Referenties

De heer S. Bangma, Voorzitter RvT bij Carintreggeland
Procedure Executieve search - Voltallige Raad van Toezicht:

"Carintreggeland heeft ervoor gekozen om bij de werving en selectie van nieuwe leden van de RVT gebruik te maken van een professioneel bureau, Movimento. Dit vooral ook om gebruik te maken van hun professioneel netwerk en deskundigheid in werving en selectie.

In de procedure zijn alle geledingen van de organisatie betrokken, OR, CCR en Management, waarbij het proces op een heldere en professionele manier is begeleid door de professionals van Movimento.  Evaluatie van het proces heeft geleid tot grote tevredenheid bij alle betrokkenen, terwijl het resultaat ook tot tevredenheid stemt. Een mooie RVT met voldoende diversiteit."Mevrouw T. van der Jagt, Vice-voorzitter RvT Zorggroep Tellus
Procedure Executive search - Raad van Toezicht:

"Movimento verdiept zich niet alleen in de vraag van de klant, maar ook in de klant, de achtergrond, huidige situatie etc., waardoor zij in staat zijn de juiste kandidaat voor te dragen die past in de context van de organisatie. Ze zijn in staat om goed het team te analyseren waar de potentiele kandidaat deel vanuit gaat maken, waardoor er aanvullende talenten in het team ontstaan, het draagt zeker bij aan een winning team. Daarnaast is Movimento is een prettige, betrouwbare partner, die goed meedenkt en er voor je is als je hen nodig hebt."Mevrouw C. Aquarius, Voorzitter RvT BrabantZorg
Procedure Executive search - Bestuurder:
 
"Kenmerkend voor Movimento vind ik: het inlevingsvermogen in de cultuur van de organisatie, de zorgvuldigheid in het searchproces en de omgang met kandidaten, de afweging van competenties van kandidaten in het licht van de samenwerking in het toekomstige team en de blijvende opgewektheid, volharding en overtuiging m.b.t. de uiteindelijke positieve match. Dat laatste is dan ook zeer goed gelukt en stemt iedereen zeer tevreden, en niet in de laatste plaats de sollicitant natuurlijk. Dat daarvoor flexibiliteit en regelmatig schuiven in agenda's gevraagd en geboden werden, tekent Movimento, evenals het tussentijds snelle telefonisch overleg."
 
 
De heer R. Otto, Bestuurder bij BrabantZorg
Procedure Executieve search - Bestuurder:
 
"Movimento heeft een opmerkelijke ‘neus’ voor de mens achter de kandidaat en voelt goed aan in hoeverre er een goede match is tussen hem/haar en de nieuwe organisatie. Ik vond daarbij het ACT-onderzoek een waardevolle toevoeging aan de dieptegesprekken. Tenslotte ervoer ik de begeleiding van Movimento als flexibel, open, professioneel en hartelijk."
 
De heer B. Brouwer, Raad van Bestuur bij Careander
Procedure Executive search - Raad van Bestuur:

"Movimento heeft mij uitstekend begeleid naar mijn functie als bestuurder van Careander. Kenmerkend vind ik het gedegen onderzoek dat men vooraf heeft gedaan onder interne en externe betrokkenen bij de organisatie, waardoor het profiel helder en goed onderbouwd kon worden geformuleerd. De selectiegesprekken hadden mede door de voorbereiding een doelgericht karakter, met de nodige diepgang. Tot aan het einde van de selectieprocedure heeft Movimento de begeleiding met toewijding uitgevoerd.”

De heer J.W. Wiggers, Voorzitter RvT van Careander
Procedure Executive search - Raad van Bestuur:

"Als Careander zijn wij zeer tevreden over de manier waarop Movimento ons hielp in de zoektocht naar een nieuwe directeur-bestuurder voor onze organisatie die zich richt op wonen en activiteitenbegeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking.
Daarbij is de start van wezenlijk belang: het vaststellen van een profiel. Met een goed oog voor alle betrokken geledingen, gekoppeld aan kritisch doorvragen naar wat echt belangrijk is en een inlevingsvermogen voor onze PC-identiteit werd het profiel geschetst.
Op basis van een strakke planning werd een selectie van potentieel kwalitatief goede kandidaten voorgelegd die een realistisch beeld hadden van de functie. Via een aantal gesprekken kwam de keuze op de geschikte kandidaat die inmiddels een start naar tevredenheid heeft gemaakt.

Sterke punten in het proces waren: inlevingsvermogen, strakke planning, een goed netwerk met potentieel goede kandidaten, sterke reflectie naar sollicitanten en organisatie en een warme betrokkenheid bij het totaal van de procedure.”