelijke Vereeniging ter verzorging van Ouden van dagen', 'Talma Rustoorden', voor haar doeleinden de villa Talma Elim in het Apeldoornse Wilhelminapark aankocht. Het huis bood in eerste instantie plaats aan 40 á 45 personen. In de loop der jaren werd de huisvestingsmogelijkheid uitgebreid zodat in 1961 aan 160 ouderen woonruimte kon worden aangeboden. Talma Elim werd in 1998 Talma Borgh toen de nieuwbouw in de wijk Het Woudhuis te Apeldoorn in gebruik werd genomen. Met dit nieuwe woon-zorgcentrum kon beter ingespeeld op de steeds veranderende wensen en behoeften van ouderen op het gebied van wonen en zorg.

Het vastgoed is toekomstbestendig. Er is ingespeeld op scheiden van wonen en zorg. 52 zorgappartementen worden verhuurd door De Goede Woning. De appartementen hebben 3 kamers en een balkon of loggia. Talma Borgh levert hier de extramurale zorg. In 45 royale 3 kamer appartementen met 78m2 oppervlak en eigendom van de Stichting Verzorgingshuis Talma, wordt intramurale zorg geboden. Binnen de intramurale zorg valt ook afdeling de Zonnehoeve. Deze afdeling beschikt over 15 éénkamerappartementen. Er wordt begeleiding geboden in groepsverband alsmede individueel aan cliënten met gerontopsychiatrische problematiek. Er is geen BOPZ aanbod. Voor behandeling wordt gebruik gemaakt van de behandeldienst van Zorggroep Apeldoorn.

Voor mensen zonder zorgindicatie zijn er 51 seniorenwoningen, welke verhuurd worden door De Goede Woning. De Woudstaete ten slotte, is in november 2010 in gebruik genomen en bestaat uit 22 vrije huurappartementen en 33 koopappartementen, waarvan 11 huurappartementen bestemd zijn als zorgwoning. De Woudstaete is door middel van twee loopbruggen verbonden met Talma Borgh. Hierdoor kan laagdrempelig gebruik worden gemaakt van de uitgebreide voorzieningen van Talma Borgh op gebied van huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging en verpleging (Zorg op Maat), maaltijdservice en activiteiten.
In de naburige wijken Het Woudhuis, Osseveld of Welgelegen wordt sinds 2016 thuiszorg geleverd onder label Talma Thuis. In gezondheidscentrum de Linie is een wijksteunpunt ingericht. De eigen keuken verzorgt op jaarbasis 40.000 verse uitbreng maaltijden.

De cliënttevredenheid is goed met een score van 8,1. De CR laat zich in zeer positieve bewoordingen uit over hun ervaringen als bewoner bij Talma Borgh. De HKZ audit is recent met goed resultaat doorlopen. Talma Borgh heeft een wachtlijst.

De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 7,5 mln. (6,5 mln. Wlz, Zvw, WMO en 1 mln. overige opbrengsten) en de organisatie is financieel op dit moment gezond. In 2016 wordt een 0 resultaat verwacht. De jaren daarvoor werden positief afgesloten. De exploitatie van de keuken is echter niet gezond. Er werken bij Talma Borgh 250 mensen. Een aantal zaken is geoutsourced of wordt ingehuurd zoals de behandeldienst en financiële administratie. De wens bestaat om zelfstandigheid te behouden, hetgeen ook haalbaar wordt geacht met de huidige inzichten en afspraken die zijn gemaakt.
De cultuur is te typeren als informeel, warm en een grote mate van loyaliteit en betrokkenheid. Maar ook als minder daadkrachtig, een beheerscultuur en minder vernieuwingsgezind. Verantwoordelijkheden liggen nog niet laag in de organisatie. Het voorgenomen vertrek van de huidige bestuurder, die 32 jaar deze organisatie heeft geleid, geeft vanzelfsprekend ook een gevoel van onzekerheid. Tegelijk is men ook toe aan een frisse wind en realiseert men zich dat veranderingen nu voortvarend moeten worden doorgevoerd om de toekomst succesvol tegemoet te treden.

Functieomschrijving

De bestuurlijke opgaven van Talma Borgh:

 • De ontwikkeling van een strategische visie en gezamenlijke waarden;

 • Zorgdragen voor een gezonde bedrijfsvoering;

 • Een belangrijke opgave is de transitie die nog gemaakt moet worden, zowel in cultuur als in bedrijfsprocessen van een klassieke intramurale organisatie naar extramurale zorg in de appartementen. Er wordt meer zorg geleverd dan financieel gedekt is vanuit de Wlz en cliënten moeten deze omslag ook nog maken;

 • De verdere groei van thuiszorg in de wijk;

 • De implementatie van ECD is gestart, maar dit vraagt de nodige sturing, evenals een nieuw roosterprogramma;

 • De omslag naar meer regieruimte in alle lagen van de organisatie vraagt aandacht, inclusief bijbehorende stuurinformatie;

 • De wens bestaat om zelfstandigheid te behouden, hetgeen ook haalbaar lijkt op basis van extern onderzoek, mits wel samenwerking wordt gezocht;

 • De toekomst van de keuken/restaurant is een belangrijk vraagstuk. Op de maaltijden wordt verlies gedraaid. De wens is nadrukkelijk om de keuken te behouden, maar interventies zijn nodig om deze verantwoord te exploiteren;

 • De professionele ontwikkeling van medewerkers;

 • Omvorming naar een RvT/RvB model;

 • Op gebied van huisvesting zal een tweede huiskamer worden gebouwd en dakbedekking vernieuwd.

Functie-eisen

Het ideale profiel is een aankomend, ambitieuze bestuurder die op directieniveau bewezen succesvol is geweest, een moderne visie heeft op zorg en de besturing van een zorgorganisatie. Bij voorkeur ervaren in zowel intra- als extramurale zorg. De kandidaat dient over de volgende leiderschapskwaliteiten te beschikken:
Ontwikkelingsgericht, daadkrachtig en doelgericht, veranderkundig en bedrijfsmatig goed onderlegd, open en toegankelijk, ruimte gevend, communicatief, een samenwerkingsgerichte netwerker, hart voor de zorg en gedreven om voor de cliënt het hoogst haalbare te realiseren. Is aanjager van vernieuwing en het goed positioneren van Talma Borgh in de wijk.
De wens bestaat dat iemand zich voor ten minste 5 jaar wil verbinden en zich goed in deze regio ingraaft.

Arbeidsvoorwaarden

Conform WNT

Standplaats

Apeldoorn

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen