Controller bij Stichting NiKo (reactietermijn verstreken)


OrganisatieStichting NiKo levert intra- en extramurale zorg- en (WMO) dienstverlening aan ouderen in Alkmaar. Zij doet dat met 450 medewerkers en 150 vrijwilligers. De naam is een samenvoeging van de eerste twee letters van de locaties Nieuwpoort en Kooimeer.
Per 1 januari 2015 is Stichting Niko gefuseerd tot de stichting zorgorganisatie NiKo. Met de nieuwe locatie De Palatijn erbij zijn er inmiddels drie locaties. De omzet van Niko bedraagt ongeveer € 17 miljoen op jaarbasis.

Ontwikkelingen, ambities en uitdagingen
Stichting Niko wil haar cliënten meer aan het stuur zetten van hun (gewone) leven. Daarvoor werkt Niko aan de procesverandering van gehospitaliseerd gedrag naar ‘weer gewoon thuis’ gedrag. Niko hanteert daarbij de toetssteen: wat schiet de cliënt ermee op? NiKo wil vooral de administratieve druk wegnemen of verminderen. Cliënten kunnen straks zelf keuzes maken. Het ZZP-budget wordt omgevormd tot het intramuraal Persoons Volgend Budget (iPVB) en de cliënt bepaalt welke zorg en diensten hij / zij afneemt Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat (zorg)medewerkers maximale regelruimte krijgen, zodat zij de mogelijkheid hebben de wensen van de cliënten te ondersteunen. Het is NiKo’s ambitie door de invoering van het ‘pure iPVB’ de cliënt kan daadwerkelijk vrije keuze zorgaanbieder (geen productieafspraken met zorgkantoor); samen met de verpleegkundige bepaalt de cliënt, wat hij aan zorg en diensten inkoopt
De organisatieontwikkeling is in volle gang en waar men eerst nog sprak van over teams met teamleiders, zijn deze nu getransformeerd naar ‘ZorgvragerGestuurdeTeams’ en teamcoaches >Er afscheid is genomen van het managementteam. Teamcoaches worden ondersteund door het Ondersteuningsbureau en partners en ressorteren rechtstreeks onder de bestuurder. Een avontuur dat de komende 2,5 jaar geborgd gaat worden.

NiKo is trotse deelnemer aan het programma ‘Waardigheid en Trots’ van het ministerie van VWS. In dit programma werken ruim 150 zorgorganisaties samen aan een verbeterde kwaliteit van zorg in ouderenzorg. Een van NiKo’s vooruitstrevende speerpunten is het intramuraal Persoons Volgend Budget waarmee zorgvragers zelf bepalen waaraan hun zorgbudget wordt besteed. NiKo heeft eind 2016 de zgn. ‘Exoot status’ van VWS gekregen doordat zij de verbetering ‘breed’ inzetten. Dit betekent dat zij in 2017 officiële regelruimte krijgt om haar ambities omtrent iPVB daadwerkelijk vorm te geven.

“Een exoot is in deze een zorgaanbieder die iets anders wil dan de rest, dat heel nuttig kan worden voor de kwaliteit van zorg, en we apart moeten oppakken. En dat gaan we dus doen” : Anno Pomp, VWS.

“Voorlopig is Niko de enige waarbij we gaan werken aan het mogelijk maken dat de cliënt bij kan gaan kopen....dit, in combinatie met meer regelruimte voor de professionals (zelforganisatie) en een light ECD, light CQ en Kwaliteitssysteem maakt NiKo uniek.”

Functieomschrijving

In verband met het vertrek van de huidige functionaris zijn wij voor NiKo op zoek naar een Controller die als businesspartner de organisatieontwikkeling vanuit het eigen vakgebied mede vormgeeft en actief ondersteunt. De ambitie van de organisatie heeft belangrijke gevolgen voor de wijze waarop de controller dit doet. De staande organisatie in control en tegelijkertijd de focus op innovatie. Het vertalen van de uitrol van het programma ‘Waardigheid en Trots’ naar herijking van de controlling processen is een kritische succesfactor voor het vormgeven aan de functie. Het kan dan ook niet anders dan dat de nieuwe controller een expert is op zijn/haar vakgebied, met aantoonbare aandacht voor strategie en innovatie en sterk geïnteresseerd in de wereld om zich heen.

Kerntaken en verantwoordelijkheden op hoofdlijnen:

 • Ondersteunt de bestuurder bij het beheersen en besturen van de organisatie; zorgt dat de organisatie financieel in control is;

 • Bewaakt de financiële positie van NiKo; informeert en adviseert de bestuurder daarover;

 • Legt, indien gewenst, in aanwezigheid van de bestuurder verantwoording af over de financiële resultaten van de organisatie aan de Raad van Toezicht.

 • Bewaakt de uitvoering van het financieel beleid gericht op tijdige informatie, eventuele bijsturing en controle van de financiële administratie in relatie tot wettelijke, fiscale en administratieve regelgeving;

 • Fungeert als ‘businesspartner’ voor bestuurder, ondersteuningsbureau en teamcoaches op het gebied van bedrijfsvoering, sturing en beheersing;

 • Verbetert werkprocessen, zodanig dat werkzaamheden efficiënt, effectief en met een zo hoog mogelijke kwaliteit uitgevoerd kunnen worden;

 • Ondersteunt en coördineert de totstandkoming van financiële rapportages, meerjarenplannen, begrotingen en budgetten.

Functie-eisen

De nieuwe controller is een echte professional met actuele vakkennis en een hands-on mentaliteit. Hij/zij werkt transparant en zichtbaar, deelt informatie en maakt informatie toegankelijk voor de hele organisatie. Verbindt zich aan organisatie, medewerkers en cliënten. Voelt zich intrinsiek betrokken bij de doelgroep. Weet meerdere geldstromen tegelijkertijd te laten renderen. Is gul en helder in het delen van zijn/haar financiële kennis en kunde. Mystificeert zijn/haar vakkennis niet maar kan ook mensen met minder financiële knowhow aangehaakt houden. Activeert talent binnen de financiële administratie en de cliënt administratie. Neemt de bij de functie behorende verantwoordelijkheid, verheldert in verbinding met de bestuurder urgente financiële zaken en komt met werkbare oplossingen. Is praktisch ingesteld en draait er zijn hand niet voor om zelf financiële rapportages, meerjarenplannen, begrotingen en budgetten te maken. Heeft oog voor de grote lijnen en oog voor details. Is representatief en communicatief en is binnen en buiten een goede ambassadeur voor NiKo.

Ervarings- en deskundigheidseisen en competenties:

 • Bij voorkeur een relevante afgeronde academische opleiding en/of een afgeronde opleiding tot business controller (HOFAM);

 • Actuele kennis op het gebied van financieel-economische en bedrijfsvoeringvraagstukken in de ouderenzorg;

 • Kennis van en inzicht in de administratieve en bedrijfseconomische processen en inrichting van de organisatie;

 • Kennis van en ervaring met zorgfinanciering, begrotingsmodellen en wet en regelgeving; Kennis van en affiniteit met informatiseringvraagstukken en informatiemanagement;

 • Geïnteresseerd in en goed op de hoogte van relevante politiek - maatschappelijk ontwikkelingen;

 • Ambitieus en vernieuwend;

 • Proactief en gericht op het behalen van concrete resultaten;

 • Organisatie-sensitief, communicatief en representatief;

 • Analytisch, nauwkeurig, resultaatgericht, stressbestendig, creatief en integer;

 • Mystificeert zijn/haar vakkennis niet; kan ook mensen met minder financiële knowhow aangehaakt houden en meenemen.

 • Herkent en ondersteunt veranderingsprocessen

 • Werkt vanuit verbinding, vertrouwen, echtheid, passie en durft het verschil te maken (de kernwaarden van waaruit NiKo werkt naar cliënten, collega’s en medewerkers).

Arbeidsvoorwaarden

De functie van Controller is voor bepaalde tijd en gewaardeerd in FWG 70 CAO VVT. Het betreft een functie van 36 uur per week. Standplaats is Alkmaar. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke functie voor de duur van 2 jaar.

Standplaats

Alkmaar

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen