Cliëntparticipatie

Cliëntgerichte governance en het zijn van een ‘kritische vriend’ vormen voor Movimento de belangrijkste pijlers voor goed toezichthouderschap en zijn daarmee ook essentieel bij de werving en selectie van toezichthouders. De stem van de (toekomstige) cliënt dient ook in de bestuurskamers gehoord te worden.

Bij het zoeken naar de mogelijkheden om dit te realiseren, heeft Movimento, vanuit haar expertise en ervaring, bij Reinaerde een belangrijke bijdrage geleverd.

In nauwe samenwerking met een afvaardiging van de cliëntenraad, hebben wij een toezichthouder geworven voor hun voordrachtszetel. Een mooie, bijzondere en waardevolle samenwerking, waarvan u hier een impressie vindt.