Actueel

Movimento levert en ontwikkelt excellente leiders in de zorg. Investeren in het thema leiderschap is hiermee onlosmakelijk verbonden.
 
Wij organiseren regelmatig zakelijke en informele bijeenkomsten om kennis te delen en mensen met elkaar in contact te brengen. Naast intervisie en themabijeenkomsten kunt u worden uitgenodigd voor diner pensants, lunchbijeenkomsten of een andere activiteit.
Wij richten bijeenkomsten in op basis van actuele vraagstukken in de zorg en behoeften van onze opdrachtgevers of kandidaten. Voor deze bijeenkomsten is veel animo. Ze krijgen veelal een vervolg met verdere verdieping en uitwisseling van perspectieven.
 
Tevens voorzien wij in een opleidingsbehoefte, vormgegeven in co-productie tussen Movimento en de RINO. Een leergang bestuurlijke coaching, die u leert oplossingsgericht te coachen en u direct pragmatische handvatten biedt voor de dagelijkse praktijk.
 
De verslaglegging over onze activiteiten rondom het thema leiderschap vindt plaats in het Movimoment. Hierin spreken zorgaanbieders over het veranderproces dat zij op bestuurlijk of managementniveau hebben doorgemaakt en de rol die Movimento daarin heeft gespeeld. Tevens wordt er verslag gelegd van bovengenoemde sessies of leergang.