Kandidaten

 
U werkt in een veranderende omgeving. En dat maakt het interessant om zelf ook open te blijven staan voor verandering. U streeft geen jarenlange carrière in dezelfde directiekamer na, maar wilt op gezette tijden omzien naar een nieuwe uitdaging. En u vindt het leuk om uit uw comfort zone gehaald te worden en – goed gecoacht – steeds een hoger kwaliteitspeil na te streven.
 
Movimento biedt hiervoor interessante en verrassende mogelijkheden. Wie functioneert op het niveau van raad van bestuur, raad van toezicht of de eerste managementlaag, zal zich bij Movimento thuis voelen. Zeker als passie, beweging, enthousiasme en betrokkenheid tot uw begrippenkader behoren. Movimento werkt voor excellente organisaties, of helpt organisaties in hun streven om dit te worden. Daarom werkt het ook met excellente managers of managers die zich willen laten coachen om dit niveau te bereiken.
 
Movimento werkt specifiek voor de zorg en bij ons kunt u ingezet worden op zowel bestuurlijke als managementfuncties, zowel op het gebied van bedrijfsondersteuning, staf en lijn.  
 
Onze dienstverlening bestaat uit: