Leiderschapsontwikkeling

 
De huidige ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij vragen om nieuwe vormen van leiderschap. Het volstaat niet langer om ‘vierkante mensen’ in ronde gaten te laten passen. De leiders van de toekomst geloven niet in definitieve oplossingen voor de dilemma’s waar zij zich voor gesteld zien. Ze zien in dat juist samenwerking en van elkaar leren de bouwstenen zijn om de veranderingen in het zorgstelsel duurzaam vorm te geven en daarmee meerwaarde voor de cliënten te bieden. 

Movimento is overtuigd van het belang van continue ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten en onderlinge uitwisseling van zienswijzen in een dynamische markt. Met dat in het vizier richtte Movimento de beweging Pallas op. Pallas biedt trajecten en bijeenkomsten aan op het gebied van ontwikkeling van persoonlijke leiderschapskwaliteiten. Zelfreflectie staat centraal in de trajecten, zodat onbewuste processen aan de oppervlakte komen. In de ontmoetingen leren leiders van en met elkaar, zodat ze de verantwoordelijkheid voor het inzetten van al hun talenten zelf ter hand kunnen nemen.