Manager Sociaal Domein en dagbesteding bij Careander (reactietermijn verstreken)


OrganisatieWil jij meebouwen aan de toekomst van Careander, een organisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt op het gebied van wonen, werken/dagbesteding, ambulante zorg en vrije tijd?

Careander is een zorgaanbieder die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt op het gebied van wonen, werken/dagbesteding, ambulante zorg en vrije tijd. Dit doet zij vanuit de protestants-christelijke visie dat ieder mens uniek en waardevol is. Dichtbij de cliënten, in hun maatschappelijke omgeving en in samenspraak met de cliënten, geeft men de ondersteuning vorm. Careander heeft haar werkgebied in Zuid- en Noordwest Veluwe.

In gesprek met stakeholders wordt duidelijk dat Careander te boek staat als een solide en gedegen organisatie. Met alle wijzigingen in wet- en regelgeving verandert de context. Careander is dan ook volop in beweging en heeft een nieuwe koers bepaald. Dit vraagt om zorgondernemerschap en een heldere profilering. De zorg is goed, maar de positionering van de organisatie en haar producten kan steviger. Careander heeft de potentie om te excelleren en wil dit meer gaan uitdragen!
Careander wordt getypeerd als een goede werkgever. Cliënten en personeel wonen en werken er met veel plezier, de zorg is goed en de lijnen zijn kort. Er wordt gewerkt vanuit ‘de bedoeling’. De protestants-christelijke grondslag is voelbaar en merkbaar.

Dit vertaalt zich in bevlogen medewerkers, een hoge mate van onderlinge betrokkenheid van medewerkers die staan voor wat ze zeggen. Tevens resulteert dit in een financieel gezonde organisatie. Het trendsettende zal naar de toekomst toe meer worden aangewend en gestimuleerd. Een beweging naar eigen regie, vanuit vertrouwen en verbinding. Careander: dichtbij en daadkrachtig!

Careander werkt vanuit cliëntperspectief, met aandacht voor eigen regie, vanuit de driehoek cliënt – vertegenwoordiger/sociaal netwerk – medewerker/vrijwilliger en wil zich hiermee nadrukkelijker
profileren. Er komt meer ruimte voor de professional. Tevens is er voor gekozen te werken met, en de omslag te maken naar, meer zelforganisatie binnen de teams zodat de teams meer resultaatverantwoordelijk worden. Dit wordt ondersteund door heldere kaders en een gedegen staf. Dit alles resulteert in de doelstelling van de organisatie: ‘Bijdragen aan een optimale kwaliteit van leven van de cliënten’.

Functieomschrijving

Ben jij de inhoudelijk gedreven, verbindende en proactieve zorgondernemer met een toekomstbestendige visie op het sociale domein en dagbesteding binnen de VG-sector?

Careander is op zoek naar een manager Sociaal Domein en Dagbesteding. Een stevige ondernemende managementfunctie waar JIJ aan zet bent om de gezamenlijk ingezette koers binnen een open, informele en gezonde organisatie verder vorm te geven vanuit waardengedrevenheid en passie. Op een natuurlijke wijze weet jij als manager vanuit een sensitieve en luisterende houding verbinding te maken en dit domein krachtig in positie te brengen.

Voor de Manager Sociaal Domein en dagbesteding liggen er een aantal grote uitdagingen. Van deze manager verwachten wij een ondernemende, proactieve bijdrage aan een strategische keuze in de positionering van Careander naar de toekomst toe. Daarnaast heeft hij/zij een belangrijke taak in het versterken en professionaliseren van de eigen organisatieonderdelen. De ontwikkeling richting zelforganiserende teams vraagt van de manager een coachende en faciliterende houding naar de medewerkers toe. Dit bevordert versterking van de verbinding onderling en een intensievere samenwerkingsrelatie met de externe stakeholders.

Functie-eisen

Het kandidatenprofiel
Je hebt als manager Sociaal Domein en Dagbesteding een relevante afgeronde academische opleiding, ruime managementervaring en actuele kennis op het gebied van het Sociaal Domein en Dagbesteding binnen de VG-sector.
Je bent een frisse, kritische, proactieve gespreks- en sparringpartner voor de Raad van Bestuur en het managementteam. Je verbindt je aan de organisatie, haar doelstellingen en medewerkers. Daarnaast creëer je verbinding en draagvlak op grond van excellente vakkennis, overtuigings- en overredingskracht.
Je geeft op inspirerende, motiverende en coachende wijze richting aan de teammanagers om zo gedrags- en cultuurverandering te realiseren naar meer zelfstandigheid en ondernemerschap in de teams. Daarmee zal ook de slagvaardigheid van de teams vergroten. Je bent communicatief zeer vaardig, goed zichtbaar en benaderbaar, je geeft ruimte en vertrouwen en daagt uit tot topprestaties.
Je bent veranderkundig onderlegd en weet dit veranderingsproces goed te leiden, met oog voor de impact op cliënt en medewerkers. Sterk in processturing met concrete resultaatdoelstellingen.
In de regio ben je een representatieve en deskundige ambassadeur van Careander en bent in staat de zichtbaarheid van Careander als belangrijke speler te vergroten. Een krachtig en besluitvaardig leider die de externe veranderingen weet te vertalen, te implementeren en te borgen in de organisatie. Je stuurt op win-winsituaties en je acteert op innovatieve en daadkrachtige wijze om de organisatie toekomstbestendig te maken en te houden. Careander zoekt een kandidaat die de protestants-christelijke visie van de organisatie onderschrijft.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie die is ingedeeld in de schaal FWG 70 van de CAO Gehandicaptenzorg.

Standplaats

HARDERWIJK

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Delen