Manager Zorg en Welzijn Brielle e.o. bij Catharina Stichting (reactietermijn verstreken)


OrganisatieCatharina Stichting: vertrouwd, betrokken en deskundig
Catharina Stichting is een zorg- en welzijnsorganisatie van bescheiden omvang met haar wortels in Westelijk Voorne. De historie van Catharina Stichting gaat terug tot 1293, toen het Catharina Gasthuis in Brielle werd gesticht. Momenteel biedt Catharina Stichting een samenhangend assortiment van zorg- en welzijnsproducten. Bij cliënten thuis of op de locaties van Catharina Stichting werken totaal ongeveer 300 medewerkers voor circa 400 cliënten. Medewerkers hechten aan de menselijke maat en korte lijnen. Ruim 550 vrijwilligers zijn rechtstreeks verbonden aan Catharina Stichting of zetten zich vanuit een vrijwilligersorganisatie in voor hun klanten. Binnen de locaties zet men er met elkaar de schouders onder.

De dynamiek in de omgeving vraagt om een flexibele organisatie maar ook om flexibele medewerkers. Daarnaast heeft Catharina Stichting ambitie om de dienstverlening op het hoogst mogelijke niveau te krijgen en daarmee samenhangend het werkplezier van de medewerkers te vergroten. Daarom is er in 2014 een organisatieontwikkelingsproces gestart waarin de organisatie en dienstverlening vorm krijgen met de inspiratie van het Rijnlands denken. Geleidelijk wordt de organisatie omgevormd naar deze nieuwe inrichtings- en sturingsfilosofie. Insteek is zoveel en waar mogelijk werken met zelforganiserende/zelfsturende teams, het herverdelen van eigenaarschap, vakmanschap en het geven van regelruimte aan professionals.

Functieomschrijving

Van jou wordt verwacht dat je het primaire proces in jouw werkgebied uitstekend laat functioneren binnen de gestelde kaders. Je creëert hiervoor de noodzakelijke randvoorwaarden en hanteert hierbij een coachende en dienende leiderschapsstijl om te komen tot teams gedeeld eigenaarschap.

Verder sta je in nauw contact met de omgeving en ontwikkel en versterk je lokale integrale dienstverlening die uitvoering krijgt in het werkgebied. Er is hierin sprake van een goede synergie en samenwerking met de Manager Zorg en Welzijn Westvoorne. Je weet vruchtbare relaties te ontwikkelen met zowel interne als externe stakeholders, zoals huisartsen, gemeente en collega zorgaanbieders. Je bent hierin proactief, respectvol, representatief en doortastend. Naast deze werkzaamheden zal je je gaan bezighouden met de uitbreiding van het dienstenpakket van Brielle e.o. met Catharina Thuiszorg. De komende jaren zal het Catharina Gasthuis gerenoveerd worden en er zal in 2018 ook een nieuwbouwproject kleinschalig wonen gerealiseerd worden.

Functie-eisen

Je bent een manager met vele talenten en ondersteunt het Rijnlands gedachtengoed. Je kunt goed luisteren en je inleven. Je voelt je verantwoordelijk en bent goed in staat te relativeren. Omdat je als regiomanager zelfstandig te werk gaat, is het belangrijk dat je creatief, flexibel, initiatiefrijk en vasthoudend ingesteld bent. Je bent een krachtig en besluitvaardig leider die de externe veranderingen weet te vertalen en een plek te geven in de organisatie. Dit getuigt van visie, lef en ondernemerschap.
Daarnaast ben je iemand die veranderkundig onderlegd is en ons veranderingsproces naar Rijnlands organiseren goed weet te besturen, met oog voor de impact op cliënt en medewerker. Goed dus in proces- en projectsturing en met concrete resultaatdoelstellingen. Je bent een boegbeeld, communicatief, zichtbaar en toegankelijk voor een ieder. Je geeft vertrouwen, verbindt en sluit goed aan bij het organisatieontwikkelingsproces en vertoont hierin voorbeeldgedrag.
Je bent gewend te communiceren met verschillende doelgroepen en je laat je niet snel van je stuk brengen. Je hebt een uitstekend cijfermatig inzicht en werkt op WO niveau. Je hebt een zorgachtergrond en kennis van de thuiszorg en vastgoed. Ook heb je al meerdere jaren werkervaring opgedaan als leidinggevende in de zorg.

Arbeidsvoorwaarden

Catharina Stichting is een gezonde stabiele organisatie met een open, laagdrempelige cultuur. Zij biedt medewerkers kansen voor ontwikkeling wat terug te zien is in de lange dienstverbanden. Je krijgt in je functie als regiomanager vrijheid, zelfstandigheid en ruimte om je creativiteit te exploiteren. Je bent de spil in een netwerk van cliënten, verwanten, medewerkers en stakeholders. Je valt hiërarchisch onder de directeur/bestuurder, geeft zelf leiding aan een aantal middelgrote teams (totaal ca. 100 – 120 medewerkers) en je bent onderdeel van het Management Team.

Je krijgt een jaarcontract aangeboden voor een 32-urige werkweek. De functie is ingedeeld in de schaal FWG 70 van de CAO VVT.

Standplaats

Brielle

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen