Regiomanager Verslavingszorg bij IrisZorg (reactietermijn verstreken)


OrganisatieIrisZorg is er voor (jong) volwassenen die de grip op hun leven kwijt zijn. Het gaat om mensen met een (dreigende) verslaving en complexe problematiek op gebied van wonen en leven.

Iedereen beschikt over lerend vermogen en talenten. En iedereen heeft het in zich om deze te benutten. Samen met de cliënt wordt bekeken welke talenten en mogelijkheden hij wil versterken om grip op zijn leven te krijgen. Daarbij wordt het sociale netwerk betrokken of is er ondersteuning bij het opbouwen hiervan. IrisZorg ondersteunt de cliënt om integraal de problemen aan te pakken op gebied van wonen, werken en verslavingsbehandeling. Dat gebeurt in de omgeving van de cliënt, als het nodig is bij IrisZorg. Er wordt nauw samengewerkt met ketenpartners. Het doel is ‘zelf aan het stuur’.

IrisZorg werkt volgens de herstelvisie met de bewezen methodieken CRA (Community Reinforcement Approach) en Krachtwerk. Met inzet van ervaringsdeskundigheid en informele zorg.
De aanpak van IrisZorg werkt. Cliënten boeken goede resultaten samen met onze bevlogen medewerkers die varen op jarenlange ervaring en specialistische kennis.
IrisZorg werkt vanuit de waarden daadkracht, betrokkenheid en leren.

Ontwikkelingen bij IrisZorg
IrisZorg was de laatste jaren voornamelijk intern gericht en daardoor minder alert geworden op wat cliënten van IrisZorg verwachten. De gevolgen van het gericht zijn op de interne organisatie kwamen nog eens duidelijker aan het licht door de transitie van de zorg naar gemeenten. Gelukkig heeft IrisZorg ingezien dat er snel verandering nodig was en heeft passende maatregelen genomen om op deze veranderingen in te kunnen spelen.

Krimp om te groeien in kwaliteit

Om naar de volgende fase in groei te gaan, kiest IrisZorg bewust voor krimp als groeistrategie. Dit lijkt een contradictie, maar dat is het niet. Door te krimpen in omzet, kan IrisZorg groeien in kwaliteit. Door de aandacht te concentreren op minder regio’s met een integraal aanbod van begeleiding,
behandeling en werk & activiteiten, met diensten en producten die aansluiten op de vraag van de cliënt. IrisZorg is er van overtuigd dat de cliënt er beter van wordt en dat deze lijn past bij een toekomstbestendig aanbod in de regio’s.
De organisatie zal zich richten op de kern van het werkgebied: Arnhem/Doetinchem, Apeldoorn en Nijmegen/Rivierenland. In de regio’s waar nu geen integrale zorg wordt geboden, gaat IrisZorg in gesprek met gemeenten en ketenpartners. Mogelijke veranderingen in deze regio’s zullen niet eerder aan de orde zijn dan vanaf 2018. In 2017 blijft men de huidige zorg bieden. De definitieve scenario’s voor deze regio’s zullen mede afhankelijk zijn van de afspraken met de stakeholders.

Triple-aim gedachte

Daarnaast wil IrisZorg haar specialistische kennis dienstbaar inzetten voor de 0e en 1e lijn om zo de gehele keten bereikbaar te maken voor hun cliënten in verband met voor- en nazorg. Digitale oplossingen worden als aanvulling ingezet.
Deze werkwijze past bij de triple-aim gedachte van waaruit IrisZorg wil werken en zich naar de maatschappij wil verantwoorden; het verbeteren van de kwaliteit van zorg, de gezondheid van inwoners en het verlagen van de zorgkosten.
De cliënt en zijn herstel staat hierbij centraal. Het doel is altijd zo zelfstandig mogelijk wonen in de wijk.

Inrichting kernregio’s
In de drie kernregio’s wordt de integrale aansturing van de regio gebundeld. De Regiomanager is verantwoordelijk en werkt op gelijkwaardige basis samen met een Manager Bedrijfsvoering en een Hoofd Zorg. Dit driemanschap valt rechtstreeks onder de Raad van Bestuur.In de kernregio’s wordt een kwaliteitsslag gemaakt en het zorgaanbod wordt maximaal gericht op herstel met een integraal aanbod van behandeling, begeleiding en werk & activiteiten.
De nieuwe koers vraagt om bevlogen medewerkers die hun verantwoordelijkheid nemen, doen wat nodig is voor de cliënt en herstelgericht werken.

De kernwaarden voor alle medewerkers van IrisZorg zijn dan ook zelfontwikkeling, samenwerken en aanpassingsvermogen.
Daarnaast vraagt deze werkwijze om dienend leiderschap, waarin men zich dienstbaar opstelt naar de mensen van de werkvloer en gericht is op hun facilitering en persoonlijke groei. Dit betekent werken vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid en vanuit een heldere taak en opdracht.
Dienend leiderschap ziet men als de sleutel tot een gezonde organisatie met tevreden klanten en medewerkers!

Functieomschrijving

Als regiomanager ben je integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van zorg en de personele en financiële resultaten van de regio. Je hebt een belangrijke rol in het inhoudelijk opbouwen van de regio en het neerzetten van de kwaliteitsomslag, zoals beschreven in de inhoudelijke koers. Je vertegenwoordigt IrisZorg in de regio naar de stakeholders, in ieder geval specifiek richting zorgverkoop.
Omdat de lijnen nog niet geheel zijn uitgezet zijn er mogelijkheden om de functie-inhoud mede vorm te geven. Er is nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur en binnen de eigen regio.

Functie-eisen

  • Wat vragen wij?
• Kennis van Sociaal Domein: financiering en wet- en regelgeving (WLZ, WMO);
• Relevante management ervaring opgedaan in een soortgelijke functie;
• Ervaring in de omgang met professionals;
• Ondernemend; heeft de blik naar buiten gericht, ziet kansen en benut deze;
• Netwerkvaardigheden; je vervult een actieve rol in de markt naar o.a. gemeentes en andere samenwerkingsrelaties;
• Academisch opgeleid en werk- en denkniveau;
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden en analytisch vermogen.

De Regiomanager beschikt over volgende leiderschapsstijl
Veranderaar en innovator; ervaring met het in goede banen leiden van complexe organisatie- en cultuurveranderingsprocessen, weet weerstand te overwinnen en veranderingen succesvol te implementeren en te borgen; Coachende stijl van leidinggeven en een open, constructieve op samenwerking gerichte houding;
Dienend leider; je bent een motiverende, inspirerende leider, het jouw rol is ervoor te zorgen dat medewerkers in staat zijn het beste uit zichzelf te halen met als doel het verbeteren van de zorg. Tevens bent je oprecht geïnteresseerd in mensen, beschik je over een groot empathisch vermogen, toon je voorbeeldgedrag, weet je moeiteloos verbindingen te leggen tussen alle lagen van de organisatie en bevordert u het gemeenschapsgevoel;
Verbinder: je inspireert, bent zichtbaar aanwezig en beschikt over natuurlijk gezag. Je werkt vanuit een open, inclusieve en samenbindende stijl van leidinggeven en weet mensen in hun kracht te zetten. De cultuur in de organisatie is inclusief: iedereen doet er toe, draagt bij en werkt samen aan een gemeenschappelijk doel. Daarbij zorg je nadrukkelijk voor verbinding met vertegenwoordigers van interne stakeholders als de OR en de Cliëntenraad.

Je draagt zorg voor een duurzame, lerende organisatie, gericht op de professionele ontwikkeling van medewerkers in lijn met de organisatiedoelen. Kent de taal van de werkvloer.

Arbeidsvoorwaarden

De functie Regiomanager is gewaardeerd in FWG 70 CAO GGZ. De functie is voor 32-36 uur. Er wordt een jaarcontract geboden met uitzicht op een vast dienstverband na een jaar.

Standplaats

In de betreffende regio

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen