Intervisie

 
Kennis delen is kennis vermenigvuldigen. Movimento biedt hiertoe alle gelegenheid in de leergang intervisie die het in zes einde middag bijeenkomsten aanbiedt voor bestuurders en managers. Dit zijn zorgvuldig samengestelde groepen: in niveau homogeen, maar in achtergrond heterogeen.
 
Deze leergang biedt deelnemers verbinding, kennisdeling en inspiratie rondom leiderschapsdilemma's en houdt hen scherp. Ervaren bestuurders en coaches zorgen voor professionele begeleiding. Maar boven alles bieden zij ruimte voor inbreng van en discussie over eigen casuïstiek en voor thematische reflectie.