Astrid Booij-Liewers, eigenaar

 

Na mijn studie klinische- en gezondheidspsychologie startte ik mijn loopbaan in de verslavingszorg. Na een paar jaar richtte ik mij op het vak van organisatiepsycholoog, en zette ik mijn carrière voort als manager in de zorg en aansluitend in de commerciële dienstverlening.
Sedert 2005 heb ik mijn ondernemersambitie vorm gegeven als directeur/eigenaar van Movimento. Op deze manier kan ik vorm en inhoud geven aan mijn innerlijke drive bij te dragen aan verbetering van kwaliteit van zorg. Ik geniet van contact met organisaties en mensen, en hen in hun kracht te zetten. Ik heb een uitgesproken visie en geniet van een respectvolle confrontatie om tot high performance te komen. Samen werken, samen leren en samen innoveren vind ik prachtig!